การวิเคราะห์ทางสถิติ

SAS Visual Statistics

ค้นพบ คาดการณ์ และลงมือทำด้วยความแน่วแน่

SAS Visual Statistics ช่วยให้ผู้ใช้งานหลายรายสามารถสำรวจข้อมูล รวมถึงสร้างและปรับแต่งโมเดลเชิงคาดการณ์ได้ด้วยระบบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงสมการถดถอยโลจิสติก (logistic regression) บนหน้าจอ

ค้นพบโอกาสได้เร็วกว่าคู่แข่งของคุณ

ให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักสถิติของคุณตอบสนองต่อตัวแปรและข้อมูลในระดับย่อยที่มีความละเอียดสูงได้ โดยการใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ คุณจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกด้วยอย่างรวดเร็ว และสามารถแสวงหาหนทางเพิ่มรายได้แก่ธุรกิจของคุณได้ทันต่อสถานการณ์

นำโมเดลที่ดียิ่งกว่าเดิมมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

เราช่วยคุณให้สามารถสร้างและปรับแต่งโมเดลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายหรือภาคส่วนย่อยที่เจาะจง พร้อมไปกับการจำลองสถานการณ์ที่หลากหลายจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ให้คุณลองผิดลองถูกกับสถานการณ์จำลองเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อแสวงหาผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเปลี่ยนผลลัพธ์นั้นสู่การปฏิบัติโดยใช้ score code ที่สร้างโดยอัตโนมัติของเรา

SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงทรีการตัดสินใจบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงการจัดกลุ่มข้อมูลบนหน้าจอ

ยกระดับขีดความสามารถทางการวิเคราะห์ของคุณ

ผู้ใช้หลายคนสามารถโต้ตอบกับข้อมูลเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตัวแปร ลบค่าผิดปกติ ฯลฯ ได้ รวมถึงสามารถดูได้ทันทีว่าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพลังการคาดการณ์ของโมเดลอย่างไรแล้วจึงปรับแต่งอย่างรวดเร็วได้

เพิ่มอิสระในการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่การวิเคราะห์ของคุณ

ทีมวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญข้อมูลจะได้รับความยืดหยุ่นระดับสูงสุดสำหรับการทำงานในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ตนถนัดและเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคลากรที่มีค่าของคุณสามารถนำขีดความสามารถทางการวิเคราะห์ออกมาได้โดยไม่ถูกจำกัด SAS Visual Statistics รวมทรัพยากรในการวิเคราะห์ทุกประเภทไว้ด้วยกัน – ไม่ว่าจะมาจากการสร้างโดย SAS เอง หรือด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งภาษา R, Python, Java หรือ Lua – ทั้งหมดถูกรวมไว้แล้วในระบบของเรา

SAS Visual Statistics on SAS Viya แสดงการเปรียบเทียบแบบจำลองบนหน้าจอ
SAS Visual Statistics shown on laptop

Free Trial

Try the latest SAS Viya capabilities.

Get a free, 14-day trial of SAS Viya, which includes SAS Visual Statistics, as well as capabilities for the entire analytics life cycle.

ความสำเร็จของลูกค้า

ดูว่าใครทำงานกับ SASแล้วมีประสิทธิภาพขึ้น

คุณสมบัติหลัก

การสำรวจและค้นพบข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์แอคทีฟ ร่วมกับความสามารถในการสร้างและปรับโมเดลการพยากรณ์จำนวนมากได้อย่างง่ายดายโดยไม่ถูกรบกวน

การเข้าถึงข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล และคุณภาพของข้อมูล

เข้าถึง สร้างโปรไฟล์ ทำความสะอาด และแปลงข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งมีความสามารถในการเตรียมข้อมูลแบบบริการตนเองด้วย AI แบบฝัง

การสร้างแชทบอทแบบกำหนดเอง

สร้างและปรับใช้แชทบอทแบบกำหนดเองที่ใช้ภาษาธรรมชาติผ่านอินเทอร์เฟซการทำงานแบบแสดงผลด้วยภาพและใช้การเขียนโค้ดน้อย เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกโดยแชทบอทและให้ประสบการณ์แก่ผู้ใช้ผ่านการสนทนา​

