Building

Foundation Tools

Integracja produktów i rozwiązań SAS

SAS jest zintegrowanym systemem pozwalającym wykonywać wszystkie zadania analityczne, począwszy od uzyskania dostępu do różnych źródeł danych, przez wykonanie zaawansowanych analiz, aż do dostarczenia uzyskanych informacji do użytkowników w ramach całej organizacji. Produkty SAS Foundation są dostępne jako indywidualne moduły oprogramowania i służą jako podstawa do innych rozwiązań SAS.

 

Base SAS®

Elastyczny i rozszerzalny język programowania czwartej generacji pozwalający na dostęp do danych, ich przetwarzanie i raportowanie. SAS Base stanowi fundament dla wszystkich rozwiązań analitycznych SAS.

SAS® AppDev Studio

Środowisko budowy aplikacji wspierające tworzenie rozwiązań na platformie Java, wykorzystujących po stronie serwerowej moc analityczną systemu SAS.

SAS® Enterprise Guide

Zaawansowana aplikacja kliencka systemu Windows, która jest graficznym interfejsem użytkownika, pozwalającym na dostęp do funkcjonalności analitycznych SAS.

SAS® Information Delivery Portal

Jest pojedynczym punktem dostępu agregującym informację w ramach interfejsu webowego. Zawiera również dedykowane graficzne środowisko budowy kokpitów menadżerskich.

SAS® Grid Manager

Dostarcza funkcjonalność harmonogramowania zadań, równoważenia obciążenia oraz możliwość zrównoleglania pracy aplikacji w ramach wirtualizowanego zbioru zasobów rozproszonego środowiska.

SAS® Studio

SAS Studio provides a web browser-based programming environment so writing and interacting with your SAS code has never been easier or faster, wherever you are.

Hero Background sascom 1Q2012

Co wyróżnia SAS

  • Jako część zintegrowanej platformy, wszystkie komponenty oprogramowania oraz usługi są zarządzane z jednego miejsca, co redukuje nakłady na administrację i obsługę aplikacji, zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwem.
  • Zagwarantowana jest spójność danych, dzięki temu, że metadane są przechowywane w pojedynczym repozytorium i współdzielone we wszystkich rozwiązaniach SAS.
  • Możliwe jest licencjonowanie gotowych do użycia rozwiązań lub zbudowanie własnych aplikacji dostarczających funkcjonalności w zakresie business intelligence i analityki, zgodnie z potrzebami organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top