SAS® Visual Analytics

เปิดโอกาสให้ทุกคนค้นพบและแชร์ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรายงานเชิงโต้ตอบ (Interactive reporting) การค้นพบเชิงรูปภาพ (Visual discover)
การวิเคราะห์ด้วยตัวเอง (Self-service analytics) ปรับขนาดได้และครอบคลุม (Scalability and governance)
ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในสภาพแวดล้อมความจำที่ทรงพลัง

SAS® Visual Analytics ช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

SAS Visual Analytics ผ่าน SAS Viya แสดงการสำรวจข้อมูลในแบบรูปภาพ

ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมรวมทั้งความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่

เราช่วยให้คุณสำรวจปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น สามารถเจาะลึกถึงต้นเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ ประเมินทุกทางเลือกและค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลของคุณ และเจาะจงให้คุณเห็นความสัมพันธ์ที่สำคัญต่างๆ ทั้งค่าที่ผิดปกติ (outliers) กลุ่มของข้อมูล (clusters) และอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การรับมือสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

SAS Visual Analytics ผ่าน SAS Viya แสดงการรายงานเชิงโต้ตอบ

เราช่วยคุณเปลี่ยนภาพที่เห็นให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจ ด้วยระบบการแสดงผลเชิงภาพที่ทันต่อสถานการณ์

คุณจะสามารถจัดทำรายงานและแดชบอร์ด ได้อย่างน่าสนใจ ทำการสรุปภาพรวมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแชร์ข้อมูลเหล่านั้นผ่านทั้งทางเว็บและทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน จะสามารถตอบสนองต่อข้อมูลและประสานงานระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เห็นภาพร่วมกัน รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลได้ดั่งใจ เพื่อตอบโจทย์ของทุกระดับการปฏิบัติงาน และทราบถึงประสิทธิภาพทางธุรกิจในองค์กร

SAS Visual Analytics ผ่าน SAS Viya แสดงการวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

ให้คำตอบของคุณมีน้ำหนักยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลและขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้วยความเข้าใจที่แม่นยำ

แม้แต่นักวิเคราะห์ธุรกิจทั่วไปที่ไม่ชำนาญทางเทคนิคก็สามารถประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยระบบการคาดการณ์และวิเคราะห์ล่วงหน้าที่ใช้งานได้ง่ายของเรา – โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใด ๆ พร้อมอัลกอริธึมอัจฉริยะที่ช่วยคุณลดเวลาในการลองผิดลองถูก ซึ่งคุณยังสามารถทำงาน ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์และตัวแปรที่สำคัญที่สุดในขณะนั้น

SAS Visual Analytics ผ่าน SAS Viya แสดงการวิเคราะห์สถานที่

เพิ่มมิติด้านพื้นที่และตำแหน่งทางกายภาพให้แก่ทุกเหตุการณ์

คุณสามารถรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ต่างๆ โดยผสมผสานกันระหว่าง ข้อมูลรูปแบบปกติ และข้อมูลสถานที่ การวิเคราะห์สถานที่จะเพิ่มมิติ และความลึกด้านสถานที่ในการประเมินสถานการณ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆอันจะนำไปสู่การเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการตัดสินใจพร้อมกับการระบุโอกาสที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ

SAS Visual Analytics ผ่าน SAS Viya แสดงการเตรียมข้อมูลด้วยตัวเอง

เพิ่มความคล่องตัว ในกระบวนการทำงาน

ความสามารถในการเตรียมข้อมูลด้วยตัวเองจะช่วยให้ผู้ใช้งานธุรกิจสามารถนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ได้ รวมถึงสามารถรวมตารางต่าง ๆ และใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการจัดการข้อมูล ไปจนถึงการสร้างคอลัมน์เพื่อการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้น – เพียงใช้ระบบการลากและวางที่ง่ายดาย เรามอบอำนาจในการบริหารจัดการข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ ด้วยกระบวนการที่รวดเร็ว – และเชื่อถือได้ – โดย SAS® Visual Analytics ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถนำ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วทันท่วงที 

