Referenciák /

SAS Institute Kft.
1122 Budapest, Határőr út 36.
Telefon: +36 1 224 2010
Fax: +36 1 224 2011
www.sas.com/hungary>

Referenciák

Nyomtató-barátNyomtató-barát

Referenciák

 

A SAS Egyetemi Programja Debrecenben

A Debreceni Egyetem 2000-ben csatlakozott a SAS Egyetemi Programhoz. A megállapodás az Egyetem több egységében teszi lehetővé a SAS-szoftverek használatát, oktatását. Elsőként az Általános Orvostudományi Karon és az Informatikai Karon vált elérhetővé mintegy 20 SAS-szoftvermodul, majd a Közgazdasági és Üzleti Tudományok Kar, a Mezőgazdaságtudományi Kar és az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar is beépítette oktatási és kutatási tevékenységébe a SAS-t.

A Debreceni Egyetem közel 16 ezer nappali és összesen 26 ezer hallgatójával, több mint 1.700 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, de 13 karával, 2 önálló intézetével és 20 doktori iskolájával kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az intézmény kutatási teljesítménye az országos teljesítmény mintegy 14-15 százalékát teszi ki, és ez a jelentős oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenység egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére.

Elméletek gyakorlati alkalmazása

Az Informatikai Kar hallgatói piacvezető elemző eszközöket ismerhetnek meg az adatbányászati, a statisztika és a többdimenziós statisztika kurzusokon, amelyek a hamarosan induló MSc-képzés részét is képezni fogják. Az adatbányászati tantárgy keretében a hallgatók a SAS Enterprise Miner szoftverrel ismerkednek meg. Miután elsajátítják a szoftver használatát, és különféle adatbányászati feladatokat oldanak meg, a félévet önálló adatbányászati projekttel zárják le.

A statisztika gyakorlaton a szóráselemzés és lineáris modellek, a kísérlettervezés, a nem paraméteres próbák, illetve a nem paraméteres szórásanalízis témákat a matematika- és alkalmazott matematika hallgatók a SAS Enterprise Guide használatán keresztül tanulják meg. A szoftver többváltozós eljárásaiba nyerhetnek betekintést az alkalmazott matematika hallgatók a többváltozós statisztika alapjainak megismeréséhez.

A többváltozós statisztika a közgazdászhallgatók számára kötelező, itt prezentáció útján ismerkednek meg ezekkel a statisztikai módszerekkel. Projektoros kivetítéssel láthatják a SAS Enterprise Guide interaktív használatát, amely a SAS publikációs lehetőségeinek jóvoltából az interneten is elérhető.

A Közgazdasági és Üzleti Tudományok Karon a SAS üzleti intelligencia a tananyag. Ezt a tárgyat a bank és befektetés, valamint a gazdaságinformatika szakirányokon lehet felvenni. A cél a SAS mint általános üzleti információmenedzselő és tudáskinyerő szoftver alkalmazása.

A hallgatók a SAS Enterprise Guide-on keresztül mélyülhetnek el a rendszerben, és egyszerű riportoló és elemző módszereket használnak. A kurzus során olyan példákat, adatállományokat igyekeznek alkalmazni, amelyeket a hallgatók maguk is érdekesnek, valóságosnak találnak. A kurzus végén a diákok néhány alapvető adatbányászati feladatot a SAS Enterprise Minerrel oldanak meg.

A Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztési és -takarmányozástani Tanszékén folyó molekuláris genetikai, takarmányozástani és kvantitatív populációgenetikai kutatások során egyebek mellett SAS-programmal dolgoznak a kutatók. Főbb területek és az alkalmazott műveletek:

  • a lovak színöröklődésének vizsgálata kvantitatív genetikai módszerekkel: varianciaanalízis, egy- és többtényezős modellek alkalmazása (univariate, GLM, mixed), spline-ok alkalmazása (transreg), korrelációszámítás (corr);

  • tenyészértékbecslés az állattenyésztésben: varianciaanalízis, faktoranalízis és clusteranalízis (discrim, cluster, tree);

  • laktációs tejtermelés vizsgálata random regressziós beépített eljárás használatával;

  • takarmányozási kísérletek: variancia- és faktoranalízis.

A Program

Egyre több üzleti vállalkozás részéről merül fel az igény, hogy az egyetemet frissen végzettek a legújabb technológiai ismereteket is fel tudják mutatni. A SAS Egyetemi Programjával igyekszik lehetővé tenni, hogy az üzleti életbe kikerülő friss diplomások már rendelkezzenek ezen tudás alapjaival.

Mindez óriási kihívás elé állítja a felsőoktatási intézményeket, amelyek üzleti vállalkozásoktól várják a segítséget, hogy képesek legyenek átadni hallgatóiknak a legfejlettebb módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos ismereteket is.

A SAS küldetése tehát kettős: egyrészt ellátni a szervezeteket azokkal a képességekkel, amelyek intelligens stratégiájuk megvalósításához szükségesek, másrészt friss technológiai tudással felvértezni és ezáltal piacképessé tenni a jövő szakembereit.

A SAS Egyetemi Programja mindezt a tudást több csatornán keresztül igyekszik elérhetővé tenni. A SAS egyrészt partnerkapcsolatot létesít egyetemekkel, így a diákok egyetemeiken keresztül egyszerűen hozzáférhetnek a SAS-rendszerhez; annak egyes részeit az egyetemeken meghirdetett kurzusokon alaposan megismerhetik. Az ismeretek átadásának másik útját a SAS diákklubja, a SAS Masters' Club keretében szervezett további szemináriumok, kurzusok jelentik.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Debreceni Egyetem

Üzleti probléma:
Az üzleti- és a közszféra, valamint a hallgatók részéről egyre gyakrabban felmerülő igény, hogy az egyetemet frissen végzettek a legújabb technológiai ismeretekkel is rendelkezzenek, és ezt a tudást a valóságban is, nagy biztonsággal tudják alkalmazni.
Megoldás:

Academic Analysis Suite, SAS® Enterprise Miner™ 

Eredmények:

A megállapodással elérhetővé vált mintegy 20 SAS-szoftvermodul, így a hallgatók már a tanulmányaik során megismerkedhetnek piacvezető elemző eszközökkel, és az üzleti életbe kikerülve friss diplomásként már rendelkeznek ezen tudás alapjaival.

További információ: