Rijkswaterstaat krijgt geïntegreerd inzicht in prestaties met SAS

Geïntegreerd en eenduidig inzicht in alle prestaties op het gebied van het wegen- en vaarwegennet.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem van ons land. Om verantwoording af te kunnen leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer en om de interne organisatie aan te sturen bij operationele processen, is het belangrijk om op tijd over de juiste informatie te beschikken en deze zowel intern als extern te kunnen ontsluiten. Hiervoor ontwikkelde Rijkswaterstaat het Netwerkmanagement Informatiesysteem (NIS).

Rijkswaterstaat startte een aantal jaren geleden met het ontwikkelen van het NIS. Het systeem moest geïntegreerd inzicht bieden in de prestaties die Rijkswaterstaat levert, met als doel scherper te kunnen sturen en beter inzicht te krijgen in de prestaties. In het aanbestedingstraject werd gekozen voor de oplossingen van SAS, omdat deze in staat zijn het hele proces van bron tot browser te ondersteunen. Zo maakt Rijkswaterstaat voor het NIS gebruik van SAS Business Intelligence en SAS Data Management.

Het inzicht in de onderliggende gegevens helpt ons efficiënter te werken en daarmee op termijn kosten te besparen. Daarnaast levert de eenduidige wijze van rapporteren tijdwinst op. Er zijn geen discussies meer over de definities of de cijfers: er is één versie van de waarheid.

Jacorien Wouters
programmamanager NIS bij Rijkswaterstaat

“Het NIS is inmiddels één van de belangrijkste informatiebronnen voor de aansturing van Rijkswaterstaat”, vertelt Jacorien Wouters, programmamanager van het NIS. “De grootste twee informatiestromen over de netwerken van onze organisatie komen hierin samen: prestaties van de netwerken en gegevens over onze assets zoals wegen, bruggen, maar bijvoorbeeld ook de Waddenzee. Hier is een intensief proces van data-integratie aan vooraf gegaan.”

Betere beslissingen

Bij de start van het NIS in 2004 waren de gegevens uit verschillende applicaties verspreid over de informatiesystemen van de tien verschillende Regionale Diensten van Rijkswaterstaat. Het NIS haalt inmiddels periodiek gegevens op uit meer dan veertig bronsystemen. De kracht van het systeem is onder meer de mogelijkheid gegevens te combineren en in grafieken en kaartbeelden te presenteren. Dit geeft snel en duidelijk inzicht in de prestaties van de individuele diensten en van Rijkswaterstaat in zijn geheel. De cijfers in het NIS hebben een officiële status. Dit is intern van groot belang, maar ook extern aangezien Rijkswaterstaat drie keer per jaar rapporteert aan het Ministerie over de status van specifieke Prestatie Indicatoren oftewel PIN's. Hierover zijn voor een begrotingsperiode van vier jaar afspraken gemaakt in een Service Level Agreement.

Complexere analyses

Niet alleen de sturing is verbeterd, ook de toegang tot de informatie is sterk vereenvoudigd, getuige de toename van het aantal gebruikers van het NIS binnen Rijkswaterstaat. Wouters: “Informatie die voorheen slechts door een paar medewerkers uit een specifiek bronbestand kon worden gehaald, is via de NIS-portal nu beschikbaar voor alle medewerkers binnen Rijkswaterstaat.”

Eén versie van de waarheid

“Het inzicht in de onderliggende gegevens helpt ons efficiënter te werken en daarmee op termijn kosten te besparen”, vervolgt Wouters. “Daarnaast levert de eenduidige wijze van rapporteren tijdwinst op. Er zijn geen discussies meer over de definities of de cijfers: er is één versie van de waarheid. Doordat informatie met het NIS makkelijker beschikbaar is kunnen we ook sneller en beter bijsturen. Vroeger rapporteerden we drie keer per jaar de prestaties en kwamen er zaken aan het licht waar je liever direct actie op had ondernomen. Dit is nu wel mogelijk.”

Ontwikkelingen

Afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat SAS geïmplementeerd en daarmee een stap gemaakt in het verbeteren van de datakwaliteit.
Verder wordt gestart met het gebruik van SAS Visual Analytics. Wouters: “Omdat er nu simpelweg meer inzicht is in de informatie kan ons bestuur geavanceerder beslissingen nemen. We gaan steeds verder in het combineren van informatie waardoor ook verbanden die we eerst niet hadden gelegd zichtbaar worden.”

Rijkswaterstaatkrijgt geïntegreerd inzicht in prestaties met SAS

Industrie

Overheid

Over

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Uitdaging

Ontsluiten van de informatie uit het Netwerkmanagement Informatiesysteem (NIS) waardoor men sneller inzicht krijgt in de prestaties van Rijkswaterstaat en op basis daarvan beter kan sturen.

Oplossing

SAS Enterprise Guide
SAS Data Governance
SAS Data Integration Server
SAS Enterprise Business Intelligence Server
SAS Visual Analytics

Voordelen

  • Kostenbesparingen en tijdwinst
  • Snel en duidelijk inzicht in de prestaties van de organisaties
  • Zichtbaarheid onderliggende verbanden
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.