abstract background

SAS numerem jeden w raporcie The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q1 2016

SAS uzyskał najwyższe oceny w kategoriach: aktualna oferta, strategia rozwoju oraz pozycja rynkowa i jest niekwestionowanym liderem w zakresie rozwiązań do wykrywania nadużyć.


forrester-wave-enterprise-fraud-management-q1-2016

Technologia machine learning kluczowym wyróżnikiem

Według autorów raportu: “Rozwiązanie SAS posiada wyjątkowe funkcjonalności w zakresie integracji danych, tworzenia reguł i budowy modeli analitycznych oraz w spójny sposób obsługuje wszystkie typy transakcji – od bankowości elektronicznej, poprzez płatności mobilne, transakcje wykonywane przez call-center, aż po transakcje kartowe.” Forrester wyróżnia również SAS za innowacyjne podejście do wykrywania nadużyć na płatnościach mobilnych.

Jednym z głównych wyróżników w tegorocznym zestawieniu dostawców jest technologia machine learning. Autorzy raportu podkreślają, iż „silosowe rozwiązania do zarzadzania ryzykiem nadużyć są dziś przestarzałe, a przewagę konkurencyjną zdobywają dostawcy, których technologia zapewnia efektywną administrację i spersonalizowane raporty oraz wykorzystuje metody uczenia maszynowego.”

Systemy do wykrywania nadużyć oparte wyłącznie na regułach stają się nieskuteczne w wykrywaniu wzorców w danych. Uczenie maszynowe poprzez funkcje automatycznego budowania modeli pozwala wychwytywać zmieniające się nieustannie zachowania i typy nadużyć.

Technologia machine learning nie jest niczym nowym dla SAS, gdyż od zawsze była wykorzystywana w rozwiązaniach do wykrywania nadużyć i zapewnienia zgodności z regulacjami do wychwytywania zmieniających się zachowań w złożonych zbiorach danych.

“SAS dostarcza najbardziej kompleksową i zaawansowaną platformę analityczną do wykrywania nadużyć i konsekwentnie rozwija swoją innowacyjną ofertę w tym obszarze. Organizacje potrzebują dziś narzędzi do szybkiego budowania skutecznych modeli analitycznych, które umożliwią podejmowanie optymalnych działań w dużej skali w czasie rzeczywistym.” - powiedział Randy Guard, Chief Marketing Officer w SAS.

W procesie przeciwdziałania nadużyciom kluczowy jest czas. Już w momencie autoryzowania transakcji potrzebna jest wiedza, czy jest to działanie bezpieczne. Rozwiązania SAS zapewniają taką możliwość. Więcej Informacji o ofercie SAS można znaleźć na stronie: SAS Fraud and Security Intelligence.

 

Rozwiązanie SAS w spójny sposób obsługuje wszystkie typy transakcji – od bankowości elektronicznej, poprzez płatności mobilne, transakcje wykonywane przez call-center, aż po transakcje kartowe.

The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q1 2016

© 2016, Forrester Research, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction is strictly prohibited. Information is based on best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar, and Total Economic Impact are trademarks of Forrester Research, Inc. All other trademarks are the property of their respective companies. Unauthorized copying or distributing is a violation of copyright law. To purchase reprints of this document, please email clientsupport@forrester.com. For additional information, go to www.forrester.com.

Back to Top