Jim Goodnight talking with group

Leadership

Wspieramy kreatywność,
która jest źródłem innowacji

SAS Executive Team

Wszystkie praktyki zarządzania opieramy na założeniu, że w branży, w której najważniejszy jest kapitał intelektualny, firma powinna koncentrować się na zatrzymywaniu talentów, dlatego jednym z priorytetowych celów SAS jest szanowanie i docenianie inicjatywy i kreatywności pracowników. Dzięki temu możemy oferować innowacyjne rozwiązania, które wspierają transformację biznesu naszych Klientów.

Back to Top