SAS® Credit Scoring

โซลูชั่นที่เร็วกว่า ถูกกว่า และยืดหยุ่นมากกว่า
ทางเลือกอื่น ๆ

สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบ ใช้งานและติดตามคะแนนเครดิตภายในองค์กร – ทั้งยังลดความเสี่ยงทางด้าน
แบบจำลอง และพัฒนาธรรมาภิบาลควบคู่ไปด้วย เราได้รวมการจัดการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลที่ได้รางวัลชนะเลิศ และ
ความสามารถในการรายงานการไว้ใน credit scoring solution ที่มีศักยภาพ เร็วกว่า ถูกกว่า และยืดหยุ่นมากกว่า
ทางเลือกใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำการตัดสินใจด้านเครดิตภายใต้ข้อมูลที่ครบครัน

ลดความสูญเสียทางด้านเครดิต และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจทั้งหมด ด้วยการตัดสินใจในการให้เครดิตที่ดีกว่าทั้งด้านการปล่อยกู้และบริการอื่น ๆ SAS® Credit Scoring ช่วยให้คุณจัดการแบบจำลองคะแนนเครดิตทั้งรูปแบบสินเชื่อใหม่และแบบติดตามสินเชื่อ สำหรับทุกผลิตภัณฑ์เครดิต – ซึ่งรวมถึงเงินกู้ทางการค้า บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล
และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

โมเดลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถตรวจสอบได้

อินเตอร์เฟซแบบกราฟฟิกที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสร้างชุดข้อมูลอย่างง่ายดาย หาตัวแปรต่าง ๆ และจัดการดัชนีชี้วัดที่ต้องใช้การพิจารณาตัดสินใจ คุณสามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันตัวแปร ฟิลเตอร์ และพารามิเตอร์อื่น เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ SAS Code เดิมอีกด้วย

การจัดการและการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดาย

เข้าถึง แปลง และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างมุมมองของลูกค้าในแบบ 360 องศา แบบจำลองข้อมูลธนาคารแบบเฉพาะช่วยให้คุณสร้างคลังข้อมูลขนาดเล็กที่ไร้จุดบกพร่อง ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอ สนับสนุนด้วยการดึงข้อมูล การจัดการภายในองค์กร และการจัดการข้อมูลซ้ำ การเชื่อมโยงข้อมูล และความสามารถในการดาวน์โหลด

การพัฒนาดัชนีชี้วัดภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว

พัฒนา ตรวจสอบและปรับใช้ดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร ทั้งรูปแบบสินเชื่อใหม่และแบบติดตามสินเชื่อ อย่างไม่จำกัด ด้วยโซลูชั่นองค์รวมแบบครบวงจร คุณจะได้รับโมเดลและดัชนีชี้วัด ซึ่งช่วยให้การคำนวณเร็วขึ้น ในขณะที่ลดความเสี่ยงโมเดลของคุณ โซลูชั่นนี้ยังรวมถึงความสามารถของผู้ที่ประสบความสำเร็จ/ผู้ที่ถูกท้าทายจากการพัฒนาโมเดล (champion/challenger capabilities) ซึ่งช่วยให้ความเสี่ยงในการทดสอบต่ำ
นำไปสู่แบบจำลองการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ภาพหน้าจอ

แหล่งข้อมูลแนะนำ


อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์
SAS® Credit Scoring โดยสังเขป


เรียนรู้กลยุทธ์การออกแบบโครงสร้างการพัฒนาโมเดลความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสามารถพัฒนาและปรับใช้โมเดลความเสี่ยงด้านเครดิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้อย่างไร? ค้นหาคำตอบ

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง