SAS® Optimization

ระบบโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับโจทย์ทางธุรกิจและการวางแผนของคุณ ซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เราจะช่วยให้คุณค้นพบแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สุด ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดทั้งด้านทรัพยากรและอื่น ๆ ด้วยระบบการทำ optimization ที่ทรงพลัง การจำลองเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ และการจัดตารางการปฏิบัติงานสำหรับโครงการ 

 

 

SAS Optimization แสดงฟังก์ชั่นการทำงานแบบ multi-object pareto บนจออุปกรณ์เดสก์ท็อป

ช่วยให้คุณสามารถหาค่าการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

ช่วยคุณค้นหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด สำหรับปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา โดย SAS® Optimization ของเรานั้น ดึงศักยภาพขอ SAS® Viya® และระบบประมวลผลแบบกระจายการทำงาน ภายในหน่วยข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์จากแบบจำลองที่ดีที่สุด ด้วยความเร็วที่ไม่เป็นรองใคร นอกจากนี้ ข้อมูลที่บรรจุลงในหน่วยความจำ จะมีการเก็บรักษาเอาไว้ได้ยาวนาน จึงทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการโหลดข้อมูลชุดเดิมซ้ำ ๆ ระหว่างกระบวนการวิเคราะห์แบบทำซ้ำหรือ iterative analysis 

SAS Optimization แสดงผลบนจออุปกรณ์เดสก์ท็อป

ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งกว่าที่เคยเป็น

เราช่วยคุณค้นหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อรับมือกับสถานการณ์และปัญหาในสภาพแวดล้อมจริง ด้วยความสามารถที่เป็นเลิศด้านการหาค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผสานไว้ด้วยกันกับชุดระบบการเตรียมข้อมูล การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน ที่ครบวงจรและตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณในที่เดียว

SAS Optimization แสดงผลบนจออุปกรณ์เดสก์ท็อป

เราให้ผู้ใช้งานของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ผู้ใช้งานถนัด

โปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชาญในภาษา Python, Java, R และ Lua จะได้รับประโยชน์จากระบบวิเคราะห์ที่หลากหลายในระบบ SAS® Optimization ของเรา โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานโค้ดโปรแกรมของ SAS เพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น โปรแกรมเมอร์ของคุณจึงสามารถเข้าถึงอัลกอริธึมที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ของ SAS ได้ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ตนเชี่ยวชาญที่สุด

ตัวอย่างการใช้งาน

รับชมการทำงานของ SAS® Optimization

Mike Gilliland ผู้จัดการด้านการตลาดของ SAS แสดงวิธีการใช้งาน SAS® Optimization เพื่อการสร้างและใช้งานแบบจำลองการหาค่าที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการลงทุนของคุณ 

