Mature businessman leading project discussion with coworkers in office

Door vanuit één organisatiebrede basis te werken,
zijn de datastromen transparant

nvwa
Beter inzicht in én gebruik van de beschikbare data maakt dat de organisatie proactiever kan acteren.
Background PBLS 2014 Speakers

Eén platform
dat de gehele
'analytics lifecycle'
ondersteunt

NVWA heeft dit bereikt met  •  SAS® Enterprise Guide  •  SAS® Enterprise Miner  •  SAS® Visual Analytics 

Back to Top