SAS® Visual Statistics

Odkrywaj. Przewiduj. Działaj. Decyduj.SAS Visual Statistics on SAS Viya shown on three desktop monitors

Multiple users can explore data, then interactively create and refine descriptive and predictive models. Distributed, in-memory processing slashes model development time, quickly surfacing valuable insights you can act on.

SAS Visual Statistics on SAS Viya showing logistic regression on desktop monitor

Odkrywanie szans szybciej niż konkurencja.

Specjaliści data science i statystycy mogą wykorzystywać obserwacje na wysokim poziomie szczegółowości, stosując najbardziej odpowiednie techniki modelowa analitycznego. Efekt? Bezprecedensowo szybkie uzyskiwanie wyników analizy i znajdowanie nowych sposobów zwiększania przychodów.

SAS Visual Statistics on SAS Viya showing a decision tree on a desktop monitor

Szybsze wykorzystywanie lepszych modeli w praktyce.

Łatwe budowanie i dopracowywanie modeli pod kątem specyfiki docelowych grup lub segmentów oraz jednoczesne uruchamianie wielu scenariuszy. Pytań „co by było, gdyby” można zdać więcej, a uzyskane wyniki są lepsze. Wyniki te można wykorzystywać w praktyce dzięki automatycznie generowanemu kodowi scoringowemu.

SAS Visual Statistics on SAS Viya showing clustering on desktop monitor

Zwiększenie produktywności analityków.

Wielu użytkowników zyskuje możliwość wizualnej interakcji z danymi - mogą dodawać lub modyfikować zmienne, usuwać obserwacje skrajne itp. Można na bieżąco sprawdzać wpływ zmian na moc predykcyjną modelu oraz szybko wprowadzać korekty. Użytkownicy mogą także uzyskiwać dostęp do algorytmów SAS z innych środowisk, używając preferowanego języka programowania - Python, Java, R lub Lua.

SAS Visual Statistics on SAS Viya showing model comparison on desktop monitor

Gain the freedom to experiment.

Data science teams have the ultimate flexibility of working in their language of choice, so they can use their skills to the fullest. SAS Visual Statistics unites all analytical assets – whether created using SAS or other languages like R, Python, Java or Lua – within a common solution.


Funkcjonalności

 • Wizualna eksploracja i odkrywanie danych. Korzystając z SAS Visual Analytics można łatwo rozpoznawać czynniki predykcyjne wśród wielu zmiennych objaśniających oraz wizualnie identyfikować anomalie i rozbieżności w danych.
 • Modelowanie opisowe. Wizualna eksploracja i ocena segmentów do dalszej analizy z wykorzystaniem klasteryzacji k-średnich, wykresów punktowych i szczegółowych statystyk agregujących.
 • Modelowanie predyktywne. Budowanie modeli predyktywnych z wykorzystaniem takich technik, jak regresja liniowa, regresja logistyczna, uogólnione modele liniowe i drzewa decyzyjne — łatwą metodą „point-and-click”.
 • Otwarte opracowywanie modeli oparte na kodzie. Programistyczny dostęp do akcji analitycznych z SAS Studio, wywoływanie ich za pomocą innych języków - Python, R, Lua, Java - lub korzystanie z publicznych API REST w celu dodania funkcji SAS Analytics do istniejących aplikacji.
 • Dynamiczne przetwarzanie według grup. Jednoczesne budowanie modelu i przetwarzanie wyników dla każdej grupy lub segmentu bez konieczności każdorazowego sortowania lub indeksowania danych.

 

 • Porównanie i ocena modeli. Generowanie zagregowanych porównań modeli (wykresy liftu, wykresy ROC, konkordancja, tabele błędnej klasyfikacji) dla jednego lub więcej modeli.
 • Scoring modeli. Eksport modeli jako kod DATA step SAS i stosowanie ich do nowych danych.
 • Rozproszone przetwarzanie analityczne in memory. Szybsze budowanie modeli na podstawie zróżnicowanych zbiorów danych, w tym Hadoop. Brak konieczności przenoszenia danych lub zapisywania ich na dysku.
 • Elastyczne opcje instalowania i wdrażania. Uruchamianie na popularnym sprzęcie lub w infrastrukturze prywatnej lub publicznej chmury.

  Demos

  Rekomendowane zasoby


  Więcej informacji znajdziesz w broszurze na temat SAS Visual Statistics (on SAS Viya).


  Zbadaj szanse i wyzwania dla uczenia maszynowego w biznesie.


  Dowiedz się, jakie korzyści możesz odnieść z samodzielnego odkrywania danych i interaktywnej analizy predyktywnej.

  Dowiedz się więcej na temat SAS® Visual Statistics z użyciem SAS® 9.4

  Back to Top