สร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง น่าพอใจ และมีคุณค่าสำหรับลูกค้า

สนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อมูลดิจิตอลของลูกค้าผนวกรวมกับแหล่งข้อมูลดั้งเดิมจึงให้มุมมองของลูกค้าแบบ 360 องศา ระบบวิเคราะห์ทางการตลาดการพยากรณ์ที่มีอยู่จะทำให้เข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งกว่าเก่า เชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทั้งช่องทาง inbound และ outbound รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าให้นักการตลาดมีอำนาจการคาดการณ์ที่แท้จริง

อินเตอร์เฟสทางการตลาดที่ใช้งานง่ายด้วยความสามารถทางการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ช่วยให้นักการตลาดและนักวิเคราะห์ทางธุรกิจแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ที่โฟกัสไปที่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และใช้ข้อมูลเชิงลึกนั้นนำทางและปรับแต่งการติดต่อกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้เกิดการตัดสินใจ ข้อเสนอที่สัมพันธ์กัน ที่ลูกค้าไม่สามารถจะปฏิเสธได้

ได้รับมุมมองแบบหนึ่งเดียวที่ละเอียดของลูกค้าทุกราย  

สิ่งที่เราให้ มีมากกว่าการคลิกที่หน้าเพจเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริง ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ แต่ยังรวมข้อมูลลูกค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มีกับบริษัทของคุณ พฤติกรรมล่าสุดรวมถึงการดำเนินการแบบเรียลไทม์เข้ามาอยู่ในมุมมองแบบ 360 องศานี้ ความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่ดีขึ้นจะแปลงเป็นข้อเสนอและแคมเปญที่ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

สร้างการติดต่อแบบเป็นส่วนตัวผ่านช่องทางที่รับได้ทุกช่องทาง 

ทุกๆการเดินทางของลูกค้าคือโอกาสในการเข้าติดต่อกับลูกค้า และการติดต่อกับลูกค้าทุกครั้งก็เป็นประสบการณ์ของแบรนด์ ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับประโยชน์จะเป็นตัวกำหนดว่าไม่ว่าที่ใดที่ลูกค้าอยู่ในเส้นทางนี้ และจะติดต่อกับลูกค้าได้ ณ จุดที่มีอยู่ตามเส้นทางนั้นได้อย่างแน่นอน

ได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ซึ่งจะดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แบบจำลองเชิงคาดการณ์จะให้มุมมองภายภาคหน้าของแคมเปญของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด คาดการณ์ว่าตัวขับเคลื่อนและมาตรการทางธุรกิจจะมีผลอย่างในอนาคต และรันรู้ทันเพื่อค้นหาเป้าหมาย เพื่อกำหนดระดับความต้องการสูงสุด นอกจากนี้สิ่งที่คุณเรียนรู้ทั้งหมดจะกลับไปสู่แบบจำลอง จึงทำให้ชาญฉลาดขึ้นและดียิ่งขึ้นๆ เมื่อเวลาผ่านไป


 

คุณสมบัติ

  • เปิดแบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลแบบเปิดที่มุ่งไปที่ลูกค้าจะแปลงข้อมูลดิจิตอลไปเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลลูกค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างง่าย ๆ
  • การเก็บข้อมูลแบบไดนามิก รหัส HTML แบบหนึ่งบรรทัดในหน้าเว็บแต่ละหน้าจะช่วยเก็บข้อมูลแบบไดนามิก หลีกเลี่ยงการดูแลแท็กในระดับฟอร์มและฟิลด์ขณะเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้าทั้งหมดจนถึงการเคาะแป้นพิมพ์ของคุณสมบัติเว็บทั้งหมด
  • Post-data-collection contextualization Contextualize data captured จากช่องทางดิจิตอลและอุปกรณ์ทั้งหมดในรูปแบบนาที
  • การเก็บพฤติกรรมที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ บันทึกกิจกรรมของทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ไม่ว่าจะสามารถระบุได้หรือไม่ เมื่อระบุผู้เข้าชมได้ การกำหนดพฤติกรรมที่ไม่ระบุชื่อก่อนหน้านี้ให้กับบุคคลนั้น จะส่งผลให้โปรไฟล์นั้นมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
  • แบบจำลองเชิงคาดการณ์ การพยากรณ์ และ routine ในการหาเป้าหมาย วิเคราะห์เพื่อกำหนดว่าการปรับเปลี่ยน routine เพื่อค้นหาเป้าหมาย อันส่งผลให้เป้าหมายทางธุรกิจดียิ่งขึ้น เนื่องด้วยจะกำหนด routine ทางสถิติขั้นสูงและ routine การหาค่าที่เหมาะสมไว้ก่อนล่วงหน้า จึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชียวชาญทางสถิติก็สามารถทำการวิเคราะห์หรือพัฒนาได้
  • การวางเนื้อหาแบบไดนามิก ขั้นตอนการวิเคราะห์จะกำหนดว่าเมื่อใดและที่ใดที่จะวางเนื้อหาที่ปรับเองบนหน้าเว็บหรือในแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การบริหารสินทรัพย์ดิจิตอล อินเตอร์เฟสแบบใช้งานง่ายจะช่วยให้คุณใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ และกำหนดเวอร์ชั่นสินทรัพย์สื่อต่างๆ รวมถึงกำหนดว่าแหล่งการใช้สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บางส่วนของ SAS® Customer Intelligence Suite โซลูชั่น SAS® Customer Intelligence 360 จะผนวกส่วนที่เหลือของ SAS® Customer Intelligence Suite เพื่อให้คุณวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรมทางการตลาดจนถึงระดับลูกค้าแต่ละรายได้โดยตรงภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียว


SAS® 360 Plan

รักษาการทำตามกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดของคุณ กระตุ้นให้ทีมทำงานด้วยความรวดเร็วและละเอียด การวางแผนงาน การจัดการทางการเงิน การจัดการลำดับงานและสินทรัพย์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกันและใช้งานแผนได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงให้การลงทุนทางการตลาดเกิดประโยชน์สูงสุด

SAS® 360 Discover

ติดต่อลูกค้าแต่ละรายได้แบบไดนามิก เปลี่ยนสิ่งที่ได้เป็นความรู้โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จากนั้นรวมข้อมูลที่ได้เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองของช่องทางการสื่อสารอื่น เพื่อเข้าใจ สร้างแบบจำลองและเข้าถึงตลาดของลูกค้าทุกรายได้ดีขึ้น

SAS® 360 Engage

นำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาก SAS® 360 Discover และที่ได้จาก SAS® Customer Intelligence อื่นๆ มาใช้ในการสร้างข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ เพื่อส่งไปให้ลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารแบบดิจิตอล อุปกรณ์ และตำแหน่งต่างๆ อย่างทันเวลา

แหล่งข้อมูลแนะนำ


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS® Customer Intelligence 360


ค้นพบ 6 ขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับประโยชน์สูงสุด


SAS เป็นผู้นำใน 2018 Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง

Back to Top