Nye muligheter skaper begeistring - Et utstillingsvindu for håndtering av helsedata

Helse Nord har med hjelp fra SAS Institute fått god kontroll på sine data og høster nå gevinster ved å ta i bruk SAS® Visual Analytics. Ambisjonen er å bli et utstillingsvindu for håndtering av virksomhetsdata innen helse.

Vi tar rådata rett inn i Visual Analytics og slipper å forholde oss til forhåndskalkulerte data, som vi gjorde tidligere. Dette gir helt nye muligheter for å hente ut informasjon brukerne etterspør og lage rapporter med utgangspunkt i deres behov og ønsker

Paul Hjemås
Kvalitetssjef, Helse Nord RHF

Helse Nord RHF er lokalisert i Bodø med ansvar for fire helseforetak med totalt 11 sykehus og cirka 14 000 ansatte. Det regionale helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard, og dekker geografisk hele 45 prosent av Norge.

Helse Nord har jobbet tett med SAS Institute i mange år og har gjennom datavarehusløsningen god kontroll på virksomhetsdata tilknyttet områder som pasientadministrasjon, økonomi og HR. Helseforetaket er flinke til få data inn i løsningen, men hadde tidligere en utfordring med å visualisere dataene. Med SAS Institute sitt nyere brukergrensesnitt på Visual Analytics, som er tilgjengelig via både PC, nettbrett og smarttelefon, har de fått en rekke nye muligheter som begeistrer de ansatte.

– De siste 6-8 månedene har vi fått ordentlig kontroll på virksomhetsdataene og gitt de ansatte et verktøy som hurtig gir tilgang til nødvendig informasjon. Det har skapt begeistring, sier Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord.

Se video der kvalitetssjef Paul Hjemås forteller om hvordan Helse Nord har fått bedre innsikt i egen virksomhet med utstrakt bruk av analyse.

Gull inn, gull ut
– Vi tar rådata rett inn i Visual Analytics og slipper å forholde oss til forhåndskalkulerte data, som vi gjorde tidligere. Dette gir helt nye muligheter for å hente ut informasjon brukerne etterspør og lage rapporter med utgangspunkt i deres behov og ønsker, sier kvalitetssjef Paul Hjemås hos Helse Nord.

Når virksomheten gikk vekk fra å arbeide med aggregerte data, fikk de mange flere brukere. Helse Nord opererer i dag med høyoppløselige data som gjør at de kan drille seg helt ned på et svært lavt nivå. Dette gir Helse Nord mulighet til å benytte datavarehusløsningen til å avdekke mulige feil og mangler i pasientbehandlingen.

– Det at vi nå kan gå helt ned på et individnivå hos pasienter har gitt oss økt verdi. Pasientdataene er anonymiserte og representerer derfor ikke en overvåkning av enkeltpasienter på navn eller andre gjenkjennbare indikatorer, men hvis vi finner noe på individnivå som vi ønsker å adressere kan helsepersonell forfølge funnene over i vårt produksjonssystem og gjøre tiltak opp mot rett pasient der, sier Hjemås. Ivaretakelse av personvernet for våre pasienter er derfor svært sentralt i vårt arbeid rundt bruk av pasientdata.

Bedre kontroll på ventelister
Det er et stort påtrykk fra myndighetene om at ventelistegarantien skal innfris. Visual Analytics-løsningen fra SAS Institute er blitt et viktig verktøy i arbeidet med dette.

– Tilbakemeldingene fra sykehuspersonalet er svært positiv. Dette gjelder blant annet ved oppfølging av ventetidsdata. Vi er blitt flinkere med timeplanleggingen og kan avdekke hvor rutinene ikke er gode nok. Reduksjonen vi har sett på ventetid, kan tilskrives at vi nå har bedre kontroll på våre pasientopplysninger, sier Rolandsen.

Viktig styringsverktøy
Mange ledere har med løsningen fått tilgang til data de tidligere ikke hadde. Informasjon som ligger i systemer som DIPS inneholder sensitive data, men dataene hentes opp og presenteres anonymisert i løsningen. Dette gjør at alle som ønsker å analysere data kan få tilgang og at man i større grad enn tidligere kan styre etter reelle faktaopplysninger.

– Det er nå enklere å sammenstille data og lage gode rapporter for sluttbrukeren med utgangspunkt i daglige oppdaterte data. Man kan få full oversikt over økonomi og kostnader. Hvis man som leder får opp røde tall på sine kostnader, ser man raskt hvor problemet ligger og kan foreta raske og riktige grep, sier Hjemås.

Oppfølging av uønskede hendelser
Helse Nord er opptatt av kontinuerlig forbedring og jobber aktivt med pasientsikkerhet.

– Vi ønsker å lære fra uønskede hendelser og i journalene dokumenteres det hvis det oppstår uønskede pasienthendelser. Ved å søke i journalene kan vi lete etter forhåndsdefinerte triggere som indikerer at en uønsket hendelse har skjedd, sier Hjemås.

Neste steg for Helse Nord på dette området dreier seg om å forsøke å forutse om det er enkelte pasientgrupper hvor man på gitte områder må være ekstra påpasselige. Dette kan på sikt føre til etableringen av nye rutiner for å redusere sjansen for at uønskede hendelser inntreffer.

Mer effektiv bemanning
Oversikt over ansatte er viktig og Helse Nord har full oppløsning på sine HR-data, og kan derfor drille ned på detaljnivå på alle områder. Det er i dag mulig å f. eks forutse rekrutteringsbehov ved å indentifisere fremtidig mangel på enkelte typer sykehuspersonell, utfra alderssammensetting.

Det jobbes med å få såkalte GAT-data; om vakter, når folk er på jobb, sykmeldte etc., inn i løsningen. På sikt kan en leder for en post med pasienter se når på døgnet det er belegg og planlegge bemanningen ut fra dette.

– Målet er å komme dit at vi kan planlegge bemanning i forhold til antall pasienter vi har til enhver tid. Vi har i dag en flat bemanningsplan, men når vi nå får fakta på bordet, kan vi tenke annerledes og i fremtiden kunne gå over til en aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, sier Hjemås.

– Visual Analytics er blitt et viktig verktøy for å løpende synliggjøre status i helseforetaket og vi ønsker å fremstå som et utstillingsvindu i forhold til håndteringen av virksomhetsdata innen helse, sier Bjørn Nilsen, IT-direktør i Helse Nord.

Ønsker du å vite mer om hvordan helseforetak benytter SAS?

Les mer om SAS-løsninger for helsesektoren

Spørsmål? Ta kontakt med Roy Gustavsen, Account Executive Sales Public Norway:
Roy.Gustavsen@sas.com
+47 21 51 77 64

Helse-Nord-logo

Utfordring

Helse Nord RHF hadde behov for en moderne analyse- og rapporteringsplattform som muliggjør bedre beslutningsstøtte og nye arbeidsprosesser

Løsning

Et prosjekt med fokus på datakvalitet, tilrettelegging av analysedata og innføring av et moderne analyse- og rapporteringsverktøy: SAS® Visual Analytics

Resultat

Bedre innsikt i egen virksomhet med utstrakt bruk av analyse og nye «papirløse» rapporteringsprosesser

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top