SAS® for Personal Data Protection

Ochrona danych osobowych. Utrzymanie zgodności z przepisami.

Sprawdź wyniki z badania o ochronie danych i dowiedz się więcej o kompleksowym podejściu do problemu zapewnienia zgodności z GDPR.

Kompleksowe podejście do identyfikacji, nadzorowania i ochrony danych osobowych

Nie tylko klienci i pracownicy firm oczekują ochrony ich danych osobowych. Jest ona także wymagana niektórymi przepisami - w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) - zaś nieprzestrzeganie tych przepisów grozi surowymi karami. Dlatego tak istotne jest wdrożenie odpowiedniej technologii w tym zakresie. SAS pomaga na każdym etapie tego procesu - od uzyskania dostępu do źródeł danych do audytu wyników.

Klienci i analitycy rynku o SAS

Get the latest data management news, views and best practices from the brightest minds in the business.

Learn more about GDPR and how SAS® Data Management can help.

See what industry analysts are saying about SAS.