DEKRA Rail helpt spoorbedrijven met slim asset management met SAS Visual Analytics

Veiligheid, performance en kostenbeheersing zijn belangrijke thema’s in de openbaar vervoer branche. De toenemende vraag naar mobiliteit stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid en prestaties van het railnet en het materieel. DEKRA Rail is specialist in performanceverbetering en conditiemanagement en helpt spoorbedrijven onder meer het onderhoud van hun assets optimaal te organiseren. Om dit inzichtelijk te maken, gebruikt het SAS Visual Analytics.  

Als klanten het dashboard zien, zijn ze direct om. Zij kunnen gerichter onderhoud uitvoeren en zelfs met minder onderhoud grotere bedrijfszekerheid realiseren. Gerrit van Middelkoop Specialist Tribology DEKRA Rail

Voor het onderzoek naar de slijtage van onderdelen van de gesmeerde systemen in treinmaterieel, krijgt DEKRA Rail oliemonsters van klanten waarop ze in een laboratorium analyses uitvoeren. “Op basis daarvan geven we advies voor het vervangen van onderdelen. Hiervoor gebruiken we een zogenaamd degradatiemodel. Vervolgens maken we ons advies inzichtelijk door middel van datavisualisatie”, vertelt Gerrit van Middelkoop. Hij is bij DEKRA Rail verantwoordelijk voor de onderzoeken, het adviseren van klanten en intensief gebruiker SAS Visual Analytics.  

Proactief onderhoud inplannen

“We willen onze klanten helpen vooruit te kijken. Als je op basis van data beter kunt voorspellen wanneer onderhoud daadwerkelijk vereist is, dan kan een klant proactief onderhoud inplannen en reserve-onderdelen inkopen. Daarmee kun je asset management slim en strategisch inrichten”, zegt Van Middelkoop. “De oplossing van SAS laat heel helder zien waar winst te behalen valt. Als klanten het dashboard zien, zijn ze direct om. Zij kunnen nu gerichter onderhoud uitvoeren en zelfs met minder onderhoud grotere bedrijfszekerheid realiseren. De gebruiksvriendelijke software in combinatie met de dashboards, maakt het voor ons een krachtige tool die een belangrijke bijdrage levert in de communicatie met klanten.”

De dashboards die DEKRA Rail maakt bieden inzicht in het onderhoud op zowel component- als op voertuigniveau. Door deze verschillende inzichten op een plek te verzamelen kan het onderhoud van componenten beter worden geclusterd. Daarmee biedt DEKRA Rail direct meerwaarde. Ook toont het met SAS het vlootrisico aan. Daarvoor wordt jarenlange ervaring gecombineerd met de informatie uit data. Zo krijgt de klant heel concreet inzicht in risico’s en onderhoudsadvies. 

Revisie op maat

DEKRA Rail werkt volgens de kwaliteitscirkel: plan - do - check - act. Daarbij zijn ook huisregels gemaakt voor de interpretatie van conditieparameters. Per component wordt het risico gekwantificeerd en wordt een rood, oranje of groen label meegegeven. “Zo kunnen we hele pragmatische onderhoudsadviezen geven. Doordat we bovendien per component inzicht hebben, kunnen we de klant helpen van standaard revisietermijnen te gaan naar revisie op maat. Door toepassing van goede monitoring en in samenhang bestuderen van het gedrag van de componenten, kom je tot een conditiebeschrijving van de hele vloot en dat is hele waardevolle informatie. We kunnen daarmee per component het risico kwantificeren. Daaruit kan dus naar voren komen dat de revisie van de tandwielkast nog niet noodzakelijk is, maar dat een ander onderdeel wel aandacht behoeft. Klanten hebben nu een gedetailleerd en reëel beeld van de prioriteiten en kunnen flexibeler omgaan met revisietermijnen. Een trein kan bijvoorbeeld in plaats van de reguliere revisietermijn van 1 miljoen kilometer soms wel 3,5 miljoen kilometer rijden voordat een tandwielkast gereviseerd moet worden. Zo helpen we kosten besparen en onverwachte uitval voorkomen. Hiermee winnen we veel credits”, aldus Van Middelkoop.   

Nieuwe stappen

“Het leuke is dat we met SAS Visual Analytics ook nieuwe stappen kunnen zetten. Ik merk dat onze rol verschuift van een operationele naar een meer strategische partner. De oplossing zorgt ervoor dat we analyses op verschillende abstractieniveaus kunnen laten zien. Een CEO wil andere informatie dan een asset manager, met SAS kunnen we hier heel goed op inspelen.”  

Van Middelkoop gebruikte voorheen jarenlang SPSS. “Daarmee kon ik alleen mezelf overtuigen, maar als je onderzoeksresultaten en analyses wilt delen heb je meer nodig. Dat is ook het grote voordeel en het succes van SAS Visual Analytics: het is statistiek voor professionals. De inzichten zitten niet meer opgesloten in rapporten, maar kunnen op verschillende manieren worden gedeeld, gericht op specifieke gebruikers maar ook met grote groepen gebruikers. Klanten kunnen er ook zelf in doorklikken waardoor nieuwe inzichten voor iedereen toegankelijk zijn.” 

Reputatieschade voorkomen

“We zijn enthousiast over de kracht van datavisualisatie en kunnen heel gericht onderhoudsproblemen oplossen en daarmee reputatieschade bij de klant voorkomen. Dit wil overigens niet zeggen dat we nu op de automatische piloot werken. Juist niet. Klanten vragen ons om mee te denken en een risicovraag te onderzoeken. Daarbij moet je nooit uitgaan van de standaard. Ieder probleem heeft unieke factoren die je mee moet wegen. Gelukkig biedt SAS Visual Analytics ons hierbij voldoende flexibiliteit.”

Industrie 4.0

Een volgende stap voor DEKRA Rail is assets te monitoren met behulp van sensoren. Van Middelkoop geeft aan dat hij hierbij vooral kijkt naar wat het bedrijf kan toevoegen. “Het inzetten van sensoren moet geen doel op zich zijn, maar moet een middel zijn om inzichten te creëren die onze klanten verder brengen. We verkennen nu welke servicemodellen en businessmodellen we hiervoor kunnen ontwikkelen en denken eraan een testlab voor sensoren in te richten. Het gaat binnen ‘Industrie 4.0’ vooral om het ecosysteem en samenwerken om de data die voorhanden is goed te interpreteren. Het spreekt voor zich dat de oplossing van SAS hierbij een belangrijke rol speelt.” 

Uitdaging

Klanten op basis van een risico-inschatting en de actuele conditie van assets beter inzicht geven in de daadwerkelijke onderhoudsbehoeften van spoorvoertuigen en componenten.

Oplossing

SAS Visual Analytics

Voordelen

  • Begrijpelijke en waardevolle rapportages voor verschillende doelgroepen
  • Betere dienstverlening door meer inzicht in risico’s en onderhoudsbehoefte
  • Slim en strategisch asset maintenance
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.