ความรับผิดชอบต่อสังคมและนวัตกรรมขององค์กร

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้

ด้วยการพัฒนาโลกร่วมกันผ่านความรู้และเทคโนโลยี เราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้ Jim Goodnight CEO SAS