WSPARCIE DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

Spędzaj mniej czasu na wykrywaniu, a więcej na zapobieganiu przestępstwom

Jak SAS® dostarcza rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Reaguj szybciej i skuteczniej na przestępczość, terroryzm i inne zagrożenia bezpieczeństwa dzięki spójnemu, opartemu na analizach podejściu do oceny ryzyka i zagrożeń. Jedna platforma zapewnia wszystkim zainteresowanym jednolity widok informacji na wszystkich etapach dochodzenia.

Dokładna i niezawodna analiza

Nasze oprogramowanie do wykrywania oszustw umożliwia kierowanie, śledzenie i audytowanie wiarygodnych informacji w trakcie ich przesyłania w systemach - od planowania i gromadzenia po przetwarzanie, analizowanie i rozpowszechnianie - przez cały cykl życia danych.

Szybki dostęp do zagrożeń bezpieczeństwa i ocena przyszłych zagrożeń

 Skorzystaj z zaawansowanych analiz i wizualizacji danych, aby wykryć trendy i powiązania, które mogą wskazywać na zagrożenia ukryte w ogromnych ilościach danych.

 Typowanie do kontroli

Przeprowadzaj bardziej ukierunkowane, produktywne badania, analizując i symulując ryzyko, aby określić, które podmioty z nazwyższym priorytetem powinny zostać poddane kontroli. 

Dlaczego SAS® dla bezpieczeństwa sektora publicznego?

 Jeden ujednolicony widok

 Uzyskuj dostęp, integruj, czyść i standaryzuj dane z praktycznie dowolnego źródła i formatu. Automatycznie łącz powiązane informacje w różnych systemach, aby zapewnić spójność. Interaktywnie wymieniaj wiarygodne informacje między różnymi platformami i departamentami.

Raportowanie i udostępnianie wyników

 Zbieraj, wizualizuj i analizuj ogromne ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych z wielu źródeł. Następnie dziel się wiedzą ze współpracownikami lub przełożonymi, udostępniając wyniki w formie raportów, na wykresach i mapach.

Szybsze i wydajniejsze zarządzanie

 Jedno, kompleksowe rozwiązanie operacyjne zapewnia kompleksowe zarządzanie danymi, wydajne analizy i wizualizację danych, a wszystko to dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji. Szybki dostęp do aktualnych informacji oszczędza cenny czas na analizę, co może oznaczać dziesiątki milionów oszczędności.

Współpraca z zaufanym dostawcą

Dzięki rozwiązaniom SAS używanym w ponad 170 agencjach bezpieczeństwa publicznego na całym świecie wykazaliśmy się specjalistyczną wiedzą w zakresie wywiadu bezpieczeństwa, wykrywania oszustw i zapobiegania oszustwom popartym ponad 40-letnim doświadczeniem.

Dowiedz się jak SAS pomaga walczyć z nadużyciami firmom z różnych branż