ห้องข่าว

การคาดการณ์

เตรียมพร้อมสำหรับความไม่แน่นอน: 10 การคาดการณ์สำหรับบริการทางการเงินในปี 2023

บล็อกของ SAS

ยืนหยัดอย่างยืดหยุ่น: การคาดการณ์การวิเคราะห์ปี 2023 ของเรา

การสำรวจทั่วโลก

แบบสำรวจ: 76% ของผู้บริหารธนาคารกล่าวว่าภาคส่วนมี 'ภาระหน้าที่' ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)

IDC MarketScape ยกย่องให้ SAS เป็นผู้นำสำหรับแพลตฟอร์มการดำเนินงานของการเรียนรู้ของเครื่อง (MLOps)

ข่าวล่าสุด