Doctor using digital tablet in hospital

Automatisert GTT halverer arbeidsmengden

Helse Nord Logo
SAS hjelper helsevesenet med å få innsikt om pasientskader som oppstår under sykehusopphold
Background PBLS 2014 Speakers

95% nøyaktighet

Teknologi øker pasientsikkerheten

 

Helse Nord oppnådde overnevnte ved hjelp av   •  SAS® Visual Analytics  •  SAS® Visual Text Analytics •  SAS® Data Management

Back to Top