SAS® Visual Analytics

 

SAS® Visual Analytics

Działać wspólnie z innymi na podstawie dostępnych danych.

SAS Visual Analytics on SAS Viya shown on a laptop, tablet and smartphone

Interaktywne raporty. Wizualne odkrywanie danych. Samoobsługowa analityka. Skalowalność i nadzór.
Z jednolitego, wydajnego środowiska in memory.

Woman looking at camera in office setting

SAS® Visual Analytics & You

SAS Visual Analytics on SAS Viya showing visual data exploration

Zobacz pełny obraz i stojące za nim powiązania.

Możesz wizualnie badać najważniejsze czynniki, aby podejmować lepsze decyzje. Dowiedz się, dlaczego doszło do danego zdarzenia. Zbadaj wszystkie opcje i odsłoń szanse ukryte głęboko w danych. Możesz automatycznie zaznaczać najważniejsze relacje, obserwacje skrajne, klastry itd., odkrywając istotne wyniki analizy, które inspirują do działania.

SAS® Visual Analytics - Interactive

Dynamiczne prezentacje wizualne pozwalają nie tylko zobaczyć, ale i zrozumieć.

Możesz tworzyć imponujące interaktywne raporty i pulpity. Możesz agregować najważniejsze mierniki wydajności i udostępniać je przez sieć lub na urządzeniach mobilnych. Kadra kierownicza i personel mający styczność z klientami mogą szybko, interaktywnie przeglądać wyniki analiz i współpracować z ich wykorzystaniem, opracowywać je w celu znalezienia odpowiedzi na własne pytania oraz lepiej zrozumieć parametry opisujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

SAS® Visual Analytics - forecast

Odpowiedzi poparte danymi. Wyniki determinowane analizami.

Łatwa w obsłudze analityka predyktywna pozwala analitykom biznesowym oceniać możliwe efekty i podejmować inteligentniejsze, oparte na danych decyzje - bez konieczności programowania. Inteligentne algorytmy ograniczają potrzebę manualnego eksperymentowania. Możesz współpracować z ekspertami, koncentrując się na naprawdę istotnych aspektach.

SAS® Visual Analytics - Geographic

Połącz „gdzie” z „co”.

Dodaj geograficzny kontekst do analiz i wizualizacji, łącząc tradycyjne dane z danymi dotyczącymi lokalizacji. Analiza lokalizacji wprowadza wymiar „gdzie” na pierwszy plan, więc możesz analizować dane w nowy sposób, aby uzyskać obraz sytuacji przed podjęciem decyzji, identyfikując przy tym szanse specyficzne dla lokalizacji.

Funkcjonalności

  • Jedna aplikacja do przygotowywania raportów, eksploracji danych i analityki. Eksploracja danych poprzez interaktywną wizualizację i łatwą w obsłudze analitykę. Projektowanie i dystrybucja raportów i pulpitów.
  • Innowacyjne wizualizacje. Prezentacja danych i wyników w najbardziej przekonujący sposób, z wykorzystaniem zaawansowanych technik wizualizacji oraz analityki, kierowanej poprzez automatyczne tworzenie wykresów.
  • Automatyczne tworzenie wykresów. Rozpoczynanie ekstrapolacji z idealnego punktu i automatyczny wybór najlepszego wykresu dla określonych danych.
  • Samoobsługowa analityka dla każdego. Automatyczne prognozowanie, poszukiwanie celów, analiza scenariuszy, drzewa decyzyjne itd. w zasięgu ręki.
  • Analityka tekstu. Możliwość analizowania najgorętszych tematów w mediach społecznościowych i innych danych tekstowych oraz rozpoznawania pozytywnych i negatywnych sentymentów.

 

  • Interaktywne raporty i pulpity. Jednolity interfejs użytkownika pozwala przechodzić bezpośrednio z raportowania i eksploracji do analizy, a następnie do udostępniania informacji poprzez różne kanały.
  • Analiza lokalizacji. Łączenie tradycyjnych źródeł danych (dane transakcyjne, o klientach, operacyjne itp.) z danymi o lokalizacji w celu przeprowadzenia analizy w kontekście geograficznym.
  • Aplikacja mobilna. Wykorzystanie natywnych mobilnych aplikacji na iOS, Windows 10 i Androida w celu przeglądania dynamicznych raportów i pulpitów na tabletach i smartfonach oraz wchodzenia w interakcje z innymi użytkownikami.
  • Elastyczne opcje instalowania i wdrażania. Uruchamianie na popularnym sprzęcie lub w infrastrukturze prywatnej lub publicznej chmury.

Demos

Zobacz, co mówią klienci

   

AMS

Wdrożenie platformy analityczno-raportowej w firmie AMS S.A.

Grupa Atlas

Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie operacyjnym, strategicznym, finansowym i handlowym w Grupie Atlas.

   

Cardif

Kompleksowy system analityczno-raportowy oparty o technologię SAS w grupie Cardif BNP Paribas Group.

Rekomendowane zasoby


Więcej informacji znajdziesz w broszurze na temat SAS Visual Analytics (on SAS Viya).


Dowiedz się, jak przejść od podstaw do wielkich zbiorów danych, korzystając z technik wizualizacji danych.


Poznaj siedem głównych kroków rozwiązywania zadań związanych z ludźmi, procesami i danymi.

Dowiedz się więcej na temat SAS® Visual Analytics z użyciem SAS 9.4

Back to Top