SAS dla wykrywania nadużyć, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewniania spójności procesów wewnętrznych

Zapobiegaj oszustwom. Zapewnij zgodność z regulacjami. Zachowaj bezpieczeństwo.

Dlaczego SAS?

Proaktywna ochrona poprzez zaawansowaną analitykę sieciową, sztuczną inteligencję i wykorzystanie wiedzy eksperckiej.

Spójne podejście do wykrywania oszustw, gwarancja zgodności z przepisami i bezpieczeństwa. Rozwiązania SAS z zakresu zwalczania nadużyć zapewniają niezbędną warstwę ochrony popartą wiedzą ekspercką i najlepszą na świecie analityką.

 Jakie obszary wspierają rozwiązania SAS?

Wykrywanie nadużyć transakcyjnych

W obliczu tych nowych technik i metod popełniania oszustw w sektorze finansowym ręczna analiza poszczególnych przypadków nie jest wystarczająca. Kluczowe jest wsparcie systemów klasy anti-fraud.

Odpowiedzią na potrzebę ochrony interesów PKO Banku Polskiego oraz jego Klientów była decyzja o wdrożeniu kompleksowej platformy wykrywania nadużyć, wykorzystującej zaawansowaną analitykę oraz umożliwiającej ocenę zdarzeń w  czasie rzeczywistym, zanim środki finansowe zostaną wyprowadzone z Banku.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 

Minimalizacja ryzyka związanego z praniem pieniędzy, zmniejszenie liczby fałszywych alertów, zgodność z przepisami dotyczącymi AML na różnych rynkach oraz najlepsze praktyki w zarządzaniu danymi. 

 IPF Digital zdecydowało się na wdrożenie systemu SAS Anti-Money Laundering. Wśród kluczowych funkcjonalności oprogramowania SAS, które były decydujące przy wyborze tej platformy, wskazano elastyczność, intuicyjność i łatwość wykrywania nowych typów nadużyć.  

Wykrywanie nadużyć aplikacyjnych 

Nadużycia aplikacyjne narażają firmy zarówno na starty finansowe, jak i utratę zaufania klientów. SAS umożliwia ochronę klientów i organizacji przed stale zmieniającymi się trendami w kwestii kradzieży tożsamości i nadużyć aplikacyjnych.

Misją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. W celu podniesienia skuteczności typowania pojazdów bez aktualnego OC i wskazania profilu osób, które dopuszczają się tego nadużycia niezbędne było wykorzystanie zaawansowanej analityki.

Wsparcie dla sektora publicznego


Sektor publiczny to organizacje odpowiedzialne za najbardziej skomplikowane i złożone procesy biznesowe. Jakakolwiek nieprawidłowość w wypełnianiu ich zadań przekłada się na możliwość tworzenia nierówności społecznych i niewłaściwe gospodarowanie środkami publicznymi. 

 Operator sieci komórkowej PLAY zdecydował się na wykorzystanie narzędzi analitycznych SAS do wsparcia procesu wykrywania nadużyć w sieci sprzedaży oraz rozliczeń finansowych.

Wsparcie dla sektora ubezpieczeń

Oszustwa to coraz większy problem dla sektora ubezpieczeń.  Analityka hybrydowa pozwala ubezpieczycielom każdej wielkości wykrywać i zwalczać nadużycia za pomocą reguł biznesowych, modelowania predykcyjnego i analizy sieci powiązań w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Getin Noble Bank wdrożył nowoczesne rozwiązanie SAS w celu ograniczenia potencjalnych strat finansowych spowodowanych przez nadużycia kredytowe, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych przez klientów oraz zagwarantowania zgodności regulacyjnej.

Wykrywanie nieprawidłowości w procesach wewnętrznych 

Nadużycia pojawiają się w każdej organizacji w wyniku zaniedbywania procesów monitorujących nieprawidłowe działania wewnętrzne. Nieprawidłowości narażają organizacje na straty finansowe, utratę reputacji oraz brak efektywności w kluczowych działaniach.

 Identyfikacja nadużyć jest procesem, który stosowany na wielką skalę wymaga odpowiedniego zaprojektowania i wsparcia. Integracja, automatyzacja, raportowanie, kontrola i współpraca analityków są kluczowymi aspektami systemów wykrywania nadużyć.

Zastosowanie SAS Visual Investigator w wykrywaniu nadużyć

Zmowa przetargowa

Przykład analizy sieci powiązań za pomocą narzędzia analityka śledczego - SAS Visual Investigator

Wyszukiwanie podejrzanych układów powiązań w SAS Visual Investigator

Nowa funkcjonalność dosępna jako rozszerzenie aplikacji

SAS Visual Investigator

Analiza alertów

Connect with SAS and see what we can do for you.

Dowiedz się jak SAS pomaga walczyć z nadużyciami firmom z różnych branż

Back to Top