ATA-løsningen har halvert arbeidsbyrden vår

Automated Trigger Analytics har halvert arbeidsbyrden ved Nordlandssykehuset. På sikt håper sykehuset på sanntidsidentifisering av fremtidig pasientskaderisiko.

For drøye to år siden startet Nordlandssykehuset utviklingen av en løsning for automatisering av GTT-metoden (ATA) i samarbeid med SAS Institute. Nå er ATA-løsningen i bruk, og allerede etter to måneder realiserer sykehuset store gevinster.

- ATA-løsningen har halvert arbeidsbyrden med GTT analysen, og gir oss mye mer
kunnskap om hvilke situasjoner som gir pasientskader. Dette gir oss helt nye skadeforebyggende perspektiver, sier Barthold Vonen, viseadministrerende direktør ved Nordlandssykehuset.

Tonje Hansen leder seksjon for pasientsikkerhet ved sykehuset. Hennes hverdag er også mye enklere enn før.

- Man sparer jo mye tid og ressurser. All logistikk rundt skjemaer og registrering er veldig mye enklere nå. Før var det å lage rapporter og skadestatistikk ekstraarbeid. Nå bare henter jeg ut dette direkte fra portalen, sier Hansen.

Fremtidens helsevesen

Det er likevel mulighetene for fremtidige sanntidsanalyser som engasjerer meg mest. På sikt håper sykehuset å kunne kjøre sanntidsanalyser av inneliggende pasienter for å identifisere fremtidig pasientskaderisiko.

- ATA-løsningen kan på litt lengre sikt hjelpe oss med å forutse pasienter som vi bør være
spesielt oppmerksomme på, sier Vonen.

- Jeg er opptatt av at vi skal kunne ha muligheten til å flagge risiko for andre pasientskader
under selve innleggelsen. Det er stor økonomi i dette. Det er dette som er fremtidens helsevesen, legger Hansen til.

Først i Norden

Formålet med automatiseringen av GTT-metoden er å øke kvaliteten på arbeidet med å redusere pasientskader. Det var på Karolinska i Sverige løsningen først ble utviklet, men Hansen mener likevel at Nordlandssykehuset står bak den første «rendyrkede løsningen».

- Karolinska brukte noen av triggerne, men hadde også tatt inn sine egne. Sammen med
SAS Institute har vi utviklet en nasjonal versjon, basert på en mye større referansedatabase enn de hadde på Karolinska. Med denne har vi klart å utvikle vesentlig høyere sensitivitet og spesifisitet for GTT triggere. Vi har definert triggertreff for hver trigger, og brukt mye tid på å bygge opp dette helt fra grunnen. Treffsikkerhet er ekstremt viktig, sier Hansen.

Unikt samarbeid

Nordlandssykehuset har samarbeidet tett med SAS Institute hele veien. Hansen mener nettopp dette har vært suksessoppskriften.

- Dette hadde aldri vært mulig uten SAS. Men heller ikke uten oss. Det som virkelig er
unikt med denne løsningen er at det teknologiske er skikkelig helsefaglig forankret. Vi har lagt vekt på at dette skal være et konkret produkt med høy grad av brukervennlighet. Vi har fått data på det som er faglig viktig, avslutter Hansen.

Les mer om løsninger for helsesektoren
SAS-løsninger for helsesektorenNordlandssykehuset-logo

Utfordring

Noen pasienter blir skadet i møtet med helsetjenesten.

Løsning

Automated Trigger Analytics (ATA)

Fordeler

  • Automatisering av prosessen er tidsbesparende i seg selv, men man sparer også tid som vanligvis går med til GTT-opplæring ved eventuelle utskiftninger av helsepersonell i granskningsteamene.
  • Man oppnår enkel skaderegistrering, rapportering og oppfølging. Alle skader lagres i felles database.
  • Enkel gjennomgang av alle journaler – ikke bare noen utvalgte. Man kan også analysere både strukturerte og ustrukturerte pasientdata, både aktuelle og historiske.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.