คุณสมบัติหลัก

  • ความสามารถด้านภาษาคำสั่งสำหรับการทำแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อการหาค่าที่เหมาะสมคุณสามารถสร้างแบบจำลองเพื่อการหาค่าที่เหมาะสม ทั้งแบบ linear, mixed integer linear, nonlinear, quadratic และ network optimization ได้อย่างสะดวกและทรงประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถหาค่าตัวแปรสำหรับสมการเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
  • ทำงานด้วยชุดคำสั่งในภาษาเดียว ด้วยระบบการทำงานเดียวที่ลดความยุ่งยาก เราสามารถช่วยคุณสร้างและใช้งานแบบจำลองเพื่อการหาค่าที่เหมาะสมสำหรับได้อย่างหลากหลาย คุณสามารถสร้างแบบจำลองหลากหลายประเภทสำหรับงานการคำนวณค่าที่เหมาะสมและการคำนวณภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด โดยเรียนรู้ชุดภาษาและคำสั่งเพียงหนึ่งระบบ
  • ชุดคำสั่งและฟังก์ชันประมวลผลแบบ solvers และ presolvers ที่ช่วยคุณหาค่าที่ดีที่สุดอย่างทรงประสิทธิภาพ ระบบของเราพร้อมมอบการประมวลผลเพื่อการหาค่าตัวแปร ซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกเรียบง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่รักษาประสิทธิภาพอันดีเยี่ยมไว้อย่างครบถ้วน และชุดประมวลผลแบบ presolvers ยังช่วยคุณรับมือกับโจทย์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้คุณพร้อมเผชิญกับโจทย์ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ แต่สามารถจัดการโจทย์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
  • การกำหนดการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครือข่าย ระบบของเรามาพร้อมกับอัลกอริธึมเครือข่าย ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ทั้งจากคำสั่ง PROC OPTMODEL และคำสั่ง PROC OPTNETWORK เพื่อสำรวจคุณลักษณะที่สำคัญต่าง ๆ ของเครือข่ายที่คุณสนใจ และนำไปสู่การพบคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายต่าง ๆ 
  • หาค่าที่เหมาะสมสำหรับสมการรูปแบบ nonconvex nonlinear ได้ด้วยอัลกอริธึมแบบ multistart ท่ามกลางค่าที่เหมาะสมในระดับย่อย (local optimal values) ต่าง ๆ ระบบของเราสามารถช่วยให้คุณหาค่าเหมาะสมที่ดีที่สุดจากผลลัพธ์ทั้งหมด (global optimal values) ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเลือกตำแหน่งการพิจารณาหลาย ๆ ตำแหน่งได้ และเริ่มคำนวณค่าที่ดีที่สุดจากแต่ละตำแหน่งเทียบกัน จากนั้นระบบจะรายงานค่าที่ดีที่สุดจากทุกตำแหน่งที่คุณสนใจ
  • พร้อมอัลกอริธึมเพื่อการคำนวณแบบ Automated Dantzig-Wolfe ซึ่งทำงานโดยการแตกกลุ่มข้อมูล จากชุดข้อมูลโจทย์ขนาดใหญ่ออกเป็นชุดโจทย์ปัญหาย่อย ๆ พร้อมกับตัวแปรเพื่อการตัดสินใจสำหรับแต่ละชุดโจทย์ปัญหา ซึ่งระบบจะคำนวณค่าต่าง ๆ ไปพร้อมกัน จากนั้น ผลการคำนวณและค่าตัวแปรที่เหมาะสมที่ได้รับออกมานั้น จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการคำนวณแนวทางและคำตอบในภาพรวม ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาการทำงานอันมีค่าลงได้อย่างมาก
  • Local Search Optimization - LSO ชุดการคำนวณ LSO ของเรา สามารถทำงานกับโจทย์การหาค่าที่ดีที่สุดในรูปแบบสมการที่ไม่ใช่เชิงเส้น (nonlinear optimization problems) ที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติเบื้องต้นโดยทั่วไป ไม่ว่าฟังก์ชันเหล่านั้นอาจดูท้าทายหรือมีอุปสรรค เช่น ฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่อง มีคุณลักษณะแบบ nonsmooth หรือเป็นฟังก์ชันที่ต้องใช้ต้นทุนทางการคำนวณสูง รวมทั้งฟังก์ชั่นที่ต้องคำนวณผ่านกระบวนการที่ระบุเจาะจงได้ยากหรือ black-box simulations เป็นต้น 
  • การเขียนโปรแกรมข้อจำกัด ระบบสามารถคำนวณหาคำตอบสำหรับโจทย์ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด ด้วยฟังก์ชัน domain reduction และฟังก์ชัน constraint propagation รวมถึงทางเลือกกลยุทธ์การค้นหาค่าข้อมูลมากมาย ทั้งการมองข้อมูลไปข้างหน้าและมองย้อนหลัง 
  • ระบบประมวลผลข้อมูลในหน่วยความจำ ซึ่งทำงานผ่านคลาวด์และพร้อมให้คุณใช้งานได้ทุกเวลา เราให้คุณใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ทรงพลังจากระบบประมวลผลของ SAS® Viya ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่เพิ่มศักยภาพแก่แพลตฟอร์มของ SAS ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงที่ง่ายดาย การประมวลผลผ่านหน่วยความจำที่รวดเร็ว ความสามารถในการสร้างโค้ดโปรแกรมจากภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเปิดต่าง ๆ และการรองรับการทำงานผ่านคลาวด์ที่มีพร้อมในตัว 

โซลูชั่นนี้ทำงานบน SAS® Viya® ซี่งมีความสามารถในการเอาชนะความท้าทายทางการวิเคราะห์ต่าง ๆ ตั้งแต่การทดลองเบื้องต้นสู่ภารกิจที่มีความสำคัญ SAS® Viya® ขยายแพลตฟอร์มของ SAS เพื่อช่วยให้ทุกคน – ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนาโปรแกรม และผู้บริหาร – สามารถร่วมมือกันและรับรู้ผลลัพธ์ทางนวัตกรรมได้เร็วขึ้น

แหล่งข้อมูลแนะนำ


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS® Optimization


เรียนรู้ว่าทำไม SAS ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับผู้นำใน The Forrester Wave: Predictive Analytics and Machine Learning Solutions, Q1 2017


พร้อมให้คุณตั้งคำถามและแบ่งปันคำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าที่เหมาะสมในทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Optimization) การจำลองเหตุการณ์ (Discrete-Event Simulation) และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ OR