Door vanuit één organisatiebrede basis te werken,
zijn de datastromen transparant

Beter inzicht in én gebruik van de beschikbare data maakt dat de organisatie proactiever kan acteren.

Eén platform
dat de gehele
'analytics lifecycle'
ondersteunt

NVWA heeft dit bereikt met  •  SAS® Enterprise Guide  •  SAS® Enterprise Miner  •  SAS® Visual Analytics