การจัดการ
ความเสี่ยง

ขับเคลื่อนการปฏิวัติทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

ตอบสนองต่อมาตรฐานการขาดทุนทางการบัญชี แบบใหม่ด้วยสภาพแวดล้อมทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมได้ และยั่งยืน
 

เรียนรู้วิธีการที่ SAS ตอบสนองต่อ CECL และ IFRS 9

เพื่อผลกำไร และประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างไร SAS ก็พร้อมสนับสนุนคุณด้วยระเบียบวิธีและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการรับมือความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กรของคุณรวมถึงขีด ความสามารถในการเลือกระดับเงินทุนและสภาพคล่องที่เหมาะสม และตอบสนองกฎเกณฑ์ กติกาข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้คุณมอบพลังการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงตามความต้องการแก่ผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงของคุณเพื่อประกันประสิทธิภาพและความโปร่งใสที่ดียิ่งกว่าเดิม โดยเราพร้อมช่วยคุณกำหนดความสมดุลระหว่างกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว และตอบสนองกับข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจแม้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

ให้คุณสามารถเกาะติดข่าวและสถานการณ์ล่าสุดตลอดจนมุมมองและแนวทาง การปฏิบัติที่ดีที่สุดที่กลั่นจากมันสมองของผู้เชี่ยวชาญชั้นเลิศในแวดวงการบริหารจัดการความเสี่ยง

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

"SAS Visual Analytics made it possible to create and reshape reports that are easily accessible to any employee – even those without technical skills – thanks to intuitive design elements and user-friendly visuals and explorations."

"เราสามารถทราบได้ว่าทั้งระบบธรรมาภิบาลรูปแบบของแบบจำลอง และกระบวนการพัฒนา แบบจำลองของเรานั้นมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบบจำลองสำหรับวัตถุประสงคการวิเคราะห์ใด ข้อมูลของเรามีความสม่ำเสมอ และทุกอย่างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน"

"เป้าหมายของเราที่ Discover นี้ คือการสร้างระบบการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและยกระดับได้ เพื่อการบริหารจัดการแบบจำลองซึ่งระบบใหม่ของ SAS จะช่วยให้พวกเราลดความเสี่ยงของ แบบจำลองและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี"

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ตัวเลือกในการสั่งซื้อ