Background DC 8

Wydarzenia

SAS Analytics Day 2018
6 marca 2018, Sound Garden Hotel, Warszawa

Zapoznaj się z platformą SAS, będącą innowacyjnym rozwiązaniem na rosnącą potrzebę współpracy w organizacjach zorientowanych na dane. Umocnij zaufanie i usprawnij proces analityczny na każdym etapie - od gromadzenia danych, poprzez ich analizę, a w końcu biznesowe wdrożenia!

Dowiedz się więcej

SAS Analytics Day 2018

Procurement Integrity Executive Summit
14 marca 2018, Warszawa

Dowiedz się, jak zapobiegać marnotrawstwu i nadużyciom w procesie zamówień dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki. Zaczerpnij z doświadczenia innych organizacji, które z sukcesem stosują takie podejście i poznaj narzędzia wykorzystywane w tym celu.

Dowiedz się więcej

Procurement Integrity Executive Summit

Od SAS® Visual Analytics do SAS® Visual Data Mining and Machine Learning 8.2 - nowości w ofercie SAS

Zapoznaj się z nowymi narzędziami SAS do analizy danych i interaktywnego raportowania! Zarejestruj się na webinaria i zdobądź wiedzę na temat nowoczesnych technologii i najlepszych w swojej klasie narzędzi analitycznych.

  • 7 marca - SAS® Visual Analytics 8.2 - Raportowanie i podstawowe analizy ad-hoc
  • 14 marca - SAS® Visual Analytics 8.2 - Wizualna eksploracja i analiza danych
  • 21 marca - SAS® Visual Data Mining and Machine Learning 8.2

Dowiedz się więcej

Nowości w ofercie SAS

Zachęcamy do obejrzenia bezpłatnych webinariów:

Back to Top