คุณสมบัติเด่น

 • เรารวบรวมการรายงานผล การสำรวจข้อมูล และการวิเคราะห์ไว้ด้วยกันในแอปพลิเคชั่นเดียว
  คุณสามารถสำรวจข้อมูลผ่านการแสดงผลเชิงรูปภาพที่พร้อมตอบสนองต่อผู้ใช้ และระบบการวิเคราะห์ที่ใช้งานได้ง่าย การออกแบบและกระจายการรายงานและแดชบอร์ดต่างๆ
 • ระบบแสดงผลอัจฉริยะ ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ในรูปแบบที่มีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือสูงสุด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ พร้อมตัวช่วยในการวิเคราะห์ และชุดแผนภาพอัตโนมัติ
 • สามารถเตรียมข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟังก์ชั่นการลากและวาง (drag-and-drop) เพื่อให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลและเชื่อมตารางของคุณเอง รวมทั้งสามารถใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานต่างๆ สำหรับการจัดการข้อมูล และการใช้งานที่หลากหลายอื่นๆ 
 • ไม่ว่าใครก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองได้ ด้วยระบบการคาดการณ์ตโนมัติ การกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ที่หลากหลาย การจารณาทางเลือก และอื่นๆ อีกมากมายพร้อมใช้งานได้ทันที
 • การวิเคราะห์คำ (Text analysis) ช่วยให้สามารถเจาะลึกในประเด็นต่างๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจผ่าน โซเชียลมีเดียและข้อมูลที่เป็นตัวอักษรอื่นๆ รวมทั้งทราบว่ากระแสสังคมในประเด็นต่างๆ กำลังเป็นไปในทางบวกหรือลบอีกด้วย
 • การรายงานและแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบ ผ่านระบบนinterface ที่ช่วยคุณได้ตั้งแต่การรายงานและสำรวจข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ผ่านช่องทางหลากหลาย รวมถึงapplicationของ Microsoft Office ด้วย
 • การวิเคราะห์สถานที่ คุณสามารถผสมผสานชุดข้อมูลในรูปแบบปกติ (เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการดำเนินการ และอื่น ๆ) เข้ากับข้อมูลสถานที่และเพื่อการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์
 • BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่วยให้สามารถทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS, Windows 10 และ Android เพื่อเข้าถึงข้อมูลและติดต่อกับผู้อื่นผ่านรายงานที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมไปถึงแดชบอร์ดต่าง ๆ บนอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน
 • มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานสูง สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว หรือแม้แต่ระบบการให้บริการแบบ Platform as a service (PaaS) ของ Cloud Foundry

SAS® Visual Analytics Interactive Demos

คุณสามารถดูตัวอย่างแบบโต้ตอบของเราได้ เพื่อสำรวจว่าคุณจะเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจต่าง ๆ

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

ดูวิธีการใช้ RBS ในการปฏิวัติการทำธุรกิจของตนเองโดยอาศัยระบบวิเคราะห์ระดับสูงของ SAS

ดูเรื่องราวของ CrescentCare ในการพัฒนาขีดความสามารถการช่วยเหลือชุมชน และยกระดับการดูแลคนไข้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับ Vecima Networks ในการใช้ประโยชน์จาก
SAS® Visual Analytics
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นผ่านการพัฒนากระบวนการผลิต

แหล่งข้อมูลที่แนะนำ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
SAS® Visual Analytics สำหรับ SAS® Viya


ศึกษาวิธีใช้งานและการแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบภาพ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นวิเคราะห์ข้อมูล big data ระดับสูง


ศึกษาแนวโน้มอนาคตของการวิเคราะห์ในมิติสถานที่ และประโยชน์ที่จะเกิดต่อการใช้งานระบบ BI เพื่อพลิกโฉมกระบวนการตัดสินใจ

คุณกำลังสนใจ SAS® Visual Analytics ที่ทำงานบน SAS® 9.4 ใช่หรือไม่?