WSPARCIE DLA SEKTORA UBEZPIECZEŃ

Rozpatruj sprawy automatycznie,
z korzyścią dla pracowników i klientów

Jak SAS dostarcza rozwiązanie dla sektora ubezpieczeń w celu wsparcia procesu wykrywania nadużyć?

SAS wykorzystuje zaawansowaną analizę danych do identyfikacji prawdopodobieństwa oszustwa na każdym etapie procesu roszczeniowego. Silnik analityczny do analizy oszustw ubezpieczeniowych stosuje różnorodne techniki w celu zrozumienia powiązanych podmiotów i odpowiednich sieci społecznościowych, aby automatycznie oceniać roszczenia.

Analityczne sieci powiązań

Analiza sieci powiązań (ang. Social Network Analysis) służy identyfikacji ukrytych zależności między poszczególnymi obiektami uczestniczącymi w danej sprawie (sprawca, poszkodowany, agent, pracownik, etc.), dostarczając unikalnej wiedzy na temat powiązań w ramach społeczności oraz zachodzących w niej procesów.

Integracja danych z różnych źródeł

Integracja danych z różnych źródeł pozwala spojrzeć na sprawę jako całość, jednocześnie umiejscawiając ją wśród spraw podobnych. W szczególności pomaga ona tworzyć nieoczywiste powiązania oparte o dane kontaktowe (te same adresy, numery telefonów, adresy e-mail), jak również dane o przedmiotach ubezpieczonych (np. samochody, domy). To umożliwia znalezienie grup podmiotów działających wspólnie i analizowanie ich jako całości.

Analiza obrazów

Zaawansowane technologie analizy obrazu i rozpoznawania wzorców można zastosować do automatycznej identyfikacji i charakteryzacji uszkodzeń przy np. wypadkach komunikacyjnych.

Dlaczego SAS do wykrywania nadużyć w sektorze ubezpieczeń?

Poprawa wydajności w zespołach śledczych

Rozwiązanie pomaga zarówno ograniczyć liczbę przypadków koniecznych do analizy, jak i przedstawić wszystkie potrzebne dane (dowody) potrzebne do analizy w jednym miejscu. Ponadto dobrze wykonana integracja danych pozwala na szybkie wyszukiwanie niezbędnych informacji w bazie.

Wykrywanie nowych schematów nadużyć

Dzięki połączeniu modeli uczenia maszynowego, wykrywania anomalii i wiedzy eksperckiej możliwe staje się wykrywanie nieznanych wcześniej schematów, a także zapobieganie nadużyciom zanim zdążą się wydarzyć.

Lepsza obsługa klientów

Zmniejszając liczbę fałszywych alertów, ubezpieczyciele mogą szybciej decydować, które roszczenia wymagają dalszej analizy, a które mogą być rozpatrzone od razu, skracając czas oczekiwania wszystkich klientów na decyzję.

Wiedza ekspercka, na której można polegać

SAS jest liderem na rynku zaawansowanych i predykcyjnych analiz od ponad 40 lat. Dążymy do ciągłych innowacji, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania na najwyższym poziomie. 

Dowiedz się jak SAS pomaga walczyć z nadużyciami firmom z różnych branż