Velkommen til SAS for offentlig sector

Nordiske myndigheter og etater har en unik posisjon når det gjelder tillitsnivå, og tilliten til myndighetene skal ivaretas. Men, man kan ikke stole på tidligere erfaringer for å løse morgendagens problemer.

For å tjene våre innbyggere kreves det innovasjon for å sørge for sikkerhet og velvære for alle mennesker. Kunstig intelligens og analyse vil sette myndighetenes data i arbeid for å bidra til bedre beslutninger og resultater. Vær sikker på at beslutningene dine vil drive operasjonell effektivitet, støtte rettferdighet og forbedre resultater for våre innbyggere.

Kan myndighetene betjene innbyggerne bedre?
SAS – Curiosity Forever.

Hvilke tema er du interessert i?

Lever smarte, effektive, innbyggersentrerte tjenester med
intelligente beslutninger.

Nordiske myndigheter og etater tar millioner av viktige beslutninger hver dag. Etter hvert som mengden og kompleksiteten av beslutninger øker, på tvers av myndighetene i dagens utfordrende miljø, må alle avdelinger finne mer effektive måter å forbedre nøyaktigheten, og hastigheten til disse beslutningene.

Nå er det ideelle tidspunktet for myndighetene å velge en annen tilnærming til beslutningstaking. En tilnærming som forsterker menneskelig beslutningstaking, og bidrar til å bygge tillit til automatiserte beslutninger samtidig som den sikrer at hver avdeling oppnår optimale resultater.

Intelligente undersøkelser med raskere resultater.

Det er ille å tenke på at offentlige organisasjoner, spesielt de som støtter våre mest sårbare borgere og beskytter grensene våre, får redusert budsjettene sine på grunn av svindel, eller at bestikkelser og korrupsjon kan bidra til misbruk av offentlige ressurser og tjenester. Bekjemp strømmen av kriminell aktivitet med beste praksis-prinsipper og AI.

Sky-først. Sky-smart.

Få kraften og friheten du trenger for nyskapning med analyser i skyen. SAS tar på seg design og leveranse av programvare, infrastruktur og tjenester i et administrert miljø – eller du kan ganske enkelt registrere deg, logge på og sette i gang. Uansett hvilket SAS Sky-alternativ du velger, tilpasser vi løsningen til dine behov, slik at du kan fokusere på å løse dine analytiske utfordringer, og raskt realisere verdi.

AI på 20 uker.

Beslutninger om en AI-strategi eller -implementeringer er en stor oppgave. Bruk dette tilbudet «AI på 20 uker» for å bli kjent med alle aktiviteter og elementer i modell-livssyklusstyring fra data til produksjon.

I dette tiltaket vil du få én AI-modell klar for produksjon. Organisasjonen din vil også få kunnskap rundt bruk og tolkbarhet av AI-modeller, ulike typer AI-modeller og lærer å identifisere skjevheter i AI-modeller, samt hvordan man kan overvinne effektene av partiskhet.

Lær mer om engasjementet fra din side, prosessen og leveranser, og neste steg.

Vårt arbeid med myndigheter i Norden.

Vi har en lang, vellykket arv fra å jobbe med sentrale offentlige myndigheter og etater over hele Norden. I tillegg drar vi også nytte av sterk ekspertise på tvers av EMEA, og globalt støtter SAS myndigheter i mer enn 130 land og 650 forskjellige avdelinger, departementer og etater.

Kontakt oss for å se hvordan vi kan støtte dine avdelingsplaner.

Vi er her for å hjelpe.

SAS & Skyen

Innovasjon er i luften med AI i skyen

SAS for helsevesenet

Fremskynd reisen til integrert omsorg

SAS og skatt

Transformer skatteeffektivitet med analyse

SAS og forsvaret

Forvandler ytelsen og forbedrer nasjonal sikkerhet