WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESACH WEWNĘTRZNYCH

Stale monitoruj dane i systemy zaopatrzenia w celu zmniejszenia strat i optymalizacji procesów zakupowych

Jak SAS pomaga wykrywać nadużycia wewnętrzne?

Wykrywaj sygnały ostrzegawcze wcześniej, z większą precyzją i usprawnij procesy dochodzeniowe dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym. 

Integracja danych z wielu źródeł

Nadużycia występują w organizacjach z powodu możliwości manipulacji danymi w różnych systemach oraz omijania procedur działania w bezpośredni i pośredni sposób. Siła skutecznego systemu wykrywania nadużyć opiera się o integrację danych z wielu źródeł, co umożliwia wykrycie niezgodności będących podstawą schematów fraudowych.

Detekcja z wykorzystaniem data mining i uczenia maszynowego   

Dane zintegrowane w jednym środowisku umożliwiają sprawne przeszukiwanie informacji i wykrywanie podejrzanych wzorców zachowania i anomalii. Znalezione schematy zachowań przy data miningu mogą zostać wykorzystane przy modelowaniu predykcyjnym z użyciem uczenia maszynowego lub przy tworzeniu reguł decyzyjnych. Zaszycie wygenerowanych algorytmów w silniku decyzyjnym umożliwia typowanie podejrzanych przypadków nadużyć na bieżąco. 

Zarządzanie podejrzanymi przypadkami

Wytypowane przypadki są następnie monitorowane przez analityków. Potwierdzanie na bieżąco przypadków pozwala zasilać system analityczny informacją zwrotną o słuszności generowanych podejrzeń i uczyć go automatycznie nowych trendów i wzorców zachowania oszustów. Istotne jest udostępnienie analitykom odpowiednich narzędzi – intuicyjnych interfejsów pozwalających w łatwy sposób przeprowadzić śledztwo. Dodatkowo sieć powiązań umożliwia szukanie zorganizowanych działań i związków pomiędzy podejrzanymi obiektami.

Automatyczne raportowanie

Automatyczne środowisko raportowe umożliwia ocenę skuteczności działania systemu oraz strategii biznesowych. Raporty generowane cyklicznie pozwalają na bieżąco na podejmowanie decyzji o dalszych krokach.

Dlaczego SAS® do optymalizacji procesów zakupowych i zapobiegania nadużyciom wewnętrznym?

Analityka hybrydowa

Zmieniające się trendy dotyczące nadużyć wymagają zastosowania narzędzi sprawnie dostosowujących się do nowych warunków biznesowych. Stosowanie analityki hybrydowej umożliwia zarówno działanie wielopoziomowe, jak i bardziej efektywne ze względu na połączenie wiedzy eksperckiej w postaci reguł biznesowych wraz z metodami uczenia maszynowego pozwalającymi na znalezienie w danych nieznanych wzorców zachowania.

Analityczne sieci powiązań

Analiza sieci powiązań służy identyfikacji ukrytych zależności między poszczególnymi obiektami uczestniczącymi w procesie monitorującym, dostarczając unikalnej wiedzy na temat powiązań w ramach społeczności oraz zachodzących w niej procesów. Pozwala to tworzyć nieoczywiste powiązania oparte o dane kontaktowe (te same adresy, numery telefonów, adresy e-mail), jak również dane transakcyjne (np. faktury, dostawy, płatności), a w efekcie znalezienie grup podmiotów działających wspólnie i analizowanie ich jako całości.

Interfejs analityka

Kontrola podejrzanych przypadków może się odbywać w interfejsie analityka, który umożliwia integrację całego procesu obsługi nadużyć w jednym środowisku. Interfejs pozwala na zarządzanie i ocenę podejrzanych przypadków na podstawie zagregowanych informacji o alercie na ekranach oraz sieci powiązań pomiędzy encjami, szeroki dostęp do danych oraz priorytetyzację zadań użytkowników systemu – przypisanie przypadków do odpowiednio wykwalifikowanych osób.

Wiedza ekspercka, na której można polegać

SAS jest liderem na rynku zaawansowanych i predykcyjnych analiz od ponad 40 lat. Dążymy do ciągłych innowacji, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania na najwyższym poziomie. 

Dowiedz się jak SAS pomaga walczyć z nadużyciami firmom z różnych branż