ความเป็นผู้นำ

อุทิศตนให้กับความเชื่อที่ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

ความเป็นผู้นำของเราขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาแบบมุ่งเน้นเช่นเดียวกับตอนที่ Jim Goodnight และ John Sall สร้าง SAS ซึ่งก็คือ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี AI และการวิเคราะห์ทำให้สิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการเป็นไปได้ เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่สำคัญและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราในทุกๆ วัน

"ปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนพวกเขาคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้นพวกเขาจะทำให้มันเป็นจริง"

Jim Goodnight

ผู้ร่วมก่อตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"เราให้ความสำคัญกับการรับฟังลูกค้าและพนักงานของเรา"

John Sall

ผู้ร่วมก่อตั้ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Patricia Brown

รองประธานบริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

Jennifer Chase

รองประธานบริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Wm. David Davis

รองประธานบริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Gavin Day

รองประธานบริหาร
สำนักงาน CEO

Trish Dowty

รองประธานบริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการองค์กร

Riad Gydien

รองประธานบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย EMEA และ AP

Bryan Harris

รองประธานบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Paula Henderson

รองประธานบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภูมิภาคอเมริกา

Jenn Mann

รองประธานบริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Don Parker

รองประธานบริหาร &
ที่ปรึกษาทางการเงินของ CEO

Jay Upchurch

รองประธานบริหาร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ


ผู้นำระดับอาวุโสของ SAS


ผู้นำของบริษัทสาขาที่ SAS เป็นเจ้าของ