In-Memory Analytics

การวิเคราะห์ที่รวดเร็ว เปี่ยมศักยภาพ และเป็นเลิศ สำหรับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย big data

เราพร้อมช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก big data ที่คุณมี โดย in-memory analytics ของ SAS ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ได้ทันท่วงที เพื่อให้คุณสามารถสำรวจโอกาสต่างๆ อย่างครบถ้วน และใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้น รวมถึงได้ความได้เปรียบที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และเชื่อถือได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งกว่าเดิม เพื่อการตัดสินใจที่เฉียบคมกว่าที่เคยมีมา

โดยระบบการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานแบบ in-memory และเทคนิค machine learning ที่ทรงประสิทธิภาพของเราจะให้ผลลัพธ์ข้อมูลที่ละเอียดและยอดเยี่ยมแก่คุณ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีกว่าเดิม และได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกมิติ ตั้งแต่การเพิ่มรายรับ ไปจนถึงความก้าวหน้าในการสร้างนวัตกรรมแก่ผลิตภัณฑ์ของคุณ

ระบบของเราถูกสร้างมาเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากโดยเฉพาะ

ระบบประมวลผลจากในหน่วยความจำแบบพิเศษของเรา จะช่วยในการทำงานให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถทำงานแบบซ้ำๆ และจัดการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันโดยผู้ใช้หลายรายได้อย่างน่าพึงพอใจ คุณจึงสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด และให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งของลูกค้าและขององค์กรได้อย่างดีเลิศ 

ออกแบบมาเพื่อเน้นทั้งความเร็ว และศักยภาพในการทำงานควบคู่กัน

เราจะช่วยให้คุณสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะมีขนาดใด หรือความซับซ้อนมากน้อยอย่างไร ด้วยความเร็วที่เหนือชั้นกว่าที่คุณเคยได้รับ เราลดความจำเป็นของการเคลื่อนย้ายข้อมูลลง คุณจึงจะสามารถทำการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลตั้งต้นได้โดยตรง และตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ ด้วยข้อมูลที่คุณได้รับอย่างรวดเร็ว รวมถึงใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากโอกาสที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลปริมาณมหาศาล

ระบบการวิเคราะห์แบบครบวงจร ซึ่งขับเคลื่อนจากในหน่วยความจำ

ระบบของเราช่วยลดความหน่วงในการเตรียมและประมวลผลข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถทำการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ และสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและขีดความสามารถในการนำระบบการวิเคราะห์มาใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายนี้ ย่อมส่งผลดีแก่ธุรกิจและองค์กรของคุณในภาพรวม

In-Memory Analytics Solutions

แหล่งข้อมูลแนะนำ


หากคุณต้องการทราบว่า เพราะเหตุใดองค์กรและธุรกิจต่างๆ จึงกำลังเร่งนำ in-memory analytics มาใช้งานอย่างรวดเร็ว เรามีคำตอบให้คุณ


ขอเชิญคุณรับชมความเป็นไปได้ใหม่ๆ จาก in-memory analytics


คุณสามารถเรียนรู้วิธีที่จะนำคุณไปสู่การค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลต่างๆ ได้ โดยอาศัยพลังของระบบวิเคราะห์ทางธุรกิจที่เป็นเลิศของเราในการทำงานกับ Hadoop

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ตัวเลือกในการสั่งซื้อ