Marktplaats.nl benut markt en klantkennis om concurrentievoorsprong te versterken

Geen tijd meer verliezen aan het verzamelen van gegevens

Marktplaats.nl biedt klanten steeds 'meer keuze, meer voordeel, meer Marktplaats'. Hiertoe steunt de site op gedegen datamanagement en toegankelijke analyses en prognoses van het koop- en verkoopgedrag van de vele miljoenen bezoekers maandelijks. "SAS helpt met het inzichtelijk krijgen en benaderen van onze klanten (targeting). Dit helpt om klantgericht te zijn en klanten optimaal te bedienen."

Mensen kiezen voor Marktplaats.nl vanwege het laagdrempelige karakter: iedereen kan adverteren in de vele productgroepen (rubrieken). De bezoekers zijn allang niet meer alleen op zoek naar tweedehands producten, maar vinden er ook nieuwe producten, auto's en woningen. De verbindende functie en het drukke verkeer maken de site ook aantrekkelijk voor aanbieders van diensten. "De bezoekers bepalen het succes van Marktplaats.nl", benadrukt Natasha Zharinova, Director SME and Consumer Business. "Onze relaties met hen zijn gebaseerd op wat we elkaar wederzijds te bieden hebben."

De analytische kracht van SAS gebruiken we om het site-gedrag van onze miljoenen bezoekers in kaart te brengen. Dat inzicht is onze grootste troef.

Natasha Zharinova
Director SME and Consumer Business

 

Diepgaand inzicht in handel en klantgedrag

Het schijnbaar eenvoudige gebruik van de site leunt op geavanceerde monitoring en analyses van het surf-, oriëntatie-, aankoop en verkoopgedrag van bezoekers. Via targeting benut Marktplaats.nl de verzamelde gegevens zodat bezoekers een optimaal passend aanbod van hen ontvangen. Deze kerncompetenties helpen om de juiste persoon de juiste aanbiedingen te sturen, op het juiste moment en in het juiste "umfeld', ook via mobiel en via social media zoals Facebook. "Met SAS ontsluiten we enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data zowel vanuit interne als externe omgevingen voor statische analyses, rapportages en om voorspellingen te doen (forecasting). Zo verkrijgen we diepgaand inzicht in de handel en het klantgedrag. Doordat we wel twee tot drie lagen de diepte in kunnen gaan, zijn we in staat om het gedrag van onze bezoekers ook daadwerkelijk beter te begrijpen en hierop in te spelen. We kijken naar patronen van zowel koop- als verkoopgedrag. Klanten die bijvoorbeeld zoeken in categorieën waarin kinder-kleding wordt verkocht, groeperen wij in het segment "ouders". Op basis van de kledingmaten waarin zij zoeken of bij positiekleding, stellen wij de leeftijd van hun kind vast. Met deze informatie in de hand sturen wij hen als zij er prijs op stellen, regelmatig passende aanbiedingen.

Dit doen we vanaf de zwangerschap totdat hun kind vijf is. Wij bieden eerst handige babyproducten aan, vervolgens weer de mogelijk-heid tot het verkopen van deze producten en dan weer een overzicht van kinderkleding die te koop is in de volgende maat van hun kind. Hierop in te spelen helpt om de klanttevredenheid te verbeteren. De inzichten helpen ons ook om de richting van onze groeiambities verder te bepalen en om te innoveren in het optimaal bedienen van onze klanten en adverteerders."

Bedrijfsbreed een eenduidige kijk

"Uniek aan SAS is het vermogen om informatie uit enorme hoeveelheden gegevens en databronnen toegankelijk en bruikbaar te maken. We zijn nauwelijks tijd kwijt aan het verzamelen van gegevens en kunnen ons concentreren op het benutten van waardevolle inzichten en klantgegevens. Met minimale inspanningen beschikken we over grafisch weergegeven rapportages en antwoord op ad hoc vragen en specifieke 'wat gebeurt er als' vragen. Rapporten zijn voor verschillende afdelingen meteen en gemakkelijk te gebruiken in elk gewenst formaat zoals PowerPoint, Excel of Word. Ze kunnen ook snel en gemakkelijk verspreid worden. Daardoor is er bedrijfsbreed een eenduidige kijk op de werkelijkheid en worden beslissingen genomen op basis van feiten.

Marktplaats.nl kan de inkomstenstromen met SAS tot in detail voorspellen en meteen inspelen op trendbreuken. "We weten in te schatten hoe zaken als het tijdstip en de dag waarop transacties plaatsvinden, schoolvakanties, vrije dagen en weersomstandigheden de handel beïnvloeden. Een groot voordeel is de mogelijkheid om databronnen te herleiden. Als iets niet volgens verwachting verloopt, kunnen we diep in de data duiken om tot in detail uit te zoeken waardoor dit komt."

Bezoekerservaring op maat

Dankzij onder andere de continue inspanningen om de bezoekerservaring te optimaliseren, loopt Marktplaats.nl al jaren voorop in een competitieve industrie die zich razendsnel ontwikkelt. "Deze voorsprong danken we aan onze kennnis van markt en van bezoeker en aan het consequent vasthouden van het uitgangspunt dat alles altijd beter kan. We gebruiken de analytische kracht van SAS om complexe vragen te onderzoeken die de basis vormen voor segmentatie, customer life cycle programma's en het aanscherpen van marketingcampagnes. Ook kunnen we vooraf beter de effecten in schatten op veranderingen op de site en nieuwe producten en diensten volgen."

Waar Marktplaats.nl voorheen altijd voor elke bezoeker er hetzelfde uitzag, biedt de site steeds meer bezoekerservaringen op maat. "Kunnen zorgen dat bezoekers direct de informatie en producten aangereikt krijgen waarvoor ze komen, is voor ons de ultieme uitdaging. Dankzij SAS hebben we inzicht in klantgegevens en in de handel en zijn we in staat om verbanden te zien die ons helpen op het juiste tijdstip, naar specifieke doelgroepen acties te nemen die bijdragen aan een positieve klantervaring."

 

Uitdaging

Marktplaats.nl streeft ernaar kopers en verkopers zo succesvol mogelijk te maken. Marktplaats wil de klanttevredenheid optimaliseren door pro-actief de klantervaring te versterken en de klant gericht en optimaal te bedienen.

Oplossing

SAS Business Intelligence
SAS Customer Intelligence

Voordelen

Tevreden gebruikers van de site doordat dankzij inzicht in de huidige en toekomstige handels- en inkomstenstromen op verschillende detailniveaus continu ieder aspect van de gebruikerservaring kan worden geëvalueerd en verbeterd.

    The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.