ติดต่อเรา

เรายินดีช่วยเหลือคุณ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทของ SAS: รายงานการละเมิดที่น่าสงสัย: หากต้องการร้องเรียนในประเด็นด้านจริยธรรมหรือการประพฤติมิชอบโดย SAS, พนักงานของเรา หรือตัวแทนที่ดำเนินการในนามของเรา: โทรศัพท์: 1-866-680-7122 (โทรฟรีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) | อีเมล: askcompliance@sas.com | จดหมาย: SAS Compliance Department, Attn: Vice President and General Counsel – Ethics and Compliance, SAS Campus Drive, Cary, NC 27513 | เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความเชื่อถือ SAS