Referenciák /

SAS Institute Kft.
1122 Budapest, Határőr út 36.
Telefon: +36 1 224 2010
Fax: +36 1 224 2011
www.sas.com/hungary>

Referenciák

Nyomtató-barátNyomtató-barát

Referenciák

 

ELTE: intézményi szinten az Egyetemi Program

Európai társaihoz hasonlóan, egyre több magyar felsőoktatási intézmény használja a SAS szoftvereit az üzleti intelligencia, a statisztika és az adatbányászat területén. A SAS Egyetemi Programját legutóbb az ELTE emelte intézményi szintre.

A vállalatok egyre inkább elvárják, hogy az egyetemet frissen végzett diplomások a legfrissebb technológiai ismeretekkel rendelkezzenek. Ez meglehetősen nagy feladat elé állítja a felsőoktatási intézményeket, így az egyetemek, főiskolák az üzleti vállalkozásoktól várnak segítséget annak érdekében, hogy képesek legyenek hallgatóiknak átadni a legfejlettebb módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos ismereteket is. A SAS Egyetemi Programja ezt a tudást igyekszik elérhetővé tenni a felsőoktatási intézmények hallgatói számára.

A Program magyarországi elindításával a hazai egyetemek számára is könnyen elérhetővé váltak a SAS szoftverei, amennyiben az egyetem azokat oktatási és tudományos kutatási munkájában szeretné használni. A cég, technikai támogatásként, az egyetemi partnerek számára speciális, mintegy tucatnyi alapmodulból, kiegészítő eszközökből és üzleti megoldásokból álló szoftvercsomagot alakított ki, amelyet - megállapodástól függően - tanszéki, kari vagy intézményi szinten lehet használni. A modulok funkcióikban teljes mértékben megegyeznek az üzleti ügyfelek által vásárolt csomagokkal - hangsúlyozza Elekes Eszter, a SAS Institute Kft. Egyetemi Programjáért felelős munkatársa.

Ésszerű döntések

Az ELTE Informatikai Karának hallgatói és oktatói a 2001/2002-es tanévtől kezdve használják a SAS szoftvereit. Ez év júniusában azonban olyan megállapodás született az ELTE és a SAS között, amely az eddigi kari szintről egyetemi szintre emeli a SAS szoftverek használatát - mondja dr. Benczúr András tanszékvezető egyetemi tanár.

Az ELTE-n a matematikus- és programtervező matematikus-képzés közötti, hagyományosan szoros együttműködés egyik lényeges eleme, már a hetvenes évek óta, a statisztikai adatfeldolgozás közös gondozása. A SAS-szoftverek bevezetését az oktatásba az indokolta, hogy az informatikai kar, az adatbázisképzés keretében, megkezdte az adatok komplexebb feldolgozását, azaz az adatbányászatot. Ehhez megfelelő színvonalú eszközök kellettek, amelyekkel nemcsak az elméletet lehet bemutatni, hanem amelyek a gyakorlatban is jól működnek. Ésszerű volt tehát csatlakozni a SAS Egyetemi Programjához; ez 2001-ben a Természettudományi Kar szintjén meg is történt. 2003 szeptemberétől önálló kari státuszt kapott az informatika, továbbá a SAS-szoftverek is számottevő fejlődésen mentek át, ami tágabb körű - például a szociológiára, biológiára, pszichológiára, szövegelemzésre is kiterjesztett - felhasználási lehetőségeket kínál. Az Informatikai Kar vezetősége ennek fényében úgy döntött, hogy a többi kar érdekében egyetemi szintű licencszerződést köt a SAS-sal.

Egyetemi program
István Musza

"Őszintén örülök, hogy az ELTE egyetemi szintre emelte együttműködésünket, s remélem, ez mindkettőnk előnyére válik" - értékelte a program kiterjesztését a SAS Institute Kft. cégvezetője. Musza István bízik benne, hogy hamarosan az ELTE is csatlakozik a SAS díjazottjaihoz az Enterprise Intelligence Award kiosztásakor. Ezt a díjat évente egyszer, a SAS Forum International konferencián osztják ki négy kategóriában; idén először egy egyetem is bekerült a díjazottak közé. A kiválasztáskor azt vizsgálják, hogy az adott egyetem milyen stratégiai szinten használja a SAS-t az oktatásban, hány hallgató vesz részt ebben a képzésben. A SAS Egyetemi Programjában fontos momentum, hogy a résztvevő felsőoktatási intézmények egymással is tudjanak tapasztalatot cserélni, illetve különböző kezdeményezéseket vehessenek át egymástól, megvizsgálva azok alkalmazhatóságát - folytatja Musza István. Ilyen új kezdeményezés például a külföldön már kibocsátott BI (Business Intelligence) diploma. Ez a "tudományág" egyre inkább megjelenik a magyar intézményekben is, s egyre több olyan informatikai és más szakterületen - marketing, pénzügy - van rá igény, ahol szükség lehet a munkatársak döntésekbe való bevonására

