DirectPay optimaliseert risicobeheer met Visual Analytics

Data, kennis en inzicht cruciaal voor DirectPay

DirectPay richt zich op het efficiënt beheren en innen van vorderingen op debiteuren in de meest brede zin. Vaak vormt het 'kopen van de vordering' de basis van de samenwerking en zo voorziet DirectPay meteen in de liquiditeitsbehoefte van haar klant. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de belangen van de debiteuren. Het dienstenpakket omvat de inkoop van vorderingen, debiteurenbeheer, incassogarantie, kredietinformatie en schuldbewaking. De klanten van DirectPay houden daarbij maximale invloed op het inningsbeleid ten aanzien van hun debiteuren. Onder meer de uitgebreide rapportagemogelijkheden en het meedenken in alle processen rond het debiteurenbeleid maken DirectPay tot een verlengstuk van de klantorganisatie.

Colin Nugteren, operational manager bij DirectPay: "Wij doen feitelijk twee dingen: factoring en forward flow incasso. Bij factoring nemen we het hele facturatieproces over voor bijvoorbeeld een telecom provider en financieren we de groei van het bedrijf door de vorderingen te kopen. Forward flow incasso heeft te maken met het opkopen van langer uitstaande vorderingen. Hierbij is het cruciaal om een goede inschatting te maken van de risico's die daarmee samenhangen. Hoeveel procent van deze facturen gaat er wel en niet betaald worden?

Imago

DirectPay werkt hard aan de verbetering van haar imago. Het bedrijf is - als verantwoordelijke voor incasso en het innen van facturen - vanzelfsprekend niet direct heel populair bij de eindbetaler. “Wij ervaren dat naarmate de relatie beter is met de debiteuren, ook de resultaten beter zijn. Voor die goede relatie met de debiteuren is het essentieel dat we zoveel mogelijk actuele en correcte informatie tot onze beschikking hebben, zodat we risico’s beter kunnen inschatten en ook het incassoproces beter kunnen begeleiden.”

Klantdata

“Wij nemen onze klanten het gehele facturatie- en beheerproces uit handen. Dit betekent een vergaande integratie en intensieve communicatie met verschillende afdelingen bij de klant. Onze uitdaging lag daarbij op het vlak van data. We beschikken over zeer veel data: data over onze klanten en data over de klanten van onze klanten. Al deze gegevens moeten we verwerken tot zo actueel en nauwkeurig mogelijke rapportages over kredietwaardigheid, risico’s, betaalgedrag en de ontwikkelingen daarin. Het is van groot belang dat die informatie in de juiste vorm op het juiste moment bij de juiste mensen beschikbaar is."

Uitdaging

"Het verbeteren van de datakwaliteit was de eerste stap. Dit betekent adressen ontdubbelen en verrijken met meer informatie over de betreffende persoon. Aan de hand daarvan kun je uiteindelijk gaan werken aan een voorspellend model om te kijken wie er wel of niet betaalt of gaat betalen. We zijn met SAS gaan werken en zij hebben ons met hun Enterprise Miner software geholpen om modellen te ontwikkelen die ons het juiste inzicht geven. Zo kun je een beter rendement behalen en ontwikkel je een maatoplossing voor credit checks. Inmiddels gebruiken we de modellen en onze eigen credit ratings op verschillende vlakken binnen de organisatie. Door het vergroten van je kennis heb je meer inzicht in de risico's die je loopt."

Drie groepen gebruikers

"We bedienen met onze analytics en rapportages eigenlijk drie groepen mensen. De eerste groep zijn de operationele mensen bij ons eigen bedrijf die vooral informatie willen hebben over de debiteuren, onze eigen productie, de kansrijke en kansarme dossiers en over klantendossiers. De tweede groep zijn onze klantmanagers, mensen die dagelijks met onze klanten omgaan. Zij moeten onze klanten kunnen vertellen hoe het staat met hun debiteuren, wat de kwaliteit is, of zij wel de juiste debiteuren hebben en wat de trends zijn. De derde groep betreft managementinformatie. Dan gaat het om gegevens met betrekking tot betaalgedrag, omzet, risico’s en scores van portefeuilles. Tot voor kort was het zo dat we die informatie steeds via standaardrapportages of specifieke vragen aan IT boven water moesten zien te krijgen. Het kostte veel tijd om telkens weer terug te moeten naar IT voor relatief kleine wijzigingen. Met de aanschaf van SAS Visual Analytics hoeven we nu niet iedere keer langs IT als we ietswillen aanpassen. Omdat onze cijfers zijn gebaseerd op veel debiteuren en je de data op veel manieren kunt bekijken, biedt visualisatie de oplossing voor een heldere rapportage. Er zijn weinig mensen die trends kunnen aflezen in regels van een Excel-sheet. Een afbeelding zegt vaak meer dan duizend woorden."

Visual Analytics is dynamisch. Ik kan de rapporten nu via een iPad meegeven!

Colin Nugteren
Operational Manager


Mobiele informatie

"Operationele risico's hebben vaak betrekking op individuele gevallen. We willen daarom meer vanuit interne triggers handelen zodat we pro-actiever met de gegevens kunnen omgaan. Als we bij een klant zitten en de risico's en de debiteuren doorspreken, gebeurt het regelmatig dat er discussies ontstaan over individuele gevallen. Dan is het essentieel snel in de informatie te kunnen duiken en ook de gegevens een laag dieper zichtbaar te maken om zo tijdens de meeting op basis van de feiten actie te ondernemen. SAS Visual Analytics maakt dit mogelijk. We kunnen nu tijdens een gesprek opkomende vragen direct beantwoorden. Dit werkt veel efficiënter en scheelt enorm veel tijd. Dat zien we terug in de resultaten en tevredenheid van onze klanten. Snelheid is natuurlijk cruciaal. Als het gaat om kredietrisico's wil je elke probleemsituatie voor zijn en direct kunnen zien of het betaalgedrag van bepaalde debiteuren of groepen debiteuren verandert."

Geld innen is net marketing

"Hoe meer we weten van mensen, hoe nauwkeuriger we kunnen inschatten of bepaalde vorderingen succesvol zullen zijn of niet en of we ons geld dat we erin investeren gaan terugverdienen. Feitelijk is daarmee een belangrijke basis gelegd voor verlies of winst op bepaalde portefeuilles. Als we een nieuw pakket facturen aankopen, bekijken we eerst welke mensen we kennen en wat hun profielen zijn. Van de mensen die we niet kennen, moeten we een risico-inschatting maken.

Resultaat

"Wij zijn in staat geweest onze eigen inschattingen ten aanzien van de risico's en het terugbetaalpotentieel van vordering flink te verbeteren. Veel voorspellingen zijn nu geautomatiseerd maar het beoordelen blijft mensenwerk. We hadden een systeem nodig dat actuele informatie visualiseert, voorspelt en deze voorspellingen begrijpelijk weergeeft. Als een manager of teamleider een spreadsheet krijgt, is deze morgen alweer achterhaald. SAS Visual Analytics is veel praktischer en biedt een overzichtelijk totaalbeeld waarmee ook managers snel kunnen werken. We hebben met SAS Visual Analytics in een paar minuten een overzicht van adressen waar een huisbezoek loont. We kunnen ook werken aan een efficiënte routeplanning om deze bezoeken te optimaliseren. Er is nog veel meer mogelijk met de data die we hebben en de mogelijkheden die we ontdekken met SAS Visual Analytics. Veel dashboardszijn statisch maar SAS Visual Analytics is dynamisch. Ik kan de rapporten nu via een iPad meegeven zodat de manager die dan weer realtime met anderen kan delen en er over door kan praten en er verder in kan duiken."

SAS Visual Analytics DirectPay

Uitdaging

Grote hoeveelheden klantdata verwerken naar nauwkeurige en betrouwbare rapportages. En hiermee kredietwaardigheid, risico's en betaalgedrag inzichtelijk maken op ieder gewenst moment.

Oplossing

SAS Visual Analytics

Voordelen

  • Verhoogde klanttevredenheid dankzij meer inzicht
  • Rapporten en inzicht overal toegankelijk via mobiele apparaten
  • Rapporage eenvoudig interpreteerbaar

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.