Data Visualization

สำรวจข้อมูลผ่านการแสดงภาพ รวมถึงสร้างและแบ่งปันการนำเสนอด้วยรูปภาพที่ชาญฉลาดและรายงานแบบอินเทอร์แอคทีฟผ่านอินเทอร์เฟซบริการตนเองในที่เดียว การวิเคราะห์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและความสามารถขั้นสูงจะช่วยเร่งให้ค้นพบข้อมูลเชิงลึก และช่วยคุณเผยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล​

การสร้างโมเดลเชิงพรรณนาและเชิงพยากรณ์

สำรวจและประเมินเซกเมนต์ด้วยภาพสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้การจัดกลุ่มค่าเฉลี่ย k การลงจุดแบบกระจาย และสถิติรวมโดยละเอียด ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างโมเดลเชิงคาดการณ์จากอินเทอร์เฟซแบบภาพหรือการเขียนโปรแกรม

การพัฒนาโมเดลด้วยโค้ดแบบเปิด

เข้าถึงการดำเนินการวิเคราะห์ทางโปรแกรมจาก SAS Studio เรียกใช้จากภาษาอื่น เช่น Python, R, Lua, Java หรือใช้ REST API สาธารณะเพื่อเพิ่ม SAS Analytics ลงในแอปพลิเคชันที่มีอยู่

การประมวลผลตามกลุ่มแบบไดนามิก

สร้างโมเดลและทำการประมวลผลลัพธ์สำหรับแต่ละกลุ่มหรือส่วนของชุดข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการจัดลำดับหรือจัดทำดัชนีซ้ำทุกครั้ง

สามารถทำการเปรียบเทียบ ประเมิน และให้คะแนนระหว่างแบบจำลองต่างๆ ได้

สร้างสรุปผลการเปรียบเทียบโมเดลให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ lift charts แผนภูมิอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROC charts) การประเมินค่าสถิติแบบ concordance statistics รวมถึงตารางการจำแนกประเภทผิด (misclassification tables) ตั้งแต่หนึ่งโมเดลเป็นต้นไป สามารถส่งออกโมเดลของคุณในรูปแบบของ SAS DATA step code และนำโมเดลเหล่านั้นไปใช้กับข้อมูลชุดอื่น ๆ ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

คลาวด์เนทีฟ

สถาปัตยกรรมของ SAS Viya มีขนาดกะทัดรัด เป็นระบบคลาวด์เนทีฟ และรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้ SAS Cloud หรือผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะหรือส่วนตัว คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนบนคลาวด์ของคุณ

ต้องการการฝึกอบรมใช้งาน SAS Visual Statistics หรือไม่

การปรับโมเดลเชิงสำรวจให้พอดีเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างโมเดลข้อมูลปริมาณมหาศาล เรียนรู้วิธีสร้างโมเดลเชิงคาดการณ์ในรูปแบบเชิงสำรวจอินเตอร์แอคทีฟด้วยหลักสูตรฝึกอบรม SAS Visual Statistics บน SAS Viya: การสร้างโมเดลแบบอินเทอร์แอคทีฟ

ดูแบบการสอนใช้งาน SAS Visual Statistics ฟรี

วิดีโอสอนใช้งานฟรีจะช่วยให้คุณใช้ SAS Visual Statistics บน SAS Viya ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอนตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน การสร้างโมเดลแผนผังการตัดสินใจ ไปจนถึงการถดถอยเชิงตรรกะและอื่น ๆ

พร้อมใช้งานบนผู้ให้บริการคลาวด์ที่คุณต้องการ

พิชิตความท้าทายด้านการวิเคราะห์ทั้งหมดของคุณด้วยการตัดสินใจที่เร็วขึ้นในระบบคลาวด์

เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS Cloud
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน Microsoft Azure
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน AWS
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน GCP
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน OpenShift

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS Visual Statistics และอื่น ๆ

หากต้องการเรียกดูทรัพยากรตามประเภท ให้เลือกตัวเลือกด้านล่าง

  • เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
  • Analyst Report
  • Blog Post
  • Book Excerpt
  • Case Study
  • E-Book
  • Infographic
  • Interview
  • Research
  • Series
  • Video
  • Webinar
  • White Paper
  • White Paper
  • บทความ
  • เรื่องราวจากลูกค้าของเรา