Base SAS Software

Base SAS® Software

Elastyczny i rozszerzalny język programowania czwartej generacji, zaprojektowany w celu pozyskania, transformacji i raportowania danych

Skalowalne, zintegrowane oprogramowanie zaprojektowane w celu pozyskania, transformacji i raportowania danych.

SAS Base zawiera język programowania czwartej generacji, gotowe do użycia procedury przetwarzania danych, funkcjonalność pozyskania i przechowywania danych, analizy z użyciem statystyk opisowych i funkcji raportujących, język makro przetwarzania pozwalający na redukcję czasu programowania i ułatwienie obsługi kodów.

Korzyści

Integracja danych z różnych środowisk

Bazując na otwartej, niezależnej od platform sprzętowych, architekturze, SAS Base może być używany na praktycznie dowolnym sprzęcie komputerowym i może być zintegrowany z infrastrukturą informatyczną firmy. Pozawala to na unifikację mocy obliczeniowych i pomaga uzyskać pojedynczy spójny obraz danych.

Szybkie i łatwe programowanie

Dzięki intuicyjnemu, łatwemu w nauczeniu i użyciu językowi programowania SAS Base znacząco redukuje rozmiar kodu potrzebnego do dostarczenia informacji.

Czytanie, przekształcanie i analizy różnorodnych danych

Od małych do wielkich i złożonych zagadnień przetwarzania danych, programiści mogą pozyskać, przekształcić, analizować i raportować dane w sposób niezwykle szybki, niezależnie od formatu danych wejściowych.

Proste raportowanie i możliwość dostarczania informacji na urządzenia mobilne

SAS Base dostarcza maksymalną elastyczność raportowania. Możemy łatwo tworzyć raporty w standardowych formatach takich jak RTF, PDF, Microsoft PowerPoint, HTML, oraz e-book (format, który może być wykorzystany z iBook® na iPad® lub iPhone®). Pozwala produkować raporty i wizualizację wyników analiz wykonywanych z użyciem procedur statystycznych, dostarczać te wyniki do użytkowników na platformach i w formatach aplikacji, których używają na co dzień.

 

Dostęp do mechanizmów bezpieczeństwa wspierających standardy przemysłowe

Moduł SAS/SecureTM dostarczany jako część SAS Base zapewnia dostęp do szyfrowania danych z wykorzystaniem standardowych przemysłowo algorytmów, włączając w to Advanced Encryption Standard (AES).

Włączenie funkcjonalności Hadooop do aplikacji SAS

Używając SAS Base możemy użyć funkcjonalności Hadoop takich jak języki Pig i Hive lub MapReduce, możemy również wykorzystać te funkcjonalności w ramach wszystkich produktów i rozwiązań SAS.

Efektywność użycia zasobów obliczeniowych

Dzięki przetwarzaniu wielowątkowemu, skalowalności, obliczeniom high-performance, oprogramowanie SAS Base wykorzystuje przetwarzanie równoległe w celu maksymalnego użycia zasobów obliczeniowych i zapewnienia dostarczenia wyników analitycznych oczekiwanych przez organizację. Dodatkowo procedury przetwarzania danych mogą być uruchamiane na danych w miejscu, gdzie się te dane znajdują – przy wykorzystaniu paradygmatu in-database. Redukuje to potrzebę przemieszczania danych. Dzięki temu zwiększa wydajność i poprawia bezpieczeństwo informacyjne.

Funkcjonalności

Base SAS Software
  • Zaawansowane możliwości analizy danych
  • Elastyczny język programowania SAS 4GL
  • Wsparcie dla różnorodnych formatów danych
  • Wsparcie dla Hadoop
  • Wydajność i skalowalność
  • Wsparcie dla wielu platform informatycznych
  • Łatwość zarządzania
  • Elastyczność raportowania i różnorodność formatów
  • Wsparcie dla standardów przemysłowych algorytmów zabezpieczenia danych


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top