PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Spełniaj rosnące globalne wymagania dotyczące zgodności z regulacjami 

W jaki sposób SAS® dostarcza rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy?

Przestrzegaj stale zmieniających się przepisów. Dokładnie monitoruj rosnącą liczbę transakcji. Zastosuj podejście oparte na ryzyku w przejrzysty sposób i minimalizuj ryzyko niezgodności w wymogami regulatora.

 

Spełnij wymagania zgodności z obowiązującymi regulacjami

Zastosuj kompletne rozwiązanie, które wspiera cały proces zgodności z przepisami, w krótszym czasie i po niższych kosztach.

Usprawnij pracę analityków AML

Zbierz i udostępnij wszystkie potrzebne do analizy śledczej dane w jednym interfejsie. Stwórz widok klienta 360o i daj śledczym pełen obraz klienta i jego zachowań w celu szybszej i skuteczniejszej oceny alertów.

 Optymalizuj wyniki i oszczędzaj czas

Wykorzystaj analitykę do optymalizacji scenariuszy i modeli, aby zapewnić bardziej efektywne monitorowanie, dokładne alerty i mniej fałszywych alarmów. Efektywnie symuluj modele i scenariusze z różnymi parametrami, a następnie testuj i dostrajaj przed wdrożeniem, aby szybciej reagować na zmieniające się zagrożenia.

Dlaczego SAS® w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z regulacjami?

Należyta staranność w ocenie klientów

Automatycznie integruj oceny ryzyka klientów z rzeczywistymi zachowaniami transakcyjnymi. Identyfikuj klientów wysokiego i średniego ryzyka, aby móc ich dokładniej monitorować. W razie potrzeby przejrzyj klasyfikację ryzyka klienta.

Większą przejrzystość rozwiązania

Zautomatyzowane przepływy pracy procesów biznesowych zmniejszają obciążenie związane ze zgodnością, zapewniając szczegółową ścieżkę audytu działań systemowych. Wszystkie scenariusze i czynniki ryzyka są jasno udokumentowane, a kontekstowe sygnały ostrzegawcze wskazują, dlaczego jedno zdarzenie jest uważane za bardziej ryzykowne niż inne.

 Elastyczność dzięki szybkiemu wdrożeniu

Nasz model danych jest specyficzny dla usług finansowych i został zoptymalizowany pod kątem analizy przestępstw finansowych. Obejmuje najlepsze praktyki zarządzania danymi z ponad stu udanych wdrożeń, dzięki czemu można szybko zacząć działać.

Wiedza ekspercka, na której można polegać

SAS jest liderem na rynku zaawansowanych i predykcyjnych analiz od ponad 40 lat. Dążymy do ciągłych innowacji, aby nasi klienci mogli dostarczać rozwiązania bezpieczne i intuicyjne.

Dowiedz się jak SAS pomaga walczyć z nadużyciami firmom z różnych branż