โซลูชั่นการวิเคราะห์ IoT

Advancing toward the artificial intelligence of things (AIoT).

เหตุใดจึงต้องเลือก SAS เป็นโซลูชั่นในการวิเคราะห์ IoT? 

ในฐานะผู้นำตลาดในด้านการวิเคราะห์ SAS ช่วยส่งเสริมองค์กรในการสร้างและธำรงไว้ซึ่งคุณค่าที่แท้จริงจากข้อมูล IoT และความคิดริเริ่มอันหลากหลาย – ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง (at the edge) ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลที่มีความคงที่ แพลตฟอร์มที่เสถียร วัดได้และเปิดให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลของเรา จะทำการเชื่อมโยงระหว่าง IT และอุปกรณ์การดำเนินงาน พร้อมกับการขยายวงจรการวิเคราะห์ทั้งหมด จากการสร้างแบบจำลองเชิงสถิติและแบบแสดงด้วยภาพสู่การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์เชิงให้คำแนะนำ (prescriptive analytics) SAS ยังส่งมอบความเชี่ยวชาญล้ำลึกสู่การวิเคราะห์ IoT – ซึ่งรวมถึง AI การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) – อันจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงลง และได้รับคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริง

ลดระยะเวลา Downtime โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และ AI ขั้นสูงกับข้อมูล IoT

รถบรรทุกของ Volvo และรถบรรทุกของ Mack ใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์และโซลูชั่น AI จาก SAS เพื่อพยากรณ์ปัญหาที่ต้องซ่อมแซม และลดระยะเวลา Downtime ที่ไม่ได้วางแผน

วิธีการที่ SAS ส่งมอบโซลูชั่นการวิเคราะห์ IoT

ระบบพาร์ทเนอร์ IoT

SAS ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอื่นในการแปลงข้อมูลจากต้นทางให้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าแก่องค์กร จากข้อมูล IoT และ AI ของคุณ  

บริษัทขนส่ง GE ได้ใช้โซลูชั่นการวิเคราะห์จาก SAS เพื่อสร้างระบบที่ช่วยส่งมอบข้อมูล IoT เกี่ยวกับพื้นที่ให้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแก่ผู้จัดการ

AI และการเรียนรู้ของเครื่อง

โซลูชั่นการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มาพร้อมกับ AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้คุณวิเคราะห์แหล่งข้อมูล IoT อันหลากหลายทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง โดยเลือกจากอาร์เรย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ SAS และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องแบบเปิด (open) และการวิเคราะห์ที่มีความถี่สูง เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล Streaming และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

Lockheed Martin ใช้ machine learning เพื่อเปลี่ยน predictive maintenanceสำหรับอุปกรณ์ที่ซับซ้อน ทำให้เครื่องบินยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญได้

การวิเคราะห์ Streaming

ผสมผสานข้อมูล Streaming กับการวิเคราะห์ขั้นสูงและ AI เพื่อค้นพบรูปแบบอันช่วยส่งเสริมการตัดสินใจแบบ Realtime การวิเคราะห์ขั้นสูงและ Algorithm ทางคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจากประวัติข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการถอดรหัสแปลงเป็นข้อมูล Stream เพื่อให้คะแนนข้อมูล Streaming อย่างต่อเนื่อง

Rogers Communications ใช้ SAS เพื่อสร้างแบบจำลองที่ทำนายว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะนำนำการบริการของบริษัทแก่ผู้อื่นอย่างไร บริษัทจึงใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการข้อมูล
Big data

ใช้งานข้อมูลการ Streaming Big data ที่ใกล้เคียงกับแหล่งข้อมูลต้นทางตามที่คุณต้องการ ระบบควบคุมคุณภาพและการประมวลผลข้อมูลรูปแบบข้อความที่ติดตั้งไว้แล้วของเรา หมายถึง การที่ข้อมูล Big data ได้รับการกลั่นกรองและพร้อมจะนำไปใช้งาน ด้วยชุด connectors และ adapters สำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน จะทำให้คุณเขียนคำสั่งเพียงครั้งเดียว แต่ใช้ชุดคำสั่งเหล่านั้นซ้ำได้ทุกที่ที่ต้องการ – ได้ในวันนี้รวมถึงอนาคต

Konica Minolta ได้รับประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลเซ็นเซอร์ปริมาณมหาศาลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ด้วยความเร็วขั้นสูง

Intelligent Edge

ระบบของเราเหนือชั้นกว่าระบบประมวลผลข้อมูล Stream อื่นๆ เพราะเราได้ออกแบบระบบมาเพื่อการใช้งานในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาล ในหลักหลายล้านเหตุการณ์ต่อวินาที ด้วยประสิทธิภาพที่สูงและความหน่วงที่ต่ำที่สุด ผ่านระบบการประมวลผลแบบกริดที่ติดตั้งไว้ภายใน สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถวัดผลตามข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของคุณ

Western Digital ได้มีการติดตามเซ็นเซอร์อุปกรณ์และข้อมูลประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่วิศวกรจะได้ทำการตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะขึ้น

แอปพลิเคชันสำหรับ IoT และ AI ในภาคอุตสาหกรรม

ค้นพบวิธีการที่โซลูชั่นการวิเคราะห์ IoT จาก SAS ใช้ AI ในการช่วยให้หลายอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล IoT – ปลดปล่อยขุมรายได้ใหม่ ประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสบการณ์ลูกค้าที่แตกต่าง

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

SAS ช่วยในการทำงาน Event Stream Processing ผ่านระบบ edge ให้กับ Cisco เพื่องานด้าน Internet of Things

Forrester ได้จัดอันดับ SAS ให้เป็นระดับผู้นำใน The Forrester Wave: Real-Time
Interaction Management ในไตรมาสที่ 2 ปี 2017

หากการวิเคราะห์เป็นสิ่งจำเป็นสู่หนทางความสำเร็จใน IoT แล้วการวิเคราะห์ในรูปแบบของ AI ยังมีความจำเป็นต่อ IoT ในการเติมเต็มศักยภาพของ IoT หรือไม่? Artificial Intelligence IoT – AIoT – ถือเป็นความสำเร็จอันสูงสุดของ internet of things หรือไม่? Oliver Schabenberger Oliver Schabenberger Executive Vice President, COO & CTO SAS

ผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ IoT ของ SAS®

สร้างแพลตฟอร์มที่วัดได้ แบบเปิด ของ SAS® ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการ IoT ได้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี 1976 บริษัทต่างๆ ทั่วโลกไว้วางใจใน SAS

เชื่อมต่อกับผู้นำทางการวิเคราะห์