Backgrounds 84A1005
SAS Model Implementation Platform screenshot shown on laptop

SAS® Model Implementation Platform

Efektywna i przejrzysta implementacja modeli analitycznych wykorzystywanych w procesach stress testów

Szybko i efektywnie przeprowadzaj wiele testów używanych do całościowej oceny ryzyka. Ogranicz ilość czasu potrzebnego do implementacji bardzo skomplikowanych i zaawansowanych modeli analitycznych wykorzystywanych przy stress testach.

Korzyści

Uproszczona implementacja modeli analitycznych.

Scentralizowana platforma SAS oraz graficzny interfejs użytkownika upraszczają tworzenie, wdrożenie oraz utrzymanie nawet najbardziej skomplikowanych modeli analitycznych (wykorzystujących np. symulacje Monte Carlo). Dzięki platformie SAS, użytkownik ma możliwość szybkiego i łatwego grupowania modeli analitycznych i stworzenia systemu, który zapewni pożądane rezultaty. Platforma zapewnia interaktywność i dostępność dla wszystkich użytkowników biznesowych - nie jest wymagana specjalistyczna wiedza ani umiejętność programowania w SAS.

Centralnie przechowywane modele.

SAS® Model Implementation Platform przechowuje modele w ściśle kontrolowanym, scentralizowanym środowisku, dzięki czemu w każdym momencie są one łatwe do wywołania i użycia. Szczegółowe cechy modeli są widoczne dla uprawnionych użytkowników, co zapewnia przejrzystość podczas pracy. Użytkownicy mogą wyszukać konkretne modele po określonych cechach charakterystycznych. Dodatkowo szczegóły systemów modelujących są przechowywane w dogodnych formatach, co ułatwia ich aktualizację oraz utrzymanie.

Szybko uruchamiaj złożone modele.

Szybko uruchamiaj bardzo złożone modele analityczne – nawet kilka jednocześnie. Dzięki przetwarzaniu rozproszonemu, użytkownik może poświęcić więcej czasu na zadania związane z eksploracją oraz analizą danych, gdyż nie musi wykonywać manualnych prac związanych z przygotowaniem danych i uruchomieniem procesu oraz oczekiwaniem aż zakończy się przetwarzanie danych.

Wizualizacja wyników.

Po stworzeniu swojego portfela, użytkownik może przeprowadzić analizę „od ogółu do szczegółu” (drill-down) z poziomu agregacji, aż do pojedynczej transakcji w przeciągu kilku sekund. Dzięki przetwarzaniu in-memory można również przeprowadzić bardzo szczegółową analizę wyników procesów stress testów. Po analizie danych na dowolnym poziomie agregacji istnieje możliwość przeniesienia rezultatów do innych narzędzi SAS lub np. Microsoft Excel.

Screenshoty

Office background 2

Funkcjonalności

SAS Model Implementation Platform shown on desktop monitor
  • Szybkie uruchamianie modelu. Platforma bazuje na technologii in-memory, która pozwala szybko przetworzyć duże zbiory danych (nawet na poziomie pojedynczych transakcji) w bardzo krótkim czasie, odpowiadając jednocześnie wymaganiom wszystkich użytkowników biznesowych i technicznych.
  • Uproszczony model. Wraz z rozwiązaniem dostarczane są szablony modeli i łatwy do użycia interfejs graficzny użytkownika, który ułatwia tworzenie oraz utrzymanie skomplikowanych modeli modelujących ryzyko.
  • Scentralizowana biblioteka. Platforma dostarcza środowisko do tworzenia nowych modeli oraz raportów. Przechowuje wszystkie modele w jednym miejscu umożliwiając łatwe szukanie oraz śledzenie zmian.
  • Środowisko wyliczające oczekiwaną stratę. Wspiera modele wyliczające stratę na pożyczkach (np. wykorzystywane w ramach przeliczeń wymaganych w ramach standardu rachunkowości IFRS9).
  • Wizualizacja danych. Umożliwia agregację rezultatów z wielu modeli, a następnie drill-down do poziomu pojedynczej pożyczki w ciągu kilku sekund.
  • Część rozwiązania SAS Stress Testing. Integracja z platformą SAS Stress Testing oraz SAS Risk Modeling Workbench dostarcza holistyczne rozwiązanie do całkowitej analizy ryzyka zarówno kredytowego, jak i rynkowego oraz płynności finansowej instytucji.


Informacje techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top