SAS dla wykrywania nadużyć, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewniania spójności procesów wewnętrznych

Zapobiegaj oszustwom. Zapewnij zgodność z regulacjami. Zachowaj bezpieczeństwo.

Why choose SAS® for fraud, anti-money laundering & security intelligence?

Proactive protection through advanced analytics, AI and machine learning.

Take a unified approach to fraud, compliance and security. Only security intelligence solutions from SAS deliver an essential layer of protection backed by domain expertise and the world’s best analytics.

Dlaczego SAS?

Proaktywna ochrona poprzez zaawansowaną analitykę sieciową, sztuczną inteligencję i wykorzystanie wiedzy eksperckiej.

Spójne podejście do wykrywania oszustw, gwarancja zgodności z przepisami i bezpieczeństwa. Rozwiązania SAS z zakresu zwalczania nadużyć zapewniają niezbędną warstwę ochrony popartą wiedzą ekspercką i światowej klasy zaawansowaną analityką.

 Jakie obszary wspierają rozwiązania SAS?

Wykrywanie nadużyć transakcyjnych

W obliczu nowych technik i metod popełniania oszustw w sektorze finansowym kluczowe jest wykorzystanie systemów działających w czasie rzeczywistym, które wspierają prewencję nadużyć oraz ich detekcję.

Deutsche Kreditbank is known as a bank that makes it difficult for fraudsters. Using SAS Anti-Money Laundering and SAS Detection and Investigation, the bank gets a complete view of fraud and can detect the most complex fraud scenarios and signals.

Odpowiedzią na potrzebę ochrony interesów PKO Banku Polskiego oraz jego Klientów była decyzja o wdrożeniu kompleksowej platformy wykrywania nadużyć, wykorzystującej zaawansowaną analitykę oraz umożliwiającej ocenę zdarzeń w  czasie rzeczywistym, zanim środki finansowe zostaną wyprowadzone z Banku.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 

Minimalizacja ryzyka związanego z praniem pieniędzy, zmniejszenie liczby fałszywych alertów, zgodność z przepisami dotyczącymi AML na różnych rynkach oraz najlepsze praktyki w zarządzaniu danymi. 

 IPF Digital zdecydowało się na wdrożenie systemu SAS Anti-Money Laundering. Wśród kluczowych funkcjonalności oprogramowania SAS, które były decydujące przy wyborze tej platformy, wskazano elastyczność, intuicyjność i łatwość wykrywania nowych typów nadużyć.  

Identity & Digital Fraud

Evaluate interactions across the entire customer life cycle to reduce the risk of identity and digital fraud.

Axcess Financial uses SAS to get the right data up front, allowing the company to authenticate every customer.

Public Security

Respond faster and more effectively to crime, terrorism and other security threats with a cohesive, analytics-based approach to risk and threat assessment.

Los Angeles County Department of Public Social Services

Los Angeles County uses SAS to detect fraud, resulting in fewer losses, lower investigative costs and greater confidence from citizens.

Dowiedz się jak SAS pomaga walczyć z nadużyciami firmom z różnych branż