SAS® MODEL RISK MANAGEMENT

Reduce model risk and increase business value.

Get clear, enterprise-level oversight throughout the model life cycle. Keep executive management and regulators up to date on model status across all risk categories. And gain valuable insight for making precise risk-reward decisions.

Comprehensive risk data management 

Ensures that the data used to develop, validate and monitor your models is complete, accurate and timely, appropriately aggregated and effectively governed.

Centralized model inventory 

Provides complete document and workflow management, regardless of model type, source or development technology.

Model review & validation

Governance tools enforce appropriate signoffs, legal reviews and testing on a consolidated platform that records the entire conversation.

Data governance & metadata management

Includes integrated business glossary, SAS and third-party metadata management, and lineage visualization.

Model usage tracking & change management capabilities

Adapt and implement policies to accommodate changing regulatory guidance on model development, validation, implementation, monitoring and change management.

Dashboards 

Provides data exploration capabilities that let you design and distribute meaningful data visualization reports.

Get a complete model risk management solution that includes a centralized model inventory and model assessment capabilities.

Centralize model information management. 

Establish a centralized model inventory that supports your internal policies and procedures across all business units. The solution's robust infrastructure includes permissions, version control and data mining capabilities. And you can import attributes and metadata – e.g., model limitation scoring, validation results and criticality ratings – from any type of model developed in any technology.

Document and track models throughout the model life cycle. 

Effectively track model issues, concerns, challenges and remediation with a rigorous model review and validation process that satisfies regulatory principles and expectations. A single source of model documentation consistently records the review and validation process, which can be can be examined at various levels, including model lineage, version, business line, model owner and more.

Gain greater insight into model risk concentrations. 

Analyze thousands of data points – using both quantitative and qualitative data – to gain greater insight into your organization’s model risk concentrations. Interactive visualizations tell your model risk story clearly and accurately to broaden institutional awareness and facilitate appropriate board-level oversight. And users can easily drill down through reports to learn more.

Keep pace with changing risk policies and regulations. 

Quickly tune your model review and validation practices to stay on top of ever-changing risk policies and regulatory requirements. Governance tools help enforce appropriate signoffs, legal reviews and testing on a consolidated platform. 

Chartis Names SAS a RiskTech 100® Award Winner

Explore More on SAS® Model Risk Management & Beyond

WHITE PAPER

 

Find out why and how you should implement effective machine learning model governance now.

 

Get white paper

RISK MANAGEMENT INSIGHTS 

 

Get the latest news, views and best practices in risk management from the brightest minds in the business.

 

Get insights

SOLUTION BRIEF

 

Find out how you can operationalize strong risk model governance.

 

Read solution brief

Wyzwania biznesowe

 • Usystematyzowanie procesu zarządzania modelami analitycznymi począwszy od ich przygotowania, dewelopmentu, walidacji, wdrożenia na produkcję, cyklicznej kalibracji oraz wycofania z produkcji
 • Centralizacja całego procesu tworzenia i zarządzania modelami analitycznymi, jak również gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z każdym z etapów cyklu życia modeli (przygotowanie modelu, dokumentacja z procesu walidacji modelu, wyniki back-testingu, itp.)
 • Możliwość przekazania szybkiej informacji o modelach, ich charakterystyce, statusie podczas audytu Komisji Nadzoru Finansowego oraz na wewnętrzne potrzeby zarządzających
 • Współudział w procesie wielu zainteresowanych grup użytkowników: developerów, walidatorów, testerów, zarządzających, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Stosowanie ścieżki automatycznej eskalacji, np. w przypadku konieczności wykonania cyklicznej walidacji/kalibracji
 • Dopasowane do konkretnych wymagań workflow procesu, w tym również dostosowanie interfejsu w zależności od użytkowników oraz danego miejsca w workflow
 • Spełnienie wymagań zarządczych, a wkrótce również obligatoryjnych:
  • w Polsce wkrótce pojawi się „Rekomendacja W” obligująca Banki do realizacji w/w wymagań
  • w USA nowe regulacje, w tym „Dodd-Frank Act stress test” oraz „Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)” wprowadzające w życie i wymuszające zastosowanie właściwego podejścia do zarządzania modelami analitycznymi w zakresie zarządzania ryzykiem

Zakres obsługiwanych modeli

 • Bez ograniczeń, wsparcie dla modeli wykorzystywanych na potrzeby regulacyjne (np. IRB, AMA) oraz na potrzeby wewnętrzne (modele VaR, windykacyjne, itp.)
 • Wsparcie dla modeli budowanych SAS jak również poza SAS dla wszystkich obszarów biznesowych:
  • Modele szacowania parametrów ryzyka: PD, LGD/RR, CCF
  • Modele scoringowe/ratingowe
  • Modele AMA – Advanced Measurement Approach dla ryzyka operacyjnego
  • Modele windykacyjne
  • Modele marketingowe