Risk

Zarządzanie ryzykiem

Rozwijaj świadomie biznes na bazie kompleksowego zarządzania ryzykiem

  Świadome zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem nie ogranicza się tylko i wyłącznie do balansowania pomiędzy zyskiem a ryzykiem. To znacznie więcej. Poza spełnieniem wymagań nadzorczych, to przede wszystkim uwzględnienie świadomego zarządzania ryzykiem na wszystkich poziomach i we wszystkich procesach instytucji wykonywanych każdego dnia. Celem jest świadome zarządzanie ryzykiem w ramach całej organizacji.

Content is loading

Zarządzanie ryzykiem płynności to nie tylko spełnienie wymogu instytucji nadzorczych. W rzeczywistości proces ten może przynieść wymierne korzyści biznesowe. Sprawdź jak krytyczną rolę w zarządzaniu ryzykiem płynności odgrywają działy finansów, ryzyka i IT.

Klienci i analitycy rynki o SAS

Bank of America

"Without SAS, processing times would be longer, hedging decisions would be delayed and, ultimately, the bank would be behind the market."

Chartis RiskTech 100

Chartis ranks SAS among the top five in its RiskTech100 report and the winner in the innovation category.

Discover
RiskTEch 100

"We want to build a sustainable and scalable solution for managing models at Discover. The new SAS system will help us reduce model risk and increase business value."

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top