Consequent werken aan het hoogst haalbare rendement van flexibele elektriciteitsproductie

Sloecentrale optimaliseert elektriciteitsproductie met SAS Visual Analytics

De Sloecentrale neemt vier procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie voor haar rekening. De centrale wekt elektriciteit op uit gas. Leidraad is het streven om consequent een sterke positie in de competitieve elektriciteit markt te vervullen. Daartoe wil Plant Manager Martin Jongepier kunnen vertrouwen op volledig betrouwbare data en rapportages.

De sinds 2010 operationele Sloecentrale is een joint venture van het Franse Elektriciteitsbedrijf EDF en energiebedrijf DELTA. Volgens Jongepier kan deze ‘state of the art’ installatie in dertig minuten twee miljoen huishoudens van energie voorzien. “Dit via twee productie units die samen een vermogen van 870 megawatt kunnen opwekken met een rendement van ongeveer 59 procent. Een vermogen dat snel op- en afgeregeld en zelfs volledig afgezet kan worden. De centrale kan vanuit stilstand in een halfuur het volle vermogen bereiken.”

We willen zoveel mogelijk maatwerk leveren op basis van betrouwbare data. Hoe nauwkeuriger we het aanbod op de vraag kunnen afstemmen, hoe sterker onze concurrentiepositie.

Martin Jongepier
Plant Manager

Maatwerk leveren op basis van betrouwbare data

Door deze flexibiliteit is de centrale bij uitstek geschikt om fluctuaties in wind- en zonne-energie op te vangen. Bovendien stoot ze ca. 50% minder CO2 en ruim 40% minder stikstofoxiden uit dan kolencentrales. Maar waar de Sloecentrale primair op wordt afgerekend, is het behaalde rendement. “De centrale met de laagste marginale kosten kan in de competitieve markt de meeste uren en omzet maken. Dit vereist dat we zoveel mogelijk maatwerk leveren op basis van betrouwbare data. Hoe nauwkeuriger we het aanbod op de vraag weten af te stemmen, hoe beter ons rendement en daarmee onze concurrentiepositie is.”

“Zowel de interne organisatie en aandeelhouders als de overheid hechten grote waarde aan de betrouwbaarheid en inzichtelijkheid van data. Tegelijkertijd mag het produceren van analyses en rapportages geen te zware druk leggen op ons uit ruim 40 fte’s bestaande team. In SAS Visual Analytics hebben we het platform gevonden waarmee we onze data-uitdagingen kunnen adresseren en veel tijd besparen. Bij de invoering zijn de trainingen van de belangrijkste gebruikers door SAS zeer doeltreffend gebleken.”

Structuur in de dataverwerkings- en rapportageprocessen

Volgens IT Application Engineer Ronald Caljouw biedt het analytische platform van SAS de Sloecentrale veel toegevoegde waarde. “Allereerst omdat we met SAS Visual Analytics over een betrouwbare bron voor het verwerken en analyseren van gevalideerde meetgegevens beschikken. Deze faciliteert het nauwkeurig monitoren en optimaliseren van de beschikbaarheid en prestaties van de productie units. Van het warmtegebruik en de CO2-emissie tot de startbetrouwbaarheid en het onderhoud van productiemiddelen. Dit heeft direct invloed op de omzet.”

“Daarnaast zorgt SAS Visual Analytics voor transparante en controleerbare rapportageprocessen. De productie- en financiële data zijn snel inzichtelijk en toegankelijk, ondanks de verschillende bronnen en formaten. Ook belangrijk is dat de gehanteerde formules en de herkomst van de data op elk hiërarchisch niveau te herleiden zijn. Onze aandeelhouders kunnen we snel en op de door hen gewenste manier voorzien van heldere rapportages. En naast de productie en de financiële processen zijn bijvoorbeeld ook de onderhoudsprocessen inzichtelijk gemaakt. Daardoor zagen we onder andere dat we nog niet over alle relevante informatie beschikten.”

Eén versie van de waarheid

Door de datavisualisatie kijken alle betrokkenen nu naar één versie van de waarheid, concludeert Caljouw. “We putten uit wel tien verschillende databronnen. De productieomgeving levert enorm veel meetgegevens op, waaronder de in de energiestraten gegenereerde sensordata. Via zo’n 20.000 meetpunten worden op sommige plekken elke halve seconde en op andere plekken elke 15 minuten data vastgelegd. De in de dataverwerkings- en rapportageprocessen aangebrachte structuur zorgt voor grip op deze informatiestromen. Bovendien komen we snel tot gefundeerde conclusies over het rendement van de productie units en de mogelijkheden om dit te optimaliseren.”

logo sloecentrale

Industrie

Utilities

Over Sloecentrale

Sloecentrale, een joint venture van energiebedrijven EDF en DELTA, neemt vier procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie voor zijn rekening. Het is een van de meest flexibele energiecentrales van Nederland.

Uitdaging

Structuur aanbrengen in de dataverwerking en de aandeelhouders, overheid en interne afdelingen op basis van inzichtelijke informatiestromen snel van betrouwbare analyses en rapportages voorzien.

Oplossingen

SAS Visual Analytics

SAS Enterprise Guide

Voordelen

  • Optimaal inzicht in de prestaties van de energiestraten.
  • Dynamische analysemogelijkheden en kostenefficiënte rapportageprocessen.
  • Eenduidige informatie en één versie van de waarheid.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.