Magas szintű adatfeldolgozás
Dr. Benczúr András

Az Informatikai Karon hagyományosan jó az oktatás az adatbázis-kezelő rendszerekkel kapcsolatos témakörökben, amelyek elsősorban a tranzakciós és operatív adatbázis-kezelést ölelik fel. Az utóbbi időben viszont erőteljesen megnőtt az igény az operatív adatbázisok feletti információfeldolgozási tevékenység iránt - ehhez pedig a SAS-rendszer biztosítja az egyik legkomplexebb eszköz együttest - húzza alá dr. Benczúr András. Tehát nemcsak a hagyományos statisztikai feldolgozó, idősor-elemző eszközök találhatók meg benne, hanem a szoftver olyan programozási környezetet is teremt, amely alkalmassá teszi ezt az együttest a teljes információfeldolgozási feladatkör támogatására egy komplexebb vezetői rendszer számára. A prezentációs formák - amellett, hogy együttműködnek a közkedvelt és megszokott formákkal - könnyen kezelhető felületet kínálnak; a rendszer belsejének a megismerése azonban nagyon komoly szakmai elmélyülést kíván. A következő év tavaszi félévére az Informatikai Kar olyan, gyakorlati foglalkozással egybekötött kurzust fog meghirdetni a programtervező és alkalmazott matematikusok számára, amely a SAS-nak az eszközeire épül s magas szintű adatfeldolgozó tevékenységet - finom statisztikai elemzéseket, idősor-elemzéseket, adatbányászatot - tesz lehetővé nagy mennyiségű adatokkal.

Mesterek klubja
Elekes Eszter

A felsőoktatásban résztvevő diákok csatlakozhatnak a SAS Masters' Clubhoz is - ecseteli az Egyetemi Program további előnyeit Elekes Eszter. A cég azoknak a diákoknak szervezte a klubot, akik jövőjüket valamely sikeres nagyvállalat döntéshozói posztján képzelik el, és ezért szeretnének naprakész tudással rendelkezni az információszolgáltatás és a döntéstámogatás területén. A klubtagság minden nappali tagozatos egyetemi és főiskolai alapképzésben részt vevő hallgató számára nyitott és teljesen ingyenes.

Szemeszterenként két alkalommal rendezik meg a SAS Diákinformatikai Oktatást - a SAS DIO-t -, amelynek keretében az érdeklődő klubtagok néhány órás gyakorlati foglalkozás alatt közelebbről megismerkedhetnek a SAS intelligens megoldásaival, azok elméleti hátterével és üzleti használatával. Nagyobb volumenű tudás elsajátítására az évente megrendezett nyári kurzus keretein belül kerül sor.

Magyar DIÁKKÜLDÖTT

A felsőoktatási intézmények és a SAS között az évek során intenzív kapcsolat alakult ki, s ennek nyomán a SAS 2003-ban úgy döntött, hogy a nemzetközi felhasználói konferencián külön egyetemi szekciót is indít. A szekcióban, a SAS EMEA-hoz benyújtott pályázatok elbírálása után, minden évben az öt legjobb pályázatot beadó fiatal egyetemista mutathatja be kutatásának és munkájának eredményét a szakmai közönség előtt.

Idén az első öt között szerepelt Malik Gábor, a Debreceni Egyetem végzős közgazdász-gazdasági informatikus hallgatója. Előadásának címe "Személyre szabott analitikus CRM-stratégia kialakítása a bankszektor számára a SAS® Enterprise Miner™ elemző képességének segítségével" volt. Ebben Gábor szoftverbe épített robosztus adatbányászati megoldások segítségével különféle ügyfélviselkedéseket modellezett annak érdekében, hogy korábban ismeretlen üzleti problémákra deríthessen fényt. Olyan problémákat vizsgált, mint például miként aknázzuk ki minél eredményesebben az ügyféladatbázisban rejlő értékes információkat, vagy milyen módszerek segítségével felelhetünk meg a legsikeresebben az egyes ügyfelek különböző igényeinek a SAS® Enterprise Miner™ elemző erejének köszönhetően.

Az előadás elkészítésekor ezeket a problémákat elemezte, a megoldásokat részletesen vázolta, és végül illusztrálta, hogy mennyire eredményesen lehet alkalmazni a SAS® Enterprise Miner™ szoftvert személyre szabott CRM-stratégiák kialakításában.

Egyetemi partnerek

A SAS jelenleg hét hazai felsőoktatási intézménnyel áll partnerkapcsolatban. Ezek:

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

ELTE

Üzleti probléma:
Az Informatikai Kar, az adatbázisképzés keretében, megkezdte az adatok komplexebb feldolgozását, azaz az adatbányászatot. Ehhez megfelelő színvonalú eszközök kellettek, amelyekkel nemcsak az elméletet lehet bemutatni, hanem amelyek a gyakorlatban is jól működnek.
Megoldás:

Academic Analysis Suite

Eredmények:
Az Egyetemi Program keretein belül az ELTE számára is könnyen elérhetővé váltak a SAS szoftverei, oktatási és tudományos kutatási célra. Így a felsőoktatási intézmény hallgatói már a tanulmányaik során megismerkedhetnek a legfejlettebb módszerekkel és legfrissebb technológiákkal.

„Az Informatikai Karon hagyományosan jó az oktatás az adatbázis-kezelő rendszerekkel kapcsolatos témakörökben, amelyek elsősorban a tranzakciós és operatív adatbázis-kezelést ölelik fel. Az utóbbi időben viszont erőteljesen megnőtt az igény az operatív adatbázisok feletti információfeldolgozási tevékenység iránt - ehhez pedig a SAS-rendszer biztosítja az egyik legkomplexebb eszköz együttest"

dr. Benczúr András

tanszékvezető egyetemi tanár

További információ: