นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล

SAS Information Governance

ทำความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ควบคุม และจัดการสินทรัพย์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและผู้ใช้ไอที พร้อมมอบการปกป้องข้อมูล

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา จัดรายการ มีส่วนร่วม และปกป้องข้อมูลที่มีค่าที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ได้ ไม่ว่าข้อมูลจะมาจากแหล่งใดหรืออยู่ที่ใด

ใช้เวลาในการค้นหาและประเมินข้อมูลน้อยลง และมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น

นักวิเคราะห์ บริกรข้อมูล และผู้ใช้งานเชิงธุรกิจสามารถค้นหาและค้นพบข้อมูล รายงาน โมเดล และสินทรัพย์การวิเคราะห์อื่นๆ ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายโดยใช้การค้นหาข้อมูลเมตาและผลการค้นหา ด้วยสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ผู้ใช้จะประเมินความเหมาะสมของสินทรัพย์ ดูข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ ประเมินและเลือกทางที่ถูกต้องจากข้อมูลที่มีได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถรู้ได้ว่าใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศใดมีประสิทธิภาพ มีการกำกับควบคุม และปลอดภัย

เข้าใจผลกระทบของข้อมูลที่มีต่อสินทรัพย์การวิเคราะห์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

รับมุมมองการวิเคราะห์ผลกระทบระดับธุรกิจของสินทรัพย์ใน SAS Information Catalog โดยใช้โปรแกรมสำหรับดูสายชุดข้อมูล มุมมองโฟลว์การวิเคราะห์นี้จะแสดงเนื้อหาในบริบทของแหล่งที่มาและเอาต์พุต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาเหล่านั้น โปรแกรมสำหรับดูสายชุดข้อมูลจะแสดงวิธีแปลงข้อมูลและโฟลว์เมื่อข้อมูลถูกขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด คุณสามารถกำกับดูแลข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และตอบสนองต่อข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้น

มั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ โดยพึ่งพาไอทีน้อยลง

ความสามารถในการค้นหาที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อความอิสระ คำแนะนำการค้นหาก่อนหน้า คำแนะนำที่กรองแล้ว หรือคำค้นหาแบบหลากแง่มุม ผลการค้นหาที่เน้นผู้ใช้ในเชิงธุรกิจจะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ข้อมูลแต่ละรายการ รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล ตัวชี้วัดที่สำคัญ ฯลฯ ทั้งในระดับตารางและคอลัมน์ ทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในการตัดสินใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ของพวกเขาหรือไม่

ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

SAS Information Governance มอบข้อมูลสำหรับการประเมินความเหมาะสมของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ จึงทำให้ง่ายต่อการใช้งานและรับสินทรัพย์ข้อมูลใหม่ และมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามการกำกับดูแลและการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ ด้วยการประเมินความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

SAS Information Governance shown on desktop monitor

Free Trial

Try the latest SAS Viya capabilities.

Get a free, 14-day trial of SAS Viya, which includes SAS Information Governance, as well as capabilities for the entire analytics life cycle.

คุณสมบัติหลัก

ช่วยให้นักวิเคราะห์ บริกรข้อมูล และผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถค้นหาข้อมูลและสินทรัพย์การวิเคราะห์ที่ต้องการ รวมทั้งปกป้องและประเมินความเหมาะสมในการใช้งานไปพร้อมกันได้

แคตตาล็อกข้อมูล

มีตัวค้นหาอัตโนมัติที่ตรวจค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูล เพื่อให้คุณรู้ว่ามีข้อมูลใดบ้าง

การเตรียมข้อมูล

มีอินเทอร์เฟซแบบบริการตนเอง รวมถึงเครื่องมือคุณภาพข้อมูลและการผสานข้อมูลในตัว ตลอดจนมุมมองที่ทำให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องการการเตรียมข้อมูลแบบใด

การจัดหมวดหมู่เนื้อหาอัตโนมัติและการค้นหาข้อมูลความเป็นส่วนตัว

มีการระบุและจำแนกเนื้อหาในเขตข้อมูลโดยใช้ฐานความรู้คุณภาพของ SAS

การค้นพบข้อมูล

ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูล รายงาน โมเดล และสินทรัพย์การวิเคราะห์อื่นๆ ที่ยากต่อการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการค้นหาที่ยืดหยุ่น

ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหาโดยใช้ข้อความอิสระหรือการค้นหาแบบหลากแง่มุม และใช้ตัวกรองในผลการค้นหาเพื่อปรับแต่งข้อความค้นหาของพวกเขา และยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้การค้นหาแบบยืดหยุ่นเพื่อค้นหาสินทรัพย์ข้อมูลได้

เข้าถึงแอปพลิเคชัน SAS® Viya® ด้วยคลิกเดียว

ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากข้อมูลที่เลือกในแคตตาล็อกข้อมูลเป็นแอปพลิเคชันถัดไปได้โดยตรง เช่น สร้างไปป์ไลน์การวิเคราะห์หรือสร้างรายงาน

Data lineage

ให้สายชุดข้อมูลแบบ end-to-end จากลำดับงานข้อมูลไปยังข้อมูล รายงาน โมเดล และการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงงานกระบวนการ เช่น แผนการจัดเตรียมข้อมูล ในขณะที่ดูรายละเอียด คุณสมบัติ และออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับสินทรัพย์สายชุดข้อมูลแต่ละรายการ

การแท็ก

ให้คุณกำหนดแท็กให้กับสินทรัพย์ข้อมูลเพื่อช่วยในการค้นหาและค้นพบ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันกับผู้ใช้ข้อมูลรายอื่นทั่วทั้งองค์กร

ข้อมูลเมตาและนโยบายการกำกับดูแลแบบเปิด

ตัวเชื่อมต่อ SAS Viya กับ Egeria ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านออบเจกต์แคตตาล็อกใหม่ลงใน Egeria และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์เหล่านั้นได้ จากนั้น ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลเมตาระหว่างกันและเครื่องมือต่างๆ ทำให้เกิดเห็นภาพและบริบทของข้อมูลเพื่อปรับปรุงการใช้ การใช้ซ้ำ และความน่าเชื่อถือ

คลาวด์เนทีฟ

สถาปัตยกรรมของ SAS Viya มีขนาดกะทัดรัด เป็นระบบคลาวด์เนทีฟ และรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้ SAS Cloud หรือผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะหรือส่วนตัว คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนบนคลาวด์ของคุณ

พร้อมใช้งานบนผู้ให้บริการคลาวด์ที่คุณต้องการ

พิชิตความท้าทายด้านการวิเคราะห์ทั้งหมดของคุณด้วยการตัดสินใจที่เร็วขึ้นในระบบคลาวด์

เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS Cloud
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน Microsoft Azure
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน AWS
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน GCP
เรียนรู้เกี่ยวกับ SAS บน OpenShift

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS Information Governance

บล็อก

4 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแท็กข้อมูล

ดูว่าเหตุใดคุณจึงไม่ควรมองข้ามข้อมูลเมตาที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศข้อมูล

ภาพรวมโซลูชั่น

SAS Data Management

เรียนรู้ว่า SAS Data Management ทำอย่างไรจึงสามารถมีรากฐานที่วางใจได้สำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สะอาดและได้รับการควบคุมอย่างดีในเวลาที่เหมาะเจาะและในรูปแบบที่เหมาะสม

ข้อมูลเชิงลึก

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล มุมมอง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากมันสมองระกับหัวกะทิในวงการ