Beleidsmakers voorzien van de juiste, en straks ook voorspellende data, zodat beleid beter aansluit bij wat er in de praktijk in de gemeente speelt

KPI’s op verschillende thema’s inzichtelijk maken, zoals onderwijs, armoede, leegstand, veiligheid, sport

Direct de juiste stuurinformatie voorhanden

Gemeente Waalwijk heeft dit bereikt met gebruik van SAS software: SAS® Visual Analytics