EXPERIENCE

Kiedy liczą się wyniki,
warto zwrócić się do ekspertów w dziedzinie analityki.

Stawki są wysokie.
Potrzebujesz partnera ze sprawdzoną historią osiągnięć.

SAS jest ekspertem w dziedzinie analityki od dziesięcioleci, budującym kompetencje pozwalające odnieść się do każdego problemu biznesowego. Rozpoznajemy go, rozwiązujemy, wyciągamy z niego wnioski i włączamy je do naszych metod postępowania. Ty zyskujesz.

 • The Analytics Life Cycle

  DataOps • Artificial Intelligence • ModelOps

  The Analytics Life Cycle Graphic

  Organizations have been pouring money into analytics initiatives for years, but too few are seeing a payoff because models aren't making it into production. To enable data-driven decisions at scale, the analytics life cycle must be highly operational and seamless. By connecting all aspects of the analytics life cycle – DataOps, artificial intelligence and ModelOps – SAS helps you turn your critical questions into trusted decisions and gain real value from your analytics investments.

 • The Analytics Life Cycle

  DataOps

  Borrowing from agile software development practices, DataOps provides an agile approach to data access, quality, preparation and governance. It enables greater reliability, adaptability, speed and collaboration in your efforts to operationalize data and analytic workflows.​

  Access

  Access data, regardless of size or complexity.

  Prepare

  Transform raw data, including AI-powered suggestions.

  Visualize

  View important relationships in data and share insights.

  Govern

  Build trust in data, understand lineage and gain transparency.

 • The Analytics Life Cycle

  Artificial Intelligence

  Data scientists use a combination of techniques to understand the data and build predictive models. They use statistics, machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, forecasting, optimization and other techniques to answer real-world questions.

  Model

  Build models with multiple AI techniques to solve real-world problems​.

  Automate

  Automate manual tasks for feature engineering and model tuning​.

  Collaborate

  Enable users with different skill sets to collaborate on solving analytic problems.​

  Integrate

  Work smarter using SAS Viya and open source analytics.

 • The Analytics Life Cycle

  ModelOps

  ModelOps focuses on getting AI models through validation, testing and deployment phases as quickly as possible while ensuring quality results. It also focuses on ongoing model monitoring, retraining and governance to ensure peak performance and transparent decisions.​

  Validate

  Ensure models will perform as expected in the real world​.

  Deploy

  Embed models into operational systems and monitor them​.

  Govern

  Ensure decisions are safe and transparent over the life of the model.

  Embed

  Integrate business rules to ensure up-to-real-time results.

  Analityczny Cykl Życia

  Wdrażanie narzędzia analitycznego obejmuje wiele faz. Można zacząć od dowolnej z nich, ale należy dokładnie wiedzieć, jaki powinien być następny etap oraz jak do niego przejść.

  Lata ustawicznego doskonalenia.

  SAS reinwestuje ponad 20% przychodu w badania i rozwój. Ma to przełożenie na oferowane przez nas rozwiązania.

  Najlepsze praktyki analityki następnej generacji

  Jaka będzie analityka następnej generacji i jak najnowsze technologie pozwolą Ci kontynuować działalność w biznesie? Ten raport TDWI pozwoli Ci się przygotować.

  Przeczytaj artykuł

  Ramowe zasady nadzoru nad analityką  

  Dzięki wdrożeniu nadzoru i łagodzeniu ryzyka projekty analityczne mogą być dokładne, zsynchronizowane i wartościowe.

  Przeczytaj artykuł