SAS® Banking Analytics Architecture

Spójność, poprawność, redukcja kosztów i czasu przygotowania danych oraz dostęp do aktualnych danych o wysokiej jakości

Niekompletne i niespójne zbiory danych, rozproszone pomiędzy wieloma systemami w instytucji nie pozwalają na podjęcie trafnych decyzji biznesowych, a co więcej doprowadzają nawet do sytuacji, w której głównym motorem podejmowania przez zarządzających decyzji nawet tych strategicznych jest intuicja. SAS zapewnia możliwość konsolidowania danych z różnych jednostek organizacyjnych, systemów informatycznych i na różnych poziomach agregacji, a następnie udostępniania ich zespołom zaawansowanych analityków do przeprowadzania analiz i raportowania. Wszystko to przy zachowaniu pełnej spójności danych, zapewnieniu krótkiego czasu dostępu do danych oraz ich najwyżej jakości i kompletności.

Korzyści

Uzyskaj całościowe, kompletne i holistyczne spojrzenie z perspektywy całej organizacji

Przygotowany na bazie wieloletnich doświadczeń SAS specjalnie na potrzeby bankowości dedykowany model danych obejmuje swym zasięgiem dane dotyczące klientów, produktów, instrumentów finansowych, szczegółowe dane analityczne, dane księgowe oraz inne wykorzystywane na potrzeby zarządzania ryzykiem. Dostarczany model logiczny i fizyczny danych pozwala na wykorzystanie architektury i modelu danych jako „jednego źródła prawdy” dzięki standaryzacji ponad 8 000 obiektów i elementów, które zostały przygotowane przy zachowaniu spójnej i przejrzystej terminologii. Sposób przechowywania danych w zależności od ich specyfiki (np. dane szybkozmienne, dane wolnozmienne) również pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści w zakresie efektywnego przechowywania dużych wolumenów danych.

Korzystaj z danych, których potrzebujesz i kiedy ich potrzebujesz

Począwszy od głównych systemów bankowych, systemów centralnych, a skończywszy na najnowszych systemach obsługujących bankowość online, architektura analityczna SAS dla bankowości zapewnia pełną automatyzację i pozyskiwanie danych do przetwarzania z każdego dostępnego źródła. Takie podejście zapewnia oszczędność czasu dostępu do danych, skraca czas pozyskania danych do niezbędnego minimum dostarczając jednocześnie użytkownikom końcowym zestaw kompletnych danych i informacji.

Dystrybucja ustrukturyzowanych danych dla wszystkich użytkowników końcowych

Architektura analityczna SAS zapewnia pełen wachlarz możliwości wykorzystania technik Business Intelligence wraz z wygodnym w użyciu interaktywnym dostępem do środowiska raportowego, umożliwiającego dystrybucję kluczowych danych do odpowiednich osób w instytucji w czasie rzeczywistym.

Dostarczenie spójnych, aktualnych, weryfikowalnych i kompletnych zbiorów danych

Architektura analityczna SAS dedykowana dla bankowości pozwala na dostęp do poprawnych i spójnych danych, gdziekolwiek i kiedykolwiek wystąpi taka potrzeba, zapewniając, że dane będą kompletne i dostarczone na czas.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Bankowy model danych
  • Zarządzanie danymi
  • Raportowanie oraz Business Intelligence
  • Interaktywny portal raportowy dla użytkowników końcowych


Informacje techniczne

Rekomendowane zasoby


Learn how to reap the benefits of AI in banking and risk management.


Get the latest news, views and insights on analytics.


Hear from the brightest minds in risk management on the topics that are most important to you.

Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top