AMS SA

Wdrożenie platformy analityczno-raportowej w oparciu o technologię SAS® Visual Analytics

Informacja o Kliencie

AMS SA jest liderem reklamy out-of-home w Polsce. Firma należy do Grupy Agora i działa w obszarze klasycznego oraz cyfrowego OOH. Jako jedyny dostawca w Polsce dysponuje nośnikami z każdego segmentu rynku. Łącznie posiada ponad 26 tys. powierzchni ekspozycyjnych. AMS jest liderem innowacji OOH, firmą wielokrotnie nagradzaną za innowacyjność i wyznaczanie trendów rynkowych. Spółka poszukuje nowatorskich rozwiązań, które potwierdzają jej wiodącą pozycję również w obszarze technologicznym. AMS jest pierwszą firmą w polskiej branży reklamowej, która zdecydowała się na wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SAS® Visual Analytics.

Potrzeba biznesowa

Firma AMS miała świadomość, że posiadane zasoby danych to niezwykle cenna wiedza, jednak zróżnicowanie systemów oraz sposobów przetwarzania danych i generowania raportów znacząco utrudniało całościowy wgląd w efektywność prowadzonych działań w obszarze marketingu i sprzedaży. Realizowane dotychczas raportowanie ad-hoc z wykorzystaniem narzędzi Excel i Access na bazie pojedynczych systemów stało się niewystarczające do podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych w odpowiednim czasie. Firma potrzebowała wydajnego i zaawansowanego narzędzia umożliwiającego kompleksowe przeanalizowanie i skuteczne wykorzystanie danych pochodzących z różnych źródeł w celu identyfikowania potrzeb i zachowań klientów, poprawy rentowności programów sprzedażowych, usprawnienia działalności operacyjnej, a w efekcie zwiększenia przychodów.

Co zdecydowało o wyborze rozwiązania SAS

Po zapoznaniu się z ofertą dostępnych na rynku narzędzi analitycznych, oferowanych przez różnych dostawców, firma AMS zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania SAS® Visual Analytics ze względu na elastyczność tego narzędzia i najlepsze dopasowanie do oczekiwań i potrzeb organizacji: szeroki zakres funkcjonalności, łatwość tworzenia raportów, atrakcyjna wizualnie forma prezentacji wyników, możliwość dostosowania raportów do indywidualnych potrzeb użytkowników, brak limitów w liczbie użytkowników platformy on-line. Do wyboru przyczyniła się również renoma technologii SAS w obszarze analitycznym oraz kwalifikacje specjalistów SAS, którzy byli w stanie dostarczyć wsparcie merytoryczne na każdym etapie wdrożenia.

Rozwiązanie

Celem wdrożenia było utworzenie innowacyjnego środowiska analityczno-raportowego służącego szerokiemu gronu użytkowników biznesowych do monitorowania realizowanych działań w obszarze marketingu i sprzedaży. Pierwszym wyzwaniem, które pojawiło się już po rozpoczęciu wdrożenia, była potrzeba uporządkowania i ujednolicenia danych przetwarzanych w firmie. Podłączenie narzędzia SAS do systemów źródłowych od razu wykazało, że dane są w niektórych miejscach niekompletne lub niespójne. Narzędzie SAS pozwoliło zidentyfikować i częściowo zniwelować problemy związane z zarządzeniem jakością danych w systemach firmowych. Następnie w oparciu o zintegrowane i wyczyszczone dane zostały przygotowane i oddanie w ręce użytkowników pierwsze raporty, które dały próbkę możliwości nowego narzędzia. Środowisko SAS® Visual Analytics jest wyposażone z łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs graficzny do raportów i analiz z możliwością interaktywnego drążenia, wybierania i filtrowania danych, bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności informatycznych i analitycznych. Narzędzie SAS pozwala np. na analizę i symulację zmian parametrów, które mają wpływ na wielkość marży i rentowność pojedynczych transakcji, umożliwiając tym samym optymalizację procesów sprzedażowych. Dodatkowa wiedza pozyskana poprzez możliwość analizy zewnętrznych źródeł danych - na przykład dotyczących budżetów i kampanii realizowanych przez klientów, czy też działań konkurencji, umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne rozpoznanie zachowań i potrzeb klientów i tym samym pozwala na większą innowacyjność i lepsze dopasowanie oferty produktowej AMS do potrzeb rynku.

