SAS® Visual Statistics

ให้คุณสามารถทำการค้นพบ พยากรณ์ และรับมือทุกสถานการณ์ ด้วยความเฉียบคมผู้ใช้งานหลายรายสามารถสำรวจข้อมูล รวมถึงสร้างและปรับแต่งโมเดลเพื่อการคาดการณ์ได้ด้วยระบบแบบอินเตอร์แอคทีฟ และด้วยกระบวนการประมวลผลแบบกระจายของหน่วยความจำสำเร็จรูป จะช่วยคุณลดเวลาในการพัฒนาโมเดลลงอย่างมาก เพื่อให้คุณมุ่งไปยังข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและตอบสนองได้ทันท่วงที

SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงสมการถดถอยโลจิสติก (logistic regression) บนหน้าจอ

พบโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ได้ก่อนคู่แข่งของคุณ

ให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักสถิติของคุณตอบสนองต่อตัวแปรและข้อมูลในระดับย่อยที่มีความละเอียดสูงได้ โดยการใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ คุณจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกด้วยอย่างรวดเร็ว และสามารถแสวงหาหนทางเพิ่มรายได้แก่ธุรกิจของคุณได้ทัน ต่อสถานการณ์

SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงทรีการตัดสินใจบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

นำโมเดลที่ดียิ่งกว่าเดิมมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

เราช่วยคุณให้สามารถสร้างและปรับแต่งโมเดลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายหรือภาคส่วนย่อยที่เจาะจงพร้อมไปกับการจำลองสถานการณ์ที่หลากหลายจำนวนมากในเวลาเดียวกันให้คุณลองผิดลองถูกกับสถานการณ์จำลองเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่เพื่อแสวงหาผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเปลี่ยนผลลัพธ์นั้นสู่การปฏิบัติโดยใช้ score code ที่สร้างโดยอัตโนมัติของเรา

SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงการจัดกลุ่มข้อมูลบนหน้าจอ

ยกระดับขีดความสามารถทางการวิเคราะห์ของคุณ

เราเพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้งานหลายรายสามารถตอบสนองต่อข้อมูลในรูปแบบภาพได้พร้อมกันในเวลาเดียว เพื่อสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่าง ๆ หรือขจัดค่าข้อมูลที่ผิดปกติออก เป็นต้น โดยคุณจะสามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อพลังในการพยากรณ์ของแบบจำลองของคุณ และทำการปรับแต่งแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจ 

SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงการเปรียบเทียบแบบจำลองบนหน้าจอ

เพิ่มอิสระในการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่การวิเคราะห์ของคุณ

ทีมวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญข้อมูลจะได้รับความยืดหยุ่นระดับสูงสุดสำหรับการทำงานในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ตนถนัดและเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคลากรที่มีค่าของคุณสามารถนำขีดความสามารถทางการวิเคราะห์ออกมาได้โดยไม่ถูกจำกัด SAS® Visual Statistics รวมทรัพยากรในการวิเคราะห์ทุกประเภทไว้ด้วยกัน – ไม่ว่าจะมาจากการสร้างโดย SAS เอง หรือด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งภาษา R, Python, Java หรือ Lua – ทั้งหมดถูกรวมไว้แล้วในระบบของเรา


คุณสมบัติหลัก

 • ให้คุณสำรวจและค้นพบข้อมูลจากการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย (visual) ด้วยการใช้ SAS® Visual Analytics สามารถระบุตัวแปรและปัจจัยในการทำนายได้อย่างง่ายดายท่ามกลางตัวแปรมากมาย และช่วยคุณตรวจพบข้อมูลที่ผิดปกติและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 • พร้อมขีดความสามารถการทำโมเดลเชิงพรรณนา เพื่อสำรวจและประเมินส่วนที่คุณสนใจด้วยการวิเคราะห์ในขั้นที่สูงกว่า การจัดกลุ่มแบบ K-means clustering การใช้แผนภาพ scatter plots และข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นที่สำคัญ
 • โมเดลการคาดการณ์ (Predictive modeling)
  ให้คุณสร้างโมเดลการคาดการณ์ (Predictive modeling) ด้วยหลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจากอินเตอร์เฟซหรือการเขียนโปรแกรมที่แสดงเป็นภาพ
 • อาศัยการพัฒนาโมเดลที่เปิดกว้าง และอยู่บนรากฐานของ code ดำเนินการได้ด้วยคำสั่งจาก code เพื่อให้คุณสามารถสั่งดำเนินการวิเคราะห์จาก SAS Studio หรือเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้จากภาษาอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น – Python, R, Lua หรือ Java – หรือคุณสามารถใช้ REST APIs ในระบบสาธารณะเพื่อผสาน SAS Analytics ลงในแอปพลิเคชั่นที่คุณใช้งานอยู่
 • การประมวลผลกลุ่มข้อมูลแบบไดนามิก สร้างโมเดลและทำการประมวลผลลัพธ์สำหรับแต่ละกลุ่มหรือส่วนของชุดข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการจัดลำดับหรือจัดทำดัชนีซ้ำทุกครั้ง
 • ช่วยคุณประเมินและปรียบเทียบโมเดล สร้างสรุปผลการเปรียบเทียบโมเดลให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ lift charts แผนภูมิอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROC charts) การประเมินค่าสถิติแบบ concordance statistics รวมถึงตารางการจำแนกประเภทผิด (misclassification tables) ตั้งแต่หนึ่งโมเดลเป็นต้นไป
 • Model scoring สามารถส่งออกโมเดลของคุณในรูปแบบของ SAS DATA step code และนำโมเดลเหล่านั้นไปใช้กับข้อมูลชุดอื่น ๆ ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
 • การประมวลผลแบบกระจายของหน่วยความจำภายใน คุณจะสร้างโมเดลได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม จากชุดข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึง Hadoop โดยจำเป็นต้องจัดรูปแบบข้อมูลใหม่หรือเขียนข้อมูลลงดิสก์
 • มีความยืดหยุ่นสำหรับทางเลือกการใช้งานของคุณ สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไป บนระบบคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว หรือแม้แต่ระบบการให้บริการแบบ Platform as a service (PaaS) ของ Cloud Foundry

ตัวอย่าง

แหล่งข้อมูลที่แนะนำ


อ่านเอกสารข้อมูล SAS® Visual Statistics on SAS® Viya เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของ Rogers Communications ซึ่งบรรลุเป้าหมายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และลดปริมาณการร้องเรียนจากลูกค้าลงได้เกินกว่าครึ่งหนึ่ง


ศึกษาประโยชน์ของวิธีการค้นพบข้อมูลด้วยตนเองแบบ self-service และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟที่จะเกิดขึ้นแก่คุณ

หากคุณกำลังสนใจ SAS® Visual Analytics ที่ทำงานบน SAS® 9.4