SAS® MODEL RISK MANAGEMENT

Ograniczaj ryzyko modelu i zwiększaj korzyści biznesowe.

Uzyskaj kompleksowe rozwiązanie do zarządzania ryzykiem modelu, które obejmuje scentralizowany rejestr modeli i możliwości w zakresie oceny modelu.

Scentralizuj zarządzanie informacjami o modelach. 

Twórz scentralizowane rejestry modeli, wspierające Twoje wewnętrzne zasady i procedury we wszystkich jednostkach biznesowych. Solidna infrastruktura tego rozwiązania obejmuje uprawnienia, kontrolę wersji i możliwości w zakresie eksploracji danych. Ponadto możesz importować atrybuty i metadane – np. punktację ograniczeń modelu, wyniki walidacji i wskaźniki krytyczności – z dowolnego typu modelu opracowanego w dowolnej technologii.

Dokumentuj i śledź modele przez ich cały cykl życia. 

Skutecznie śledź problemy, zastrzeżenia, wyzwania i środki zaradcze związane z modelami dzięki rygorystycznemu procesowi przeglądu i walidacji modeli, który spełnia wymogi regulacyjne i oczekiwania. Pojedyncze źródło dokumentacji modelu konsekwentnie rejestruje proces przeglądu i walidacji, który może być analizowany na różnych poziomach, w tym pochodzenia modelu, wersji, linii biznesowej, właściciela modelu itp.

Uzyskaj lepszy wgląd w koncentracje modelu. 

Analizuj tysiące punktów danych – korzystając z danych ilościowych i jakościowych – aby uzyskać lepszy wgląd w koncentracje modelu w Twojej organizacji. Interaktywne wizualizacje przedstawiają historię modelu w jasny i dokładny sposób, aby zwiększać świadomość instytucjonalną i ułatwiać sprawowanie odpowiedniego nadzoru na poziomie zarządu. A użytkownicy mogą łatwo przeglądać raporty, aby dowiedzieć się więcej.

Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się politykami i przepisami dotyczącymi ryzyka. 

Szybko dostosowuj swoje praktyki w zakresie przeglądu i walidacji modeli, aby nie pogubić się w stale zmieniających się politykach dotyczących ryzyka i wymaganiach regulacyjnych. Narzędzia do zarządzania pomagają egzekwować odpowiednie zatwierdzenia, przeglądy prawne i testy na skonsolidowanej platformie. 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Uzyskaj przejrzysty wgląd na poziomie całego przedsiębiorstwa w cały cykl życia modelu. Informuj zarząd i organy regulacyjne na bieżąco o statusie modelu we wszystkich kategoriach ryzyka. I zyskaj cenny wgląd w informacje umożliwiające podejmowanie trafnych decyzji z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku.

Kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi ryzyka 

Pozwala zadbać, aby dane wykorzystywane do opracowywania, walidacji i monitorowania modeli były kompletne, dokładne i aktualne oraz odpowiednio zagregowane i skutecznie zarządzane.

Scentralizowany rejestr modelu 

Umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentami i przepływem pracy, niezależnie od typu modelu, źródła czy technologii rozwojowej.

Przegląd i zatwierdzanie modelu

Narzędzia do zarządzania wymuszają stosowanie odpowiednich zatwierdzeń, przeglądów prawnych i testów na skonsolidowanej platformie, która rejestruje całą konwersację.

Zarządzanie danymi i metadanymi

Obejmuje zintegrowany glosariusz biznesowy, zarządzanie metadanymi firmy SAS i innych firm oraz wizualizację pochodzenia.

Śledzenie wykorzystania modeli oraz możliwości w zakresie zarządzania zmianami

Dostosowuj i wdrażaj polityki, aby uwzględnić zmieniające się wytyczne regulacyjne dotyczące opracowywania modeli, walidacji, wdrażania, monitorowania i zarządzania zmianą.

Pulpity nawigacyjne 

Oferuje możliwości w zakresie eksploracji danych, które pozwalają na projektowanie i rozpowszechnianie przydatnych raportów z wizualizacją danych.

SAS w rankingu Chartis RiskTech 100®

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SAS® Model Risk Management i nie tylko

WHITE PAPER

 

Zarządzanie modelami uczenia maszynowego

 

Dowiedz się, dlaczego należy wdrożyć teraz skuteczne zarządzanie modelami uczenia maszynowego i jak to zrobić.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem

 

Poznawaj najnowsze wiadomości, opinie i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem publikowane przez wiodących specjalistów branżowych.

SOLUTION BRIEF

 

Operacjonalizacja skutecznego zarządzania ryzykiem modelu

 

Dowiedz się, jak odnieść sukces, ustanawiając skuteczne ramy zarządzania ryzykiem modelu z jasno określonymi obowiązkami i rygorystycznymi środkami kontroli.

Bądźmy w kontakcie