Komentarz klienta:

Wdrożenie SAS® Visual Analytics zapewnia nam obecnie szerokie możliwości raportowe, a w przyszłości korzyści z wykorzystania zaawansowanej analityki. W oparciu o kompleksową analizę danych, chcemy badać efektywność procesów, rozumieć zachowania naszych klientów oraz sprawdzać rentowność pojedynczych transakcji, aby odpowiednio planować i optymalizować nasze działania

Waldemar Kruk
Business Solutions Advisor, AMS SA

Użytkownicy

Narzędzie jest wykorzystywane przez pracowników Działu Strategii i Analiz Marketingowych, Zarząd oraz Dyrektorów Sprzedaży. Każdy z użytkowników ma możliwość indywidualnego zdefiniowania i dostosowania raportów do swoich indywidualnych potrzeb zarówno pod względem interesujących go danych i wskaźników, jak i formy wizualnej prezentacji wyników. Z uwagi na samoobsługowy model pracy w środowisku SAS® Visual Analytics planowane jest jego udostępnienie bardzo szerokiemu gronu użytkowników w celu zwiększenia efektu innowacyjności i wydajności pracy.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie rozwiązania SAS® Visual Analytics w znaczący sposób usprawniło procesy analizy danych i raportowania w firmie. Zarząd i pracownicy działów sprzedaży i marketingu mogą w sposób kompleksowy analizować proces sprzedaży według wybranych kryteriów i optymalizować działania w celu poprawy efektywności procesów i zwiększenia rentowności. Poprzez wypracowanie spójnego podejścia do zarządzania jakością danych udało się również usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi działami i uruchomić proces wprowadzania nowej kultury analitycznej w ramach całej organizacji. SAS® Visual Analytics daje możliwość eksperymentowania na danych i samodzielnego tworzenia spersonalizowanych raportów przez użytkowników o różnych poziomach zaawansowania. Zapewnia to efektywne wykorzystanie potencjału danych gromadzonych w organizacji i stymuluje pracowników do innowacyjnego realizowania swoich zadań, usprawniania modelu biznesowego i kreowania bardziej konkurencyjnych ofert.

Plany na przyszłość

W zakresie funkcjonalnym pierwszym planowanym krokiem jest wejście w prognozowanie proste z wykorzystaniem scenariuszy what if. Kolejnym rozważanym etapem jest modelowanie predykcyjne. W wymiarze organizacyjnym planowane jest wykorzystanie narzędzia w innych obszarach biznesowych.

wdrożenie SAS OpRisk Management

Potrzeba biznesowa:

Firma AMS potrzebowała zaawansowanego narzędzia do identyfikacji kluczowych elementów procesu sprzedaży wymagających dalszej optymalizacji oraz platformy do analizy, wizualizacji i dynamicznego raportowania dużych wolumenów danych w celu ich przekształcenia w spójną i wartościową informację zarządczą.

Rozwiązanie:

Korzyści:

Wdrożone rozwiązanie umożliwia pracownikom i kadrze zarządzającej samodzielne przeprowadzanie szybkiej i dogłębnej eksploracji aktualnych danych oraz generowanie raportów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki konsolidacji danych pochodzących z różnych systemów uzyskano solidny fundament dla analiz i raportów przekrojowych, co pozwala zwiększyć efektywność i rentowność procesów w obszarze marketingu i sprzedaży.

Odwiedź AMS SA na ich stronie internetowej.

Video referencja

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.