INNOVATION

Podstawą podejścia jest innowacyjność.

 

Bierzemy wspaniałe pomysły kształtujące przyszłość i jeszcze je ulepszamy.

SAS nie zadowala się zwykłą innowacyjnością. Przemyślenia i badania przekształcamy w użyteczne pomysły, a następnie tworzymy rozwiązania analityczne, które usprawniają funkcjonowanie Twojej firmy.

We take big ideas that shape the future and make them bigger.

SAS doesn't settle for ordinary innovation. We put thought and research into ideas that matter – and then create analytics solutions that improve your business.

 

Technologia jutra dostępna już dziś.


Internet rzeczy
W codziennie używanych przedmiotach - od maszyn przemysłowych po urządzenia ubieralne - wykorzystywane są wybudowane czujniki, które gromadzą dane, na podstawie których urządzenia te wykonują określone działania. Narzędzia analityczne SAS pomagają zbierać wiedzę zawartą w tych danych w celu natychmiastowego uzyskania przydatnych informacji.
Dowiedz się więcej


The Internet of Things
Everyday objects – from industrial machines to wearable devices – use built-in sensors to gather data and take action on it. SAS Analytics helps glean knowledge from that data for instant insights.
Learn more about IoT


Machine learning
Nie jest to nowa koncepcja, ale dzięki wielkim zbiorom danych właśnie wkroczyła w fazę dynamicznego rozwoju. Algorytmy uczą się wzorców zawartych w danych, a następnie przewidują podobne wzorce w nowych partiach danych. Rozwiązania SAS w zakresie uczenia maszynowego automatyzują proces, umożliwiając podejmowanie spójnych i precyzyjnych decyzji.
Dowiedz się więcej


Cyberbezpieczeństwo
Dane są wrażliwe i... cenne. Cyberataki zdarzają się coraz częściej, ale rozwija się również technologia obrony przed nimi. Oferowane przez SAS narzędzia z zakresu analityki bezpieczeństwa mogą przewidywać podejrzaną aktywność w sieci, aby można było podjąć działania zanim dojdzie do problemów.
Dowiedz się więcej

SAS Visual Analytics on SAS Viya showing visual data exploration

IoT i inteligentne pojazdy połączone z Internetem

A gdyby tak samochody potrafiły komunikować się ze sobą, aby zapobiegać wypadkom? Witamy na skrzyżowaniu dróg inteligentnych samochodów i Internetu rzeczy.

 

Innowacje w data science

Patrick Hall, czołowy specjalista data science w SAS, przewiduje przełomy w data science, które jego zdaniem rysują się na horyzoncie.

 

Explore More on This Topic

 

 

Najnowsze przemyślenia o trendach