blue and green gradient with data shapes

กิจกรรมของ SAS®

กิจกรรมเด่นของ SAS

dark blue background with pink and blue ribbons and white ball

ตามต้องการ

ประสบการณ์ข้อมูลและ AI สำหรับผู้นำธุรกิจ ผู้ใช้ด้านเทคนิค และพันธมิตร SAS

พบกับเราแบบตัวต่อตัว

ทัวร์ 14 เมืองรอบโลก

กิจกรรมที่จัดโดย SAS

SAS Hackathon

กิจกรรมออนไลน์

SAS Hackathon

ขณะนี้ได้เปิดลงทะเบียนแล้ว

เว็บไซต์สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

เตรียมตัวให้พร้อม

SAS INNOVATE 2025
6-9 พฤษภาคม // ออร์แลนโด, ฟลอริดา

เว็บไซต์สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก

ถามผู้เชี่ยวชาญ

เหตุการณ์อื่นๆ

ค้นพบ SAS ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะการพบปะกันต่อหน้า การรับชมทางออนไลน์ หรือการรับฟังจากที่บ้านหรือที่ทำงาน เลือกที่คุณสะดวกที่สุด