การรับรู้และการป้องกันการฉ้อโกง

คืออะไรและทำไมจึงสำคัญ