Digital illustration of brain with digital devices over city scape

In co-creatie met SAS concrete apps ontwikkelen die bijdragen aan betere resultaten en de circulaire economie.

suez
Gemakkelijke data-entry, snellere en nauwkeuriger internationaal vergelijkbare rapportages en de data governance is geborgd.
Background PBLS 2014 Speakers

25% meer deals

met nieuwe applicatie

SUEZ heeft dit bereikt met  •  SAS® Visual Analytics  •  SAS® Visual Statistics  •  SAS® Advanced Analytics  •  SAS® STAT    SAS® ETS   SAS® Base

Back to Top