In co-creatie met SAS concrete apps ontwikkelen die bijdragen aan betere resultaten en de circulaire economie.

Gemakkelijke data-entry, snellere en nauwkeuriger internationaal vergelijkbare rapportages en de data governance is geborgd.

25% meer deals

met nieuwe applicatie

SUEZ heeft dit bereikt met  •  SAS® Visual Analytics  •  SAS® Visual Statistics  •  SAS® Advanced Analytics  •  SAS® STAT    SAS® ETS   SAS® Base