SAS® Visual Investigator 

SAS® Visual Investigator

Wydajna i łatwa w obsłudze inteligentna analiza danychSAS Visual Investigator to działające w chmurze rozwiązanie do inteligentnej analizy danych, które łączy łatwe w obsłudze funkcje i możliwości wizualizacji z pełnym potencjałem zaawansowanej analityki SAS. Umożliwia ono szybkie zaspokojenie różnych potrzeb związanych z inteligentną analizą danych i zarządzaniem dochodzeniami.

Desktop monitor with SAS Visual Investigator screenshot of the admin page builder.

Szybka adaptacja

Zmieniająca się taktyka, nowe problemy i nowe trendy na horyzoncie wymagają dostosowywania się do nowej sytuacji. Nasze otwarte podejście sterowane danymi i promienista struktura („hub-and-spoke”) zapewniają elastyczność adaptacji do ciągle zmieniającego się krajobrazu - tak często, jak to konieczne oraz z wykorzystaniem przyjaznych dla użytkownika narzędzi do administrowania danymi i konfiguracji. Teraz możesz wprowadzać nowe źródła danych. Procesy mogą ewoluować. Inteligentna analiza danych może wkraczać do nowych obszarów w Twojej firmie. Możesz opracowywać scenariusze nadzoru służące wykrywaniu anomalii i podejrzanych zdarzeń. Możesz także projektować nowe komponenty i ekrany do wyświetlania i opracowywania danych zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami.

SAS Visual Investigator

Szybsze ujawnianie ukrytych sieci

Możesz przeszukiwać zróżnicowane źródła danych, aby ujawnić ukryte wzorce, zależności i powiązania. Łatwy w obsłudze widok sieci, oparty na wydajnej inteligentnej analizie danych, pozwala zobaczyć i badać całe sieci, sekwencje i powiązania przestrzenne. Możesz automatycznie budować sieci, rozwiązywać encje i identyfikować społeczności na podstawie najbardziej aktualnych dokumentów i danych.

SAS Visual Investigator screenshot on desktop monitor showing the ability to document findings and conclusions within the Insights module.

Wydajniejsze i lepiej ukierunkowane dochodzenia

Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia współpracę między analitykami danych i śledczymi przy prowadzeniu szczegółowych dochodzeń. Dynamiczne przestrzenie robocze zapewniają interaktywną wizualizację i funkcje wyszukiwania w celu budowania, gromadzenia i analizy informacji istotnych dla dochodzenia. Możesz łatwo dokumentować ustalenia poprzez rejestrowanie wizualizacji wyników dochodzenia i wyszukiwania, a także własnych notatek i zdjęć/obrazów. Możesz także egzekwować procedury biznesowe i zachęcać do współpracy z wykorzystaniem przepływów pracy obejmujących rozsyłanie zadań do innych użytkowników i grup.

SAS Visual Investigator screenshot on desktop monitor showing how visualization options broaden your understanding of an alert’s context and immediacy

Błyskawiczne przechodzenie od informacji do działania

Alerty są inteligentnie uszeregowane według priorytetów w celu ich segregacji pod względem ważności, potrzeb dochodzenia oraz dyspozycji. Wydajna analiza encji pozwala wytypować potencjalne obszary zainteresowania oraz dostarcza informacji umożliwiających podjęcie działań, praktycznie bez najmniejszej zwłoki. Analitycy danych mogą importować własne dane, prowadzić wyszukiwanie tekstowe lub geoprzestrzenne w różnych źródłach danych, a następnie filtrować i wizualizować wyniki wyszukiwania na różne sposoby w celu zidentyfikowania najważniejszych wzorców, powiązań, ludzi i zdarzeń ukrytych w złożonych danych. Z kolei dzięki modelowi uruchamianemu scenariuszem oraz kontekstowi scenariusza można łatwo zarządzać alertami i zdarzeniami.Funkcjonalności

  • Monitorowanie i tworzenie alertów. Możliwość opracowania scenariuszy w celu wytypowania zdarzeń stanowiących anomalie i ich dalszej segregacji.
  • Zarządzanie alertami i zdarzeniami. Inteligentne określanie priorytetów i kierowanie alertów pod kątem szybkiej segregacji, potrzeb dochodzeniowych i dyspozycji.
  • Wyszukiwanie i odkrywanie. Wydajne funkcje wyszukiwania, w tym wyszukiwanie tekstu i geoprzestrzenne; filtry i aspekty do zawężania wyników; opcje wizualizacji (widoki sieci, mapy, osie czasu itp.) itd.
  • Analiza encji. Stosowanie procesów generowania sieci i encji w celu automatycznego budowania sieci, rozwiązywania encji oraz identyfikowania społeczności na podstawie najnowszych dokumentów i danych
  • Przepływy pracy. Obsługa zarządzania przypadkami i innych procesów biznesowych z wykorzystaniem przepływów pracy, które automatycznie kierują zadania do użytkowników i grup.
  • Widok sieci transakcji. Możliwość badania danych dotyczących transakcji między węzłami - np. transakcji finansowych, wymiany e-maili lub połączeń telefonicznych.
  • Dochodzeniowe przestrzenie robocze. Interaktywne obszary robocze do zbierania, eksploracji i analizy danych związanych z dochodzeniem.
  • Elastyczna konfiguracja. Otwarte sterowane danymi podejście i promienista struktura („hub-and-spoke”) pozwalają administratorom na dostosowywanie rozwiązania do specyficznych potrzeb biznesowych lub rozwijających się trendów poprzez projektowanie interfejsów, komponentów i ekranów wykorzystywanych do wyświetlania i opracowywania różnych rodzajów danych.
  • Elastyczne opcje instalowania i wdrażania. Rozwiązanie umożliwiające uruchamianie procesów analitycznych w dowolnym miejscu, które pozwala na realizację głównych funkcji według preferowanego modelu wdrożenia.

Demo

Zobacz SAS® Visual Investigator w akcji.

Michael Ames, dyrektor ds. technologii wschodzących SAS, prezentuje, jak analitycy danych i osoby prowadzące dochodzenie mogą wykorzystać SAS Visual Investigator do wydajnej wizualizacji i zaawansowanej analizy danych.

 

To rozwiązanie jest oparte na SAS Viya - nowoczesnej platformie, zdolnej sprostać każdemu wyzwaniu analitycznemu. SAS Viya, jako zunifikowane i gotowe do działania w chmurze środowisko, obsługuje wszystkich - od specjalistów data science i analityków biznesowych po deweloperów aplikacji i kadrę zarządzającą - dzięki niezawodnemu, skalowalnemu, bezpiecznemu zarządzaniu analityką oraz nadzorowi niezbędnemu w sprawnie funkcjonującym środowisku IT. Oferuje ono także wydajność, jakiej można oczekiwać od SAS - światowego lidera w dziedzinie analityki.

Rekomendowane zasoby


Przeczytaj broszurę
o SAS Visual Investigator.


Dowiedz się, dlaczego wielkie zbiory danych są kopalnią wiedzy przydatnej w pracy dochodzeniowo-śledczej.


Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoją firmę przed wewnętrznymi zagrożeniami.