Two co-workers reviewing notes, with computers in the background

SAS® for Personal Data Protection

Ochrona danych osobowych. Utrzymanie zgodności z przepisami.

Kompleksowe podejście do identyfikacji, nadzorowania i ochrony danych osobowych

Nie tylko klienci i pracownicy firm oczekują ochrony ich danych osobowych. Jest ona także wymagana niektórymi przepisami - w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) - zaś nieprzestrzeganie tych przepisów grozi surowymi karami. Dlatego tak istotne jest wdrożenie odpowiedniej technologii w tym zakresie. SAS pomaga na każdym etapie tego procesu - od uzyskania dostępu do źródeł danych do audytu wyników.

Na bieżąco prezentujemy najnowsze wiadomości, opinie oraz najlepsze praktyki sformułowane przez najbardziej błyskotliwych specjalistów w dziedzinie zarządzania danymi.

Klienci i analitycy rynku o SAS

Allianz logo

"High-quality data and the ability to report on data quality over time underpins compliance with Solvency II, but we also believe it gives us greater operational efficiency and competitiveness."

Gartner logo

Gartner names SAS a Leader in the 2016 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.

Forrester logo

SAS named a Leader in The Forrester Wave: Enterprise Insight Platform Suites, Q4 2016.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

